Rapport: Så utvecklas B2B e-handeln

Litium har gett ut en intressant rapport om utvecklingen av B2B-ehandeln i Sverige. Här är några höjdpunkter från den, samt lite kommentarer från Åsa Lundborg Ling, Litiums marknadschef.

Att e-handeln växer snabbt i Sverige är ingen överraskning. Till nu har det mest talats och skrivits om vad som sker inom B2C, handeln mot konsumenter, men det sker minst lika mycket inom B2B. Litium, som säljer en molnbaserad e-handelsplattform, kom för en tid sedan ut med en rapport om hur B2B-ehandeln utvecklas. Det är mycket intressant läsning, och jag rekommenderar verkligen att du laddar ned rapporten och läser den i sin helhet. Det finns även en bra bloggpost som sammanfattar rapporten.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Här är några saker från rapporten jag fastnade för:

E-handel inom B2B är inget nytt

En majoritet av de undersökta företagen (över 118 har svarat) säljer redan digitalt, och det är fr.a större företag som gör det. Majoriteten av de som redan har e-handel har haft det i mer än tre år:

Merparten kräver inloggning

Av skäl som säkert är goda har majoriteten av de tillfrågade företagen någon form av tröskel för att kunna handla – inloggning, låst portal osv – men jag gör ändå reflektionen att detta behöver göras lättare. Enkel tillgänglighet och god användarupplevelse är så centrala för framgångsrik e-handel att jag kan se olika typer av hinder som direkta konkurrensnackdelar.

Snabb tillväxt

Även om e-handel står för mindre än 25% av försäljningen hos många av de tillfrågade företagen så visar det sig vid en sammanläggning av omfattningen att nästan hälften har mer än så av sin affär på nätet:

Praktiskt taget samtliga av de deltagande företagen (93%) förväntar sig dessutom att egna försäljningen kommer att öka inom de närmaste åren. De flesta tror på stora ökningar:

Från IT till affärsprojekt

Åsa Lundborg Ling, som är marknadschef på Litium, delar med sig av den här reflektionen: ”Det vi ser i undersökningen är att digital handel har gått från att vara ett IT-projekt till ett affärsprojekt. Majoriteten av de tillfrågade säger att huvudansvaret för e-handeln ligger på försäljnings- eller marknadschef, IT-chefen kommer först på plats fyra. E-handeln integreras i hela affären och får en egen resultatansvarig, i många fall en e-handelsstrateg, vilket är en roll som vi inte sett så uttalat inom business-to-business tidigare.”

Hon har även mötts av igenkännande från många B2B-företag kring resultaten från rapporten: ”När vi varit ute och presenterat undersökningen under våren är det många som kände igen sig i att den största utmaningen ligger i gamla invanda mönster och rutiner, inte i teknik. Att få med sig hela organisationen i förändringen, inte minst säljarna, så att alla ser nyttan av den digitala kanalen och att den är ett verktyg för försäljning, kundservice och tillgänglighet.”

 

Min reflektion

En mycket intressant rapport, som sagt, kring en företeelse som utvecklas snabbt. En sak som Åsa lyfter är att kunna visa på nyttan med kanalen och se den som ett verktyg för t.ex försäljning. I den kontexten är det relevant att fundera över vad B2B-företag gör inom marknadsföring och inte minst content marketing för att genom relevant innehåll i slutändan kunna öka konverteringen via  e-handel. Jag kommer att återkomma kring det inom kort.

Har du frågor eller funderingar kring B2B e-handel – lämna en kommentar eller mejla mig. Om du undrar något kring själva undersökningen, mejla mig så tar jag det vidare till Litium.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Rapport: Så utvecklas B2B e-handeln

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.