Vad är digital kompetens?

Det talas mycket om bristen på digital kompetens i styrelser och ledningsgrupper. Men vad innebär det egentligen att vara digitalt kompetent? Om företagen inte vet det så är det svårt att rekrytera.

DI Digital publicerade nyligen en undersökning där de rapporterade att 3 av 4 ledamöter i svenska storbolags styrelser helt saknar digital kompetens, medan bara 6 procent har spetskompetens. Siffrorna de angav var att enbart 26 procent av de 278 styrelseplatserna i Stockholmsbörsens OMX30-bolag fylls av en person med digital kompetens.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Det är inte första gången vi ser den här sortens undersökningar, och det som kanske är mest talande är att mycket lite tycks hända mellan varven. DI Digital visar på några företag som både har kompetens i styrelsen och även en tydlig idé om varför den kompetensen behövs. Det stora flertalet svenska företag verkar dock tuffa på utan att göra särskilt mycket. Och när man läser kommentarer från styrelseproffs och storägare förstår man varför. Mer om detta längre ned.

En anledning till att inte mycket sker är att begreppet digital kompetens dels är vagt, dels har olika betydelser beroende på vem man frågar. Det är svårt att fatta beslut kring något när man inte är säker på vad man talar om. I början av året skrev Robert Svensson på Lennox PR om detta, fast då i kontexten av byråvärlden (PR, kommunikation, marknadsföring osv) ”Digital kompetens är ett begrepp som betyder allt och ingenting på samma gång. Om vi verkligen ska ta ett steg framåt i byråsamarbetena måste vi definiera frågan innan vi formulerar svaret”.

Samma sak gäller inom näringslivet i stort. Om företag och branschorganisationer ska börja rekrytera personer med digital kompetens till styrelser och ledningsgrupper så måste det först och främst finnas en delad uppfattning av vad digital kompetens är och varför den är viktig att ha.

Digitalisering eller digitisering?

Två grundläggande begrepp kring frågan om digital kompetens är digitalisering kontra digitisering. Jag hörde först från Askhan Fardost om de här två begreppen, och det ligger mycket i att titta närmare på dem. Digitisering är att göra något digitalt, t.ex att första steget lägga över musik och film från analoga källor till digitala så de blir cd-skivor och dvd-filmer. Företag digitiserar sin kundlistor, lagerhållning, lägger in hela eller delar av processer i digital form istället för att det göras manuellt eller mekaniskt. Att förstå hur man ska gå tillväga för att någonting digitalt är självklart en kompetens, men det är inte det vi menar med digital kompetens.

Däremot är digitalisering en viktig del i digital kompetens. Det är ett vidare begrepp som även tar med de förändringar och möjligheter som uppstår tack vare digitisering. Om vi stannar kvar i musik/film-exemplet så innebär det faktum att du använder Spotify eller Netflix inte bara att du kommer åt musiken eller filmen, det betyder sannolikt även att ditt sätt att lyssna på musik eller titta på film kommer att förändras. Du gör dina egna spellistor eller lyssnar på färdiga listor, du binge-tittar på den senaste säsongen av din favoritserie osv. När du tar del av rekommendationer eller betygsätter det du lyssnat/tittat på hjälper du Spotify och Netflix att förstå mer av vad du gillar och på så sätt få ännu bättre tips. Därtill delar du hela tiden med dig data som gör att t.ex Netflix vet att det är värt att göra fler filmer med Adam Sandler.

I ett företagsperspektiv innebär digitalisering flera olika saker. Det kan t.ex vara att knyta ihop din produkt eller lösning med helt andra delar av kundens liv för att skapa nya möjligheter. Ett exempel på det är utvecklingen inom hälsoindustrin, där man kopplar ihop digitalt insamlad data från din kropp med möjligheten att diagnosticera och sätta in hjälp. Ett annat är när företag samlar ihop kunskaper och insikter kring sina kunder från olika sammanhang – hur de använder produkter, hur och var de kommunicerar, var de befinner sig – för att kunna erbjuda bättre interaktioner och möjligheter.

Inom varje bransch, hos varje företag finns det idag antingen initiativ eller möjligheter att utnyttja det som görs i nya sammanhang, erbjuda bättre interaktioner, ta fram helt nya produkter och lösningar, som alla är baserade på digitalsering. Och att kunna förstå, analysera och utveckla detta är digital kompetens.

Mer än ettor och nollor

Men i många svenska företags styrelser och ledningsgrupper tycks definitionen av digital kompetens fortfarande vare mer mekanisk, mer fokuserad på digitsering. Och om det är så, att man ser digital kompetens som liktydigt med kunskap om att göra analog information digital, då är det inte konstigt att bristen ses som särskilt avgörande. Inte i jämförelse med t.ex behovet av att få in personer med stor branschkompetens.

Styrelseproffset Carl Bennet säger t.ex till DI Digital ”Jag upplever att styrelserna sitter på stor branschkompetens och det är viktigt. Det medför insikter inom området och branschkompetensen balanserar ofta den digitala kompetensen. Men du har nog rätt i att det kan se skralt ut med digital kompetens”.

Självklart är stor branschkompetens viktig, men den trumfar eller balanserar bara digital kompetens så länge all förändring sker utifrån branschens interna logik. För faran med kunna mycket om en bransch men inte ha digital kompetens är att man blir blind för förändringar som kommer utifrån. Vilket är just det förändringar eller disruptioner baserade på digitalisering gör. Uber och Lyft utmanade inte taxibranschen genom att skaffa större taxibilar, utan genom att förändra förutsättningen för taxiresan och användargränssnittet. Branschkompetensen hos videouthyrningskedjan Blockbuster var säkert enorm, och det vara därför man tackade nej till att köpa Netflix. För enligt branschkompetensen var det inte en intressant affär.

Förstå samhällsförändringen

En bättre beskrivning av vad digital kompetens kan tillföra en styrelse (eller en ledningsgrupp) kommer från Daniel Kristiansson, ordförande i Telias valberedning för styrelsen. Han säger så här i DI Digitals artikel: ”Digital erfarenhet är definitivt en viktig komponent som vi tittar specifikt på. Det finns många tekniska definitioner, men egentligen handlar det om att förstå hela den samhällsförändring som pågår med nya kundbeteenden, nya processer, affärsmodeller och företagskultur”.

Det här är en definition, eller början på en, som gör det tydligare varför digital kompetens behövs högt upp i företag. För det första för att förstå och kunna agera på att den digitala utvecklingen påverkar alla delar av företagets liv. Och för det andra kunna förstå och agera på att digital utveckling bryter ner gränser mellan branscher och näringar, och mycket hastigt kan kasta omkull den logik som en bransch är uppbyggd på.

Det finns inget företag eller bransch som idag kan kosta på sig att stå utan digital kompetens på styrelse- och ledningsnivå av just de här anledningarna. Eller som kan leva kvar i tron att digital utveckling handlar om att digitisera information eller köpa in ett nytt verktyg.

Svårt att rekrytera digital kompetens?

Ett annat argument som förs fram kring varför det är svårt att få in digital kompetens i styrelser är att den är svårt att hitta. Och så är det förstås – om man letar på samma platser som man alltid gjort, efter människor som ser ut och beter sig som de styrelsemedlemmar man hittills har rekryterat. Men det är att använda samma felaktiga logik som man gör när man enbart premierar branschkompetens. Idag kan ett läkemedelsföretag ha större nytta av att ta in någon från fintech-världen eller logistikbranschen i sin styrelse därför att de bägge har erfarenheter av hur digital utveckling öppnar upp för helt nya samarbetsmöjligheter och luckrar upp branschstrukturen. Ett ännu bättre steg är att gå direkt till de entreprenörer som kullkastar branscher oavsett hur stabila de tycks vara.

Min definition

Så här ser en definition av digital kompetens ut från min sida:

  1. Kunskap om att digital utveckling påverkar alla delar av ett företag eller en organisation
  2. Insikter i hur man involverar alla delar av företaget i ett digitalt förändringsarbete
  3. Kunskap och erfarenhet av hur digital utveckling förändrar och river ned gränser mellan branscher
  4. Insikt i att digital utveckling förändrar samhällen, beteenden, attityder.
  5. Kunskap och erfarenhet av att utbilda och utveckla digital kompetens i en organisation

Saknar du något? Komplettera gärna med en kommentar eller mejla mig.

Bristen på digital kompetens i styrelser och ledningsgrupper är ett reellt problem, och ett vi har varit medvetna om i många år nu. Det är hög tid att vi faktiskt gör någonting åt det.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att förstå digital utveckling och hur den påverkar er? Jag kan hjälpa er med allt från föreläsningar till workshops.  Här hittar du mer information. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

0 kommentarer på Vad är digital kompetens?

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.