Tre saker marknadsförare ska fundera på inför 2019

Här är tre områden alla vi som arbetar med marknadsföring och kommunikation kommer att behöva förhålla oss till under 2019: sociala medier, hålla ihop alla kanaler och medier samt uppträda som experter. Vi kan lika gärna börja redan nu

Nu är det snart dags för julledighet för många av oss, en tid när vi släpper jobbet och tankar kring digital utveckling. Jag hoppas du får en jul- och nyårstid som är precis så som du vill ha den, men om du ändå skulle tillbringa lite tid med att reflektera över vad som händer kring marknadsföring – inte minst digitalt – så vill jag gärna skicka med dig tre tankar att reflektera över. Jag tror de kommer få betydelse under 2019

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

1. Marknadsförare måste förstå vad sociala medier kan och inte kan göra

Vi har levt med sociala medier i drygt tio år (lite beroende på hur man definierar det) och fantastiskt nog finns det fortfarande en del företag som arbetar med det på samma sätt som om de skulle kliva in i ditt vardagsrum och börja skrika på ett språk du över huvud taget inte förstod. Med andra ord, de tycker sig ha rätten att kliva in i ditt flöde på t.ex Facebook, prata om sådant som bara intresserar dem och dessutom göra det med interna uttryck och begrepp. Det är klart att ingen har lust att råka ut för något sådant, vare sig i vardagsrummet eller på sociala medier.

Det är avgörande för all närvaro i sociala medier att vi tar reda på vad våra målgrupper faktiskt är intresserade av och hur vi kan ta plats i deras flöden på ett sätt som skapar värde för dem. Men för att kunna göra det måste vi frigöra oss från föreställningen att våra målgrupper ”borde” vara på ett visst sätt eller ”bara” är intresserade av vissa saker. Att t.ex som B2B-företag hävda att våra målgrupper inte är intresserade av ”lättviktiga” ämnen visar på en bristande insikt i hur vi människor fungerar.

En kanske ännu mer grundläggande insikt kring sociala medier är att de aldrig kommer att finnas där för vår skull, i vår egenskap av marknadsförare. Så har det aldrig varit och så kommer det aldrig att bli. På samma sätt som Google försöker erbjuda den bästa sökupplevelsen för sina användare försöker Facebook erbjuda den bästa upplevelsen för sina användare. Jag stöter ibland på marknadsförare som tycker att de borde få mer stöd från sociala medier-kanaler, eller att det borde vara självklart att allt innehåll de postar ska få stor synlighet. Men orsaken att det inte blir så är precis så här enkel – det är en enskilda användaren som står i fokus för nätverken, inte företag eller vad de publicerar.

2. Tänk ekosystem

I många företag har man länge arbetat med en uppdelning av medier och kanaler i köpta, ägda och förtjänade. Content marketing och sociala medier skruvade delvis om den logiken och ställde även krav på en ökad helhetssyn. I den logiken som föddes då är webbplatsen ofta navet i företagets eller organisationens digitala närvaro.

Nu är det dags att se bortom det, att skapa en större helhet där vi möter våra målgrupper och intressenter på plattformar där de vill vara, oavsett om dessa är köpta, ägda eller förtjänade. Det kan vara på webbplatsen, men det kan lika gärna vara direkt bland Googles sökresultat, i olika sociala medier (och då utan att de lämnar sitt nyhetsflöde), i en app eller i en community som vi varken äger eller kontrollerar. Det är ett ekosystem där både ägda, köpta och förtjänade medier ingår, och vårt arbete går ut på att skapa innehåll som fungerar överallt och att vara närvarande på dessa olika plattformar.

Utmaningen för företag och organisationer blir att skapa en närvaro som upplevs som lika trovärdig och relevant av målgrupper och intressenter, oavsett var dessa befinner sig. Och att kunna förmedla budskap i flera olika format och på olika nivåer av komplexitet. Samtidigt ska det göras på ett sätt som håller ihop ur ett varumärkesperspektiv, är kostnadseffektivt och rimligt att hantera. Det är allt annat än lätt att skapa innehåll och vara närvarande på ett sätt som både känns genuint och inte kostar skjortan.

3. Affärsnytta, planering och insikter står i fokus

Under det senaste året har jag flera gånger återkommit till att marknadsförare måste gå från att ses och se sig själva som utförare till att ta expertrollen. Orsaken är att jag hör från många kommunikatörer och marknadsförare att de betraktas som producenter och utförare av olika aktiviteter. Så det är hög tid att vi proklamerar oss som experter inom våra områden – och en gång för alla säga ifrån till andra delar av verksamheten och andra medarbetare att det inte är deras jobb att bestämma hur marknadsföringen och kommunikationen sker. Här har inte minst marknads- och kommunikationschefer en viktig roll att spela, de måste sätta tonen i ledningen så resten av organisationen rättar in sig.

Men om vi som marknadsförare kräver större respekt för vår kompetens och att andra avdelningar ska sluta lägga sig i vårt arbete måste vi också bli bättre på att visa att vi bidrar till affären. Detta innebär att vi måste kunna koppla allt vi gör till de strategiska prioriteringar som finns för företaget, och kunna berätta om vad vi gör på ett sätt som är begripligt för alla medarbetare.

Ett annat område vi behöver förbättra är vår förmåga att förklara varför vi gör vissa val, hur dessa beslut är grundade i insikter. Bara genom att ha full kontroll och överblick på vad som händer med våra marknadsaktiviteter kan vi göra detta tydligt för omgivningen. Och vi måste bli bättre på att sätta våra resultat i kontexten av den övergripande affären, inte enbart i marknadsföringssammanhang.

All detta kräver också att vi blir bättre på att planera vår verksamhet – vad vi gör och vad vi avstår ifrån, vem som gör vad och när, hur vi mäter och drar slutsatser utifrån vad som skett. Vi behöver visa för oss själva och andra att vi hela tiden utvecklas, lär nytt, ifrågasätter gamla sanningar och över huvud taget arbetar med marknadsföring och kommunikation som de experter vi är.

 

Jag hoppas du har fått med dig lite att tänka på inför det nya året.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

4 kommentarer på Tre saker marknadsförare ska fundera på inför 2019

  1. Pingback: Thomas

    • Pingback: admin

  2. Pingback: Åsa Söderlund

    • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.