Digitala trender för 2019 från Edelman

11 spännande digitala trender för 2019 från Edelman

Edelman Digital, den stora digitala marknadsföringsbyrån i USA, har tagit fram en trendrapport för 2019 med 11 olika spaningar. Som alltid intressanta och relevanta områden de har identifierat. Här får du dem i kort form, titta gärna på själva rapporten för mer information.

Här är tio av dem grafiskt:

Och så här beskriver Edelman alla 11 översiktligt:

Gen Z kommer att transformera din organisation:

Nu är de på väg ut i arbetslivet och företagen har ett val mellan att ge denna grupp ett mandat eller bli betraktade som dinosaurer.

Vi rör oss mot ett integrerat system för marknadsteknologi:

De senaste trenderna visar på konvergens för att integrera olika system och internt sker ett arbete med att få dem att fungera ihop.

Varumärken förnyar sina ekosystem:

Innovationsteam på marknadssidan ligger i framkant för att förstå hur man bygger kontakten med kunderna och bör ta täten internt för att främja utvecklingen.

Nya förväntningar på en tillgänglig ledningsgrupp:

Vartefter ansvarsfull användning av sociala medier blir ett nyckeltal för att utvärdera högsta ledningen inser företagen att det behövs konkreta program för att öka koordinationen och integrationen.

Äkta påverkare skapar verkliga värden:

Influencer marketing under 2019 kommer att fokusera på att arbeta tillsammans med genuina skapare som är öppna för att samarbeta på en djupare nivå, vilket resulterar i en mix av ägda, köpta och förtjänade för att ge resultat.

Kontext + personalisering = relevans:

Konsumenter förväntar sig en högre grad av relevant, personaliserat och kontextuellt innehåll. Varumärken behöver bli bättre på att möta konsumenter oavsett tid, plats eller skärm.

Publik-fokuserad B2B:

I jakten på att integrera digital utveckling inom B2B är det lätt att glömma bort en grundläggande men avgörande aspekt. Att skapa relevans för kunden.

Den digitala identitetens valuta:

Vartefter konsumenter blir mer och mer medvetna om sina digitala identiteter behöver företag snabbt erbjuda transparens vad gäller datainsamling och skyddandet av kunderna.

Kontextuellt innehåll är nästa steg för social försäljning:

Driven av potentialen för visuell handel och framväxten av röstassistenter är social kommers i startläge för massiv tillväxt – men först måste man vinna konsumenternas förtroende.

Maskiner som marknadsförare?

Medan maskininlärning kommer att fortsätta att utveckla sina kapacitet och bli mer sofistikerat, får det kraften att göra om, inte ersätta mänskligt tänkande och digitala marknadsförares instinkter.

AI:s framväxt:

Under 2019 måste företag utveckla nya etiska funktioner, för att ta sig från riskminimering till framåtblickande, planering och motåtgärder inom nyckelområden.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

0 kommentarer på Digitala trender för 2019 från Edelman

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.