5 sätt du bränner pengar i din marknadsföring

Jobbar du med marknadsföring och ser pengarna rinna iväg från din budget? Här är fem vanliga orsaker till att dina kostnader drar iväg utan att du får något för det. Kolla om ditt företag gör något av de här misstagen.

Många företag, både större och mindre, befinner sig i en situation där de behöver minska sina kostnader. I såna lägen blir det lätt så att man börja kapa hela bitar av marknadsföringen, men det finns ett bättre sätt  – gör en genomlysning av hur pengarna spenderas. Det finns en stor chans att du kommer att märka att ni gör av med en hel del pengar i onödan helt enkelt genom att göra fel saker.

Jag har identifierat fem vanliga missar företag gör, med konsekvensen att pengar spenderas utan att göra nytta. De besparingar du kan göra här kanske inte löser hela ditt behov, men de kommer att hjälpa dig en bit på – och definitivt öka din effektivitet.

Här är de fem misstagen

1. Ni j0bbar i silos

Många marknads- och kommunikationsavdelningar är uppdelade i mindre enheter, antingen utifrån olika kanaler eller olika funktioner. Med funktioner menar jag t.ex internkommunikation, PR, investor relations, marknadskommunikation mm. Uppdelningen i kanaler är förstås att webbplatser, kundtidningar, event, sociala medier och så vidare blir egna ansvarsområden.

Att dela upp jobbet så här kan vara bra om man tittar på funktioner. Det är klokt att ha specialister inom olika områden och det är alltid bra med ett tydligt ägarskap och ansvar för kanaler och aktiviteter. Men det blir mindre bra när uppdelningen leder till att man börjar agera separat kring planering, produktion och uppföljning.

Vad som ofta händer är att varje silo (funktion eller kanal) börjar fatta beslut om aktiviteter, produktion mm på egen hand. Och det som bestäms i en silo är ungefär detsamma, eller till stora delar detsamma som bestäms i nästa silo, och nästa. Det finns ingen överblick eller helhetssyn.

2. Kanalerna granskas inte

När ett företag har hållit på ett tag är det vanligt att man samlat på sig ett antal olika kanaler. Men det är sällan någon som ställer frågan hur effektiva de olika kanalerna ditt företag använder för marknadsföring och kommunikation.

Det är lätt att fortsätta använda kanaler utan att undersöka om de verkligen gör sitt jobb. Och att addera nya kanaler hela tiden. Därför behöver du och dina kollegor regelbundet se över både om varje kanal är det bästa sättet att effektivt nå en målgrupp och om det finns ett billigare sätt att göra det.

Detta gäller för alla typer av kanaler – digitala som analoga. Det finns inga kanaler som inte kan analyseras eller granskas.

 

3. Ingen återanvändning

Förutom att silos och kanalfokus leder till att det görs överlappande aktiviteter och produktion finns det ytterligare ett problem: Det som tas fram används bara en gång och i en enda kanal. Oavsett om det är en kampanj eller innehåll i en köpresa så finns det ingen tanke på att det kan användas igen.

Att det blir så här beror på flera saker, men om jag ska väja den absolut största orsaken så är det denna: Det saknas ett planerat och strukturerat sätt att hålla koll på vad man gjort, var det finns och om det går att använda igen. Vilket gör att man  lägger pengar på att göra samma saker gång på gång.

För att komma förbi det här hindret behövs dels en genomlysning av vad som gjorts. Sen ett bra verktyg för att samla och göra innehåll, format mm tillgängligt. Och en systematisk planering av vad som ska uppdateras, återanvändas eller slängas bort.

 

4. För spretiga ambitioner

Många marknadsavdelningar lider av att man vill göra väldigt mycket. Eller så finns det krav från ledningen att hinna med mycket. Konsekvensen blir ofta en mängd olika planer och aktiviteter som sätts igång, utan att det egentligen finns resurser för allting. Men kostnaderna hopar sig snabbt, och pengarna rinner iväg.

Ett mer genomtänkt sätt, särskilt i dyrtider, är att vara extra noga i planeringen. Att ställa frågor kring vad som är avgörande att marknadsföringen gör, och vad som kan vänta. Vilka kampanjer och aktiviteter som är ett måste, och vilka som gott kan vänta tills läget blir ljusare.

 

5. Mäta kostnader

När en marknads- eller kommuniktionsavdelning sätter upp sina mätpunkter eller nyckeltal för mätning kring innehåll är dessa ofta fokuserade på vilket resultat som uppnås. Det kan handla om allt från räckvidd till att skapa leads eller konvertera.

Men det är minst lika viktigt är att följa upp och mäta på produktionskostnader, effektiviteten hos olika format och kanaler, hur mycket innehåll som kunnat återanvändas istället för att nytt tagits fram och så vidare.

Om du börjar göra detta kommer du både att få en bättre överblick av vad som sker inom marknad/kommunikation samt tydliga resultat att peka på för ledningsgruppen eller liknande.

 

Vad du ska ta med dig

Om ditt företag kämpar med att minska kostnaderna för er marknadsföring tänk på detta: Det är ofta ordentlig planering och genomtänkta processer som kan göra skillnad.

Genomtänkt planering betyder förstås att ta fram en marknadsföringsstrategi eller liknande. Men det handlar i minst lika hög grad om att uppdatera och utveckla den så det är lätt att arbeta utifrån den. Och strukturerade processer handlar om att det ska vara tydligt för alla i vilken ordning saker görs, vad som är prioriterat och vad som kommer att mätas.

Om du saknar en plan för er marknadsföring, börja med att ta fram en sån. Om ni har en plan men den är svår att jobba utifrån, fokusera på processerna. Och ifall bägge delarna finns, men det fortfarande svårt att få kontroll på kostnaderna – våga göra det svåraste av allt och prioritera. Allting är inte lika viktigt.

 

Ta hjälp av ett proffs

Tycker du det är svårt att få till din planering och dina processer? Jag kan hjälpa ditt företag med bägge delarna. Jag har stor erfarenhet av att hjälpa B2B-företag att jobba mer effektivt med sin marknadsföring.

Hör av dig till mig på mejl så kan vi prata mer om vad ni vill åstadkomma. Du hittar mig även på LinkedIn.

0 kommentarer på 5 sätt du bränner pengar i din marknadsföring

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.