Digital ångest i svenska små och medelstora företag

En ny undersökning visar att 70% av små och medelstora svenska företag anser att de behöver agera för digital utveckling, men bara 17% vet vad de ska göra. Här är några tips för att komma igång.

Svenska företag behöver bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Särskilt små och medelstora bolag hänger inte med. Detta visar en ny enkätundersökning som Swedish ICT Research gjort bland medlemmar hos Teknikföretagen och Swedish Medtech. En artikel i Ny Teknik beskriver resultatet som att ”svenska företag lider av digital ångest”.

Här hittar du själva undersökningen. Några av huvudpunkterna i den är:

  • Skillnaden mellan stora bolag och medelstora och små bolag är stor vad gäller insikter, strategier och samarbeten med andra branscher för sin digitalisering. Små och medelstora bolag (SME:er) hänger inte med.
  • 70 % av företagen anser att de behöver göra något nu men bara 17 % vet var de ska göra. 7 % instämmer i att man har en tydlig och kommunicerad digitaliseringsstrategi. Den digitala ångesten är påtaglig.
  • Företagen ser främst digitaliseringens möjligheter i effektivisering av befintliga processer och ökad funktionalitet. Man ser inte möjligheterna till nya värdeerbjudanden som nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Trots att det är där digitaliseringens verkliga potential ligger.

sme digital ångest

Vad företagen kan göra

Det är inte förvånande att så många små och medelstora företag upplever att de inte har koll på digital utveckling. Precis som undersökningen påvisar saknar de resurser och nätverk för att ta fram insikter och strategier. Enbart genom att lösa den knuten skulle de kunna komma en lång bit på väg mot en större förståelse för digital utveckling och vilka konsekvenser den får för företaget, branschen de verkar inom och samhället i stort.

Mitt första råd till små och medelstora företag som vill skapa sig en bättre bild av den digitala utvecklingen är att investera i att skaffa sig kunskap och därigenom möjlighet att analysera information. Utan ett sådant åtagande kommer man aldrig att komma någonvart. Detta behöver inte vara ett stort och kostsamt projekt, den största investeringen är i tid och fokus. Det finns en hel del kunskap som redan finns tillgänglig till låg kostnad. Andra sätt att lösa detta är genom rekrytering eller att ta hjälp utifrån. Detta behöver inte heller bli enorma investeringar – vi talar inte om hela avdelningar av kompetens som ska byggas upp.

Det som framför allt krävs är ett beslut från ledningen om att göra digital utveckling till en prioriterad fråga.

Så kommer man igång

För de företag som fattat ett sådant beslut finns det ett antal steg att ta för att flytta frågorna uppåt i medarbetarnas medvetande och visa på alla nivåer hur viktiga de är:

1. Få alla delar av företaget att prata om digitalt

Genom att göra detta löser du två nyckelfaktorer. För det första, du ser till att digital transformation inte ägs av endast en del av företaget och ignoreras av de övriga. Nästan alla avdelningar eller affärsområden kommer att ha betydelsefulla roller att spela, och en del av dem, som IT, måste vara en del av varje process. För det andra, det finns troligen andra personer som ser nödvändigheten av digital transformation, och genom att få igång samtalet om det kan ni få direkt kontakt med varandra.

2. Få med högsta ledningen

Som sagt, det är nödvändigt att få med ledningen på noterna, av flera orsaker. T.ex att kostnaderna troligen blir höga och att förändringen kommer att ta tid. För att lyckas måste högsta ledningen se nödvändigheten i detta.

Det finns dock en del utmaningar kring detta, främst att digital kompetens ofta saknas på ledningsnivå. Du kan läsa mer om detta i min bloggpost Gör din företagsledning redo för digital transformation

3. Gör digitalt till en del av företagets DNA

Digital mognad kan skilja sig mycket mellan olika delar av ett företag, särskilt om det är stort och har funnits länge. Lägg därtill att intresset för digitala frågor är mycket varierande från person till person. Men för att en digital transformation ska lyckas är det nödvändigt att höja den digitala kunskapsnivån generellt. Det gör du genom utbildning och genom att uppmuntra till diskussioner. Du måste även beskriva ämnet på ett sätt att alla kan relatera till det på något sätt, även de som är ointresserade av det eller som har en begränsad kontakt med digitala ytor.

4. Börja använda data

En av de tydligaste delarna av digital utveckling är att använda data i olika sammanhang, inte minst analys och beslutsfattande. Det är en konkret aktivitet som är bra att sätta igång tidigt. Det finns mycket data att tillgå i allt från kundrelationer och kommunikation till produktion och logistik. Att finna vägar att verkligen använda denna data på ett medvetet och konsekvent sätt kommer att ge såväl konkret nytta som infallsvinklar för förändring och utveckling.

5. Leta samarbeten

Som undersökningen visar är det många små och medelstora företag som upplever att digital utveckling är komplicerat. Ett utmärkt tillfälle att leta samarbetspartners och allierade med andra ord. Även om det är konkurrenter inom samma bransch kan det fördelarna överväga nackdelarna. Utvecklingen har även öppnat upp för samarbeten mellan olika branscher, för produkt- och tjänsteutveckling. Det innebär också goda möjligheter till samarbeten.

 

Där har du några tips för att sätta igång arbetet med digital utveckling inom företaget. Om du vill läsa mer om den här frågan rekommenderar jag min post Total förvirring kring digital utveckling.

Har du frågor om digital utveckling eller transformation, lämna en kommentar här nedan eller mejla mig.

Om du vill att ditt företag ska bli bättre på att förstå vad digital utveckling innebär för er del kan jag hjälpa er. Till exempel med en utbildning eller workshop kring digital förändring och möjligheter. Kontakta mig direkt för mer information.

0 kommentarer på Digital ångest i svenska små och medelstora företag

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.