Redaktionella riktlinjer – vad det är och varför du behöver dem

Redaktionella riktlinjer hjälper ditt företag att producera bättre innehåll. Här är åtta tips på vad som bör finnas med i dem.

Alla företag som producerar innehåll, framför allt för content marketing, men även för marknadsföring och kommunikation i stort, har nytta av att ta fram riktlinjer för sitt redaktionella innehåll.

Håller ihop arbetet

Anledningen är att de hjälper till att hålla samman ert innehåll och se till att det bidrar till affärsmål och andra mål – istället för att som det ofta kan bli hos företag som inte har en klar uppfattning om vad man vill göra: Man producerar innehåll som handlar om både det ena och det andra, de olika delarna stöttar inte varandra och många gånger är innehållet så splittrat att det ser ut att komma från en rad olika företag.

Det här är särskilt viktigt om det är flera personer som producerar innehåll till ditt företag. Oavsett om de är medarbetare eller externa leverantörer vill du att innehållet de tar fram ska vara lätt att identifiera som ert innehåll – inte deras.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Vad som ska finnas med

Här är de delar jag tycker att redaktionella riktlinjer ska innehålla. Du kommer säkert att vilja kombinera dem med sådant som är specifikt för ditt företag.

1. Tydligt syften med innehållet

Det här ska redan finnas med i t.ex din content marketing-strategi eller kommunikationsplan, men det kan vara bra att ha det med här också. Orsaken till varför du behöver det är för att hindra att ditt innehåll inte ligger i linje med affärsmålen.

Utöver detta kan det finnas mål med innehållet som är mer specifika för en viss kanal eller ett visst område. T.ex att öka trafik, ta en högre plats i sökmotorer eller få fler att prenumerera på ett nyhetsbrev.

2. Teman och ämnen

Även detta är sådant som kan finnas på annan plats, t.ex i en kommunikations- eller marknadsplan. Men det är samma sak här, du behöver se till att det innehåll du får fram ligger i linje med vad ni vet är relevant för målgruppen.

Tydlighet i vilka teman och ämnen som är relevanta gör det förstås även lättare för dina producenter att förstå vad de ska fokusera på.

3. Redaktionell devis

En del företag väljer att formulera ett ”mission statement” eller ”editorial statement” för sin content marketing. Det kan vara ytterligare ett sätt att göra tydligt för både producenter och mottagare vad man fokuserar på.

Om du väljer att ta fram en sådan devis så bör detta finnas med:

  • Vad för slags företag ni är
  • Vilka ni vill nå
  • Hur detta ska ske
  • Vad ni vill åstadkomma

Några exempel på den här sortens deviser är:

Inc Magazine:  The place where entrepreneurs and business owners find useful information, advice, insights, resources and inspiration for running and growing their businesses.

American Express Open Forum: Insights, Inspiration, and Connections to Grow Your Business.

Här kan du läsa mer om mission statements. Och här också.

4. Kategorier

Ytterligare en sak du kan göra för att underlätta för dina producenter är att dela in ditt innehåll i olika kategorier och sedan tala om hur stor del av den totala mängden innehåll en kategori ska utgöra.

Den här fördelningen är den jag själv använder:

70% matnyttigt – innehåll som löser problem, lär ut tips och tricks och är mycket konkret

20% intresseväckande – trendspaningar, expertkunskaper, diskuterande

10% analys – statistik, genomgångar av rapporter osv

5. Tonalitet

Hur låter det innehåll företaget tar fram, både i ton och tilltal? Om det finns en tonalitetsguide så länkar du bara till den, annars rekommenderar jag att ditt företag lägger tid på att ta fram en. Du kan läsa mer om tonalitet här. 

6. Nyckelord

Vilka keywords är viktiga att innehållet tar upp eller förhåller sig till. För att identifiera dem behöver du och dina kollegor göra en ordentlig undersökning för att identifiera vilka ord och begrepp er målgrupp använder när de söker. Och välj då inte bara de mest givna, som konkurrensen sannolikt är hård kring, utan i lika hög grad de som sammantaget kan ge mycket trafik.

7. Bilder

Se till att ni tänker visuellt redan från början – framför allt för att kunna använda bilder mm i sociala medier. Detta gäller även när ni tar fram filmer, ni behöver ta fram t.ex stillbilder för att skapa intresse för filmen och kunna använda bilderna i andra sammanhang.

8. Call to Action

Alltför mycket innehåll tas fram utan att det är tydligt vad vi vill att användaren ska göra sedan – vad är nästa steg. Se till att dina riktlinjer tar med att det alltid ska finnas ett call to action i allt innehåll som produceras.

 

Där har du mina åtta tips på vad du ska ta med i de redaktionella riktlinjerna. Andy Crestodina på Orbit Media har skrivit bra om dem, hans text inspirerade mig att skriva den här, så läs gärna den också.

Har du egna tips på vad som kan vara bra att ha med? Lämna en kommentar eller mejla mig.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Redaktionella riktlinjer – vad det är och varför du behöver dem

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.