Strategi nyckel i digital transformation

En färsk rapport från MIT Sloan och Deloitte om digital transformation globalt drar flera intressanta slutsatser. Den viktigaste av dem är att det krävs en tydlig digital strategi för att lyckas med innovation och förändring.

Om du vill läsa själva undersökningen så finns den här. Den är väl värd att läsa. I denna post får du några av höjdpunkterna samt lite reflektioner från mig.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Digital mognad drivs av digital strategi

Bara 15% av digitalt omogna företag har en klar och tydlig digital strategi. Bland de företag som ses som digitalt mogna av undersökarna ligger motsvarande siffra på 80%.

Reflektion: Avsaknaden av en strategi visar på omognad i sig själv. Eller på att man misslyckats med att ta fram en användbar strategi. Läs mer om varför strategier misslyckas här.

Mål och helhetssyn ger kraft i digital transformation

Digitalt omogna företag har ofta strategier som är operationella, och deras fokus ligger på utveckling av individuella tekniska lösningar. Hos de digitalt mogna har digital strategi fokus på att transformera hela affärsverksamheten.

Reflektion: Brist på kunskap och kompetens i ledningen gör att man satsar på mindre projekt och har ett grodperspektiv. De digitalt mogna företagen kan lyfta blicken och se helheten.

Digitalt mogna företag skaffar sig kompetens

I de organisationer som i studien beskrivs som digitalt mogna är det fyra gånger så vanligt att se till att de anställda får den kompetens de behöver än hos digitalt omogna företag. Resultat från studien visar entydigt att förmågan att visa hur digital teknikutveckling kan påverka affärsverksamheten saknas hos de digitalt omogna företagen.

Reflektion: Brist på kunskap och kompetens gör att man inte ser detta som en prioriterad fråga, och därför tror att man ska kunna fortsätta med befintliga medarbetare och processer.

Digitala ledare är attraktiva arbetsgivare

Undersökning har även intervjuat medarbetare i olika företag, i ålderspannet 22-60 år. En stor majoritet vill hellre arbeta i organisationer som är i framkant digitalt. Medarbetare säger sig hålla utkik efter digitala möjligheter, och detta gör att företagen måste jobba på att hela tiden utvecklas digitalt för att kunna behålla befintliga och attrahera nya medarbetare.

Reflektion: Detta kommer att bli allt viktigare framöver. Inte minst för att fler och fler kommer att välja bort företag med krångliga system och interna processer i det digitala.

Risktagande blir normen

Digitalt mogna företag är mer bekväma med att ta risker än de som ligger i bakvattnet. För att förändra inställningen till risktagande måste företagsledare ta till sig att misslyckande är en förutsättning för att kunna lyckas. Samt att chefer i hela organisationen sätter attityden till risktagande genom sitt eget uppträdande.

Reflektion: I den digitala världen krävs ständiga förändringar och justeringar, vilket innebär att det ibland blir fel. Det ironiska är att det just organisationer som inte kan ta misslyckanden som i slutändan kommer att gå under helt.

Den digitala agendan leds från toppen

I digitalt mogna organisationer är det mer än dubbelt så vanligt att en enskild person eller en grupp som leder utvecklingen, än det är i de digitalt omogna. Och dessutom har medarbetarna ett stort förtroende för ledningens digitala kompetens. Att vara digitalt kompetent betyder dock inte att man måste behärska tekniska lösningar i sig, utan att man kan förklara hur och på vilket sätt digital teknik har ett värde för organisationens framtid.

Reflektion: Jag har tidigare skrivit om behovet av att företagsledningen förstår digital utveckling, och om riskerna som uppstår när digital kompetens saknas. Resultaten här bekräftar bägge delarna. Liksom behovet av att skapa roller som Chief Digital Officer, för att skapa rätt förutsättningar inom företaget.

Här kan du läsa mer om hur ditt företag kan komma igång med digital transformation.

Har du frågor eller funderingar kring digital utveckling, lämna en kommentar eller mejla mig.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

0 kommentarer på Strategi nyckel i digital transformation

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.