Hero, Hub, Help – Ett sätt att strukturera innehåll

Har du stött på begreppen Hero, Hub, Help inom content marketing? Det är ett sätt att strukturera innehåll utifrån olika behov en målgrupp har och hur de beter sig. Här får du veta mer om dem och hur du kan använda strukturen.

Har du hört talas om begreppen Hero, Hub, Help när det gäller olika innehållstyper? Om inte är det här en kort introduktion till vad det är och hur du kan använda det.

Bakgrunden:

Begreppen Hero, Hub och Help myntades av YouTube som ett sätt att beskriva olika typer av innehåll för video som en YouTuber eller ett företag kunde använda sig av. Det var alltså tänkt som ett enkelt sätt att dela upp filmerna, och se till att olika behov hos publiken tillgodosågs. Så här beskrev YouTube det från början:

Help content: What is your audience actively searching for regarding your brand or industry? What can serve as your 365-day-relevant, always-on, content programming? E.g. product tutorials, how-to content, customer service, etc.

Hub content: The content you develop on a regular basis to give a fresh perspective on your target’s passion points. (E.g. verticalized content about a product line.) This is often staggered throughout the year.

Hero content: What content do you want to PUSH to a big, broad audience? What would be your Super Bowl moment? A brand may have only a few hero moments in a year, such as product launch events or industry tent-poles.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Hur du kan använda det

Men idag används begreppen mer allmänt än enbart för videos på YouTube. Det har blivit ett sätt att strukturera och tänka på sitt innehåll utifrån olika behov. Om du vill använda dig av den här metodiken kan det här vara en möjlig uppdelning:

Help-innehåll

I den här kategorin ska du stoppa ditt innehåll som svarar på din målgrupps frågor, som är mycket konkret och nyttigt. Det är viktigt att du optimerar det med tydliga begrepp och nyckelord, för det är främst via sök som din målgrupp kommer att hitta fram till det. För att lyckas bra med Help-content måste du se till att det verkligen svarar på de frågor målgruppen har. Som jag ser det ska den här kategorin innehåll vara det du har mest av i din content marketing.

Hub-innehåll

Hub-content är sådant innehåll som kommer ut regelbundet, ett nyhetsbrev eller en kundtidning. Syftet är att få din målgrupp att regelbundet besöka t.ex din sajt, och för att lyckas med det måste du både ge dem nytt innehåll med viss frekvens och vara underhållande, engagerande eller på annat sätt gripa tag i dem. Det finns överlappningar mellan den här typen av innehåll och de båda andra, men fokus här ligger mer på att få målgruppen att vilja besöka dina kanaler med viss frekvens.

Hero-innehåll

Det här är ditt storslagna innehåll, sådant som du lagt en hel del krut på. Du vill att det ska nå en stor publik för att på så sätt öka kännedom om eller engagemang i ditt varumärke. Därför jobbar du med att det ska spridas och delas ordentligt, i egna såväl som köpta och förtjänade kanaler. Det kan komma i olika format, men det som är gemensamt för allt Hero-innehåll är just att ni har satsat lite extra på det. En riktigt bra casefilm, en större rapport eller en omfattande framtidsspaning är alla exempel på detta. Och självklart är Hero-innehåll inte något du producerar mycket av.

Trafikperspektiv

En av orsakerna till varför Hero, Hub, Help-strukturen är intressant är att den till viss del är utvecklad utifrån de beteenden våra användare har. Som den här bilden visar finns det skillnader mellan olika besökare i vad de söker och hur de når innehållet:

Hero-innehållet tilltalar alltså de som vill bli inspirerade, och som söker runt på nätet (t.ex via sociala medier) efter sådant content. Medan Help-innehållet mest vänder sig till de som söker efter hjälp eller nya möjligheter och därför är på jakt efter relevant och informativt innehåll. Och Hub-innehållet blir då något som en prenumerant eller regelbunden besökare får sina behov tillgodosedda av. Det här är ett intressant sätt att se på ett företags innehåll och främst för att kunna se om man har tillräckligt av alla tre kategorierna.

Har du frågor om Hero, Hub, Help-strukturen, lämna en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Hero, Hub, Help – Ett sätt att strukturera innehåll

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.