Tre digitala hinder för marknadsförare och vägen förbi dem

I en ny rapport från Adobe berättar ett stort antal marknadsförare om vad de ser som möjligheter och utmaningar inom digital marknadsföring. Jag har lyft fram tre utmaningar och ger några tips och råd för att övervinna dem.

Digitala hinder för marknadsförare är temat på en rapport från Adobe. Den heter Digital Roadblocks 2016 och är baserad på intervjuer med 1,300 europeiska marknadsförare. Jag modererade nyligen en Round Table-diskussion för Adobe med utgångspunkt i bl.a denna rapport, och här är några resultat jag tyckte var intressanta:

Data eller intuition

Av de tillfrågade marknadsförarna svarar 48% att de använder fr.a av data för att fatta beslut om strategi kring marknadsföring. Nästan lika många (47%) svarar att de fr.a använder sin intuition.

adobe1

Att använda sin intuition är inte fel, den bygger ofta på erfarenhet. Men den bygger ännu oftare på förutfattade meningar, t.ex s.k kognitiva bias, och det är mindre bra. Därför finns det all anledning för marknadsförare att låta data bli en ännu viktigare del i beslutsfattandet. Inte minst för att många av oss fortfarande behöver träna på det.

Mitt tips: Lär dig vilka olika möjligheter du har att samla in data och börja analysera det, samt tillämpa dina resultat i din strategiska planering.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Passagerare eller förare

I undersökningen svarade fler än tidigare att de känner sig mer passagerare än förare när det handlar om förändring inom marknadsföring  (52% mot 48%).

adobe2

Även om det inte är ett stort dropp är det ändå signifikativt att färre än hälften av de tillfrågade marknadsförarna upplever att de driver utvecklingen inom sin bransch. Den digitala utvecklingen och inte minst kraven på att leverera konkreta resultat har skapat osäkerhet. Initiativet har istället gått över till IT och Sälj i större organisationer, inte minst när det gäller närvaro i ledningsgrupper.

Mitt tips: Om du tillhör de marknadsförare som upplever att du är mer passagerare än förare, se till att snabbt skaffa dig en förståelse för vad digital marknadsföring innebär för just ditt företag eller bransch. Och ta fram konkreta modeller för hur marknadskommunikationen kan bidra på ett mätbart sätt till affären. Samt prata ihop dig med sälj om en gemensam plan.

Hänger du med?

En majoritet av de tillfrågade säger att de har alla nödvändiga kunskaper för att klara sitt jobb (65%). Samtidigt svarar nästan hälften (44%) att de oroar sig för att inte kunna hänga med i teknikutvecklingen.

I en annan del av undersökningen beskriver de flesta sig som vare sig ”tech-savvy” (teknikkunniga) eller early adopters av ny teknik, utan mer som normala användare.

adobe3

Båda de här resultaten adresserar samma grundläggande problem – Många marknadsförare slår sig till ro med vad de lärt under studietiden eller när de var nya i branschen. Och de är inte särskilt intresserade av att tidigt sätta sig in i ny teknik, och förstå vilken roll den kommer att spela framöver.

Mitt tips: För att lyckas inom digital marknadsföring idag krävs ständigt lärande och ständigt experimenterande. Du måste hela tiden fortsätta att utbilda dig själv, och du behöver ta till dig nya verktyg och själv testa vad de kan göra.

Där har du mina tips och reflektioner. Om du har frågor eller funderingar kring digital marknadsföring, lämna en kommentar eller mejla mig.

Om du vill att ditt företag ska bli bättre på digital marknadsföring så kan jag hjälpa er. Med allt från en workshop eller föreläsning som kickar igång er till att ta fram en strategi. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

0 kommentarer på Tre digitala hinder för marknadsförare och vägen förbi dem

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.