B2B Influencer marketing har fortfarande stora möjligheter

Låt dig inte påverkas av backlashen mot influencers om du jobbar med B2B-marknadsföring, där finns det fortfarande en stor potential och mycket intresse

Två tydliga tendenser har visat sig inom influencer marketing under 2019: Investeringarna fortsätter att stiga rejält, samtidigt som det kommer en allt starkare backlash mot att jobba med påverkare. Negativiteten tar sig flera uttryck – värdet av influencer marketing ifrågasätts, det riktas återkommande kritik mot dålig eller obefintlig annonsmärkning, och inte minst diskuteras de mätetal som levereras – är de korrekta och går det att sätta ett verkligt värde på dem. En dimension av den den sista frågan är också fejkföljare, hur stor del av den totala följarskaran utgör de?

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Du kanske minns glasstrucken i Los Angeles som tog dubbelt betalt av influencers, vilket gav dem både en massa positiv respons och uppmärksamhet från media:

 

Den här rubriken i Breakit beskrev ett annat problem:

 

Jag tycker mig också se en större misstänksamhet bland många marknadsförare kring influencers – lite motsägelsefullt eftersom mer pengar läggs på det än tidigare, men där har du min känsla.

Och det är därför som jag vill ta upp något som kan kännas självklart men som är mycket viktigt att komma ihåg: Det är stor skillnad på influencer marketing i B2C och B2B. Att arbeta med påverkare är mycket mer utbrett i B2C, målen ser annorlunda ut, det är mycket större summor som satsas, och sammantaget betyder det att de allra största problemen finns där. Inte inom B2B.

Influencer marketing i B2B är betydligt mindre, har andra mål och är inte i närheten av att ha samma problem. Istället är det så att det fortfarande finns stora möjligheter för B2B-företag om man börjar arbeta med påverkare.

Enligt en färsk undersökning höll ”bara” 31% av tillfrågade marknadsförare på med influencer marketing, medan för B2C siffran var nästan 70%.

Samtidigt har B2B-marknadsförare samma utmaningar som sina kollegor inom konsumentmarknadsföring – att försöka nå fram till och påverka sina målgrupper, som utsätts för en mängd budskap.

Och där kan influencers spela en betydelsefull roll.

 

 

Vad är B2B influencer marketing?

Arbetet med påverkare inom B2B handlar i hög grad om att skapa och utveckla förtroende samt bygga en position som en bra källa till värdefull kunskap. Inte olikt B2B content marketing med andra ord. Det influencers tillför i den här kontexten är alltid sin egen expertis och ofta sina egna plattformar.

Enligt en undersökning från Demand Gen så föredrar 95% av tillfrågade B2B-köpare ”credible content from industry influencers”, och det är här som nyckeln till varför influencer marketing är så viktigt för B2B-företag. Det är ett av de bästa sätten att faktiskt nå fram till målgruppen och förvandla dem till köpare.

 

Vem är en påverkare i B2B

Mycket av backlashen kring influencers kommer sig av de som vi idag främst tänker på när vi hör begreppet – kändisar eller personer som byggt en närvaro som influencers kring sin livstil. Till viss del kan säkert frustrationen kring dem förklaras med att många ser vad de gör som oseriöst.

Men influencers i B2B finns i en helt annan kontext. De är ofta experter inom sina områden, deras åsikter är efterfrågade och de har många gånget en roll som talare och medverkande i stora konferenser. Oavsett om de arbetar på ett bestämt företag eller är fristående så har de en väletablerad och respekterad roll i sin bransch. Många har säkert haft det i många år, långt innan vi började tänka på dem som influencers.

En annan typ av påverkare som är värdefulla inom B2B är de som kan bidra med mycket konkret erfarenhet inom ett område. De kan vara allt från företagsledare till intraprenörer för ny teknik.

Som du ser är detta en annorlunda ingång till begreppet influencer än vad vi vanligen tänker på.

Ett exempel på B2B influencer marketing, där bägge de här grupperna spelar en roll är Prophix, som skapade en serie podcasts kring AI (artificiell intelligens) och ekonomiavdelningar:

I de olika poddavsnitten intervjuade de både personer med stor kunskap inom ekonomi och finans, samt experter inom AI. Bra utnyttjande av två olika typer av influencers.

 

Långsiktiga, gemensamma samarbeten

Det är inte bara en stor skillnad mellan B2B och B2C i termer av vem påverkaren är, även sättet att samarbeta på. I B2C har influencern ofta en tydlig affärsmodell som bygger på att varumärket köper en viss synlighet i de kanaler hen befinner sig i.

Många påverkare i B2B har visserligen en stor närvaro i t.ex sociala medier, men möjligheterna att genomföra samarbeten i olika formar och under en längre sikt är ofta betydligt större. Och ibland måste företaget som initierar samarbetet även stå för en stor del av arbetet med spridning.

Sammantaget innebär detta betydligt större möjligheter för företag att utnyttja kunskapen och förtroendet hos påverkare till aktiviteter, oavsett om de främst syftar till varumärkesbyggande eller att guida målgruppen fram mot ett avslut.

 

Titta närmare på Influencer marketing

Om du arbetar med B2B-marknadsföring och ni inte samarbetar med påverkare idag så rekommenderar jag dig att analysera de möjligheter som finns. Och framför allt att inte låta de utmaningar som finns kring influencers i B2C påverka sin syn på hur användbart det är.

B2B influencer marketing är fortfarande i sin linda, och det finns stora möjligheter för företag som börjar använda det.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag jobbar på Brandmovers, en content marketing-byrå som kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på B2B Influencer marketing har fortfarande stora möjligheter

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.