Längden fortsätter stiga, frekvensen fortsätter falla – Bloggtrender 2017

Trenderna från förra året fortsätter hålla i sig när Orbit undersöker bloggare. Längre poster, färre publiceringar och mer tid läggs på att skriva.

För fjärde året i rad har Orbit Media undersökt nästan 1400 bloggare i främst USA (men även utanför, jag var själv med i år). I det här sammanhanget står bloggare och blogg för de som skriver professionellt, som anställda eller egenföretagare, kring ämnen, branscher mm. Frågorna rörde 11 olika områden, och jag har bara valt ut några av resultaten, så det är värt att titta på hela undersökningen. 

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Mer tid läggs på bloggposter

Tiden det tar att skriva fortsätter att öka. Bara sedan förra året har den genomsnittliga tiden ökat med fyra minuter. Så även om det fortfarande finns många som får ur sig en post på en eller två timmar är det fler och fler som lägger rejält med tid på skrivandet.

På den här bilden kan du se hur deltagarna svaret sedan 2014:

Det positiva med denna utveckling är att i de flesta fall brukar längre produktionstid innebära högre kvalitet, så det är goda nyheter för bloggandet som marknadsföringsform.

Frekvensen sjunker

Med tanke på att många lägger mer tid på att skriva är det inte konstigt att frekvensen – hur ofta man publicerar – fortsätter att sjunka. Detta har varit en trend i ett par år nu, och kan dels vara en indikation på att man tittar mer på kvalitet än kvantitet:

 

Majoriteten bloggare ligger i spannet från flera poster per vecka till flera gånger i månaden. Här kan du se tydligare att detta är en trend som hållit på i ett par år:

Men även om det kan vara bra med minskad frekvens är det inte bra att bli oregelbunden eller publicera för sällan. De bloggare som rapporterar starka resultat av sin aktivitet finns i kategorierna som publicerar ofta. Samt sannolikt är bra på att sprida och mäta – Som Orbit kommenterar: ”But bloggers who publish frequently are often good at all the related work, such as promoting content and measuring results. These people are dedicated. Who would maintain that kind of output without getting great results?” 

Längden fortsätter öka

En trend som håller i sig är att längden på posterna fortsätter öka. Det är nu inte ovanligt med poster på över 2000 ord. Värt att notera är dock att majoriteten fortfarande ligger mellan 500 till 1000 ord som tidigare:

 

Här kan du se vad deltagarna har svarat år från år på frågan om typisk längd på posterna:

Resultat

Får bloggarna något resultat av sitt arbete då? Så här svarar de på den frågan:

Liksom tidigare år är de flesta som svarat positiva och tycker deras arbete ger resultat, till och med starka resultat. Och de siffrorna har ökat något sedan förra året.

Slutsatser

Här är några slutsatser jag drar av Orbits resultat:

Trenderna att ta längre tid på sig, skapa längre poster och inte publicera så ofta håller i sig – och det är goda nyheter. Det indikerar att kvaliteten överlag ökar.

Men om du ska arbeta på det sättet kan du inte posta oregelbundet eller för sällan – det kommer att generera negativa resultat.

Och du måste lägga mer tid på att sprida och följa upp. Det räcker inte med att skriva bra innehåll, det krävs minst lika mycket arbete på att få fram dem till din målgrupp.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

 

0 kommentarer på Längden fortsätter stiga, frekvensen fortsätter falla – Bloggtrender 2017

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.