Fyra sätt att få med kunder i din innehållsproduktion

Om du vill ha med dina kunder i arbetet med att ta fram innehåll hittar du fyra möjligheter här – intervjuer, enkäter, redaktionsråd och samproduktion. Alla fyra kan ge dig innehåll som är mer relevant.

Det är en etablerad sanning inom content marketing att vårt innehåll blir mer relevant om vi har arbetat tillsammans med faktiska kunder. Så långt gott och väl, men hur gör vi då rent konkret för att detta ska inträffa?

En artikel på Marketing Insider ger tre förslag på vad vi kan göra. Jag har tagit de förslagen som utgångspunkt och lagt till en del egna erfarenheter för mina tips. Sist kommer ett helt eget förslag.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Intervjua dem

Att få tillfälle att sitta ned med en kund kan ge oerhört mycket värde, och inte minst flera olika sorters innehåll.

Men det är viktigt att sköta processen rätt. Var tydlig med vilka förväntningar du har på intervjuen, vad du hoppas få ut och vilka olika bitar innehåll du tänkt ta fram. Se till att få kundens godkännande för att dela det i externa kanaler, och om detta inte går fundera över om du kan presentera det viktigaste i en form som inte visar vem kunden är.

Se även till att du gjort ordentlig research innan det blir dags, så du inte måste använda värdefull tid på att låta kunden uppdatera dig.

Ett bra tips är att ställa öppna frågor – Vem, Vad, När, Varför osv – snarare än sådana som lätta kan besvaras med ett ja eller nej. Ju mer du kan få ur kunden desto större är chansen att du får innehåll som verkligen blir relevant.

Och till sist, om du kan få möta kunden ansikte mot ansikte ökar chansen både att ni hittar varandra och att du får med dig mer relevant innehåll.

Gör enkäter

En enkätundersökningen involverar förstås mer än en kund samtidigt, och gör att du måste ställ mer övergripande frågor på ett sätt som gör att du kan presentera resultatet mer som statistik eller insikter än djupgående kunskaper om en specifik kund. Och just detta, att det är mer översiktligt och handlar om tendenser gör innehåll baserat på enkäter populära.

Men för att verkligen få in svar gäller det att dina frågor både är lätta att besvara och känns relevanta för mottagaren. Om vi känner det som om vi tvingas svara på frågor lite hur som helst blir resultatet ofta att vi struntar i undersökningen.

Enkäter har dessutom en fördelen att du kan kommunicera med kunderna både när du gör undersökningen och igen när resultatet är klart. De är ofta intresserade av att se vad du kommit fram till och det ger dig en ny chans att ta upp kontakten med dem.

Skapa ett redaktionsråd eller en panel

Detta är ett mindre vanligt alternativ, men mycket intressant. Genom att bjuda in några kunder till ett redaktionsråd eller panel har du möjlighet att direkt få veta vilken typ av innehåll de vill ha mer av och vad de kan klara sig utan. Om du kombinerar några kunder med företagets egna experter och produktägare kan en hel del intressanta innehållsidéer växa fram.

För att detta ska bli bra krävs dels kunder som är beredda att satsa tid och energi, dels att det är en seriös satsning från din och företagets sida. Det gäller att se till att värdet för kunderna att delta blir uppenbart.

Jag har ett fjärde förslag:

Göra innehåll tillsammans med kunden

Inom B2C är detta ingen nyhet. E-handelsföretaget Bubbleroom berättade nyligen att de både ökat konvertering och minskat returer efter att ha börjat använda sina kunders bilder.

Det är den ena, lättare delen av det – att ta innehåll dina kunder redan skapat och återanvända det. Men jag talar egentligen mer om att faktiskt göra hela jobbet tillsammans med kunder, från ax till limpa. Ett sätt kan vara att kombinera berättelser, låta flera olika deltagare komma till tals. Låt din kund skapa innehåll kring hur de gör något som är en viktig del av deras verksamhet, och koppla sedan på en berättelse som visar vilken del ditt företags produkt eller lösning har i detta. Det är inte ovanligt att journalister arbetar så när de ska berätta en historia, de vrider och vänder på den och hittar olika perspektiv.

Ett annat sätt är att låta kunderna skapa allt innehåll, fast unikt för denna kontext, och enbart erbjuda en plattform för det. Rätt gjort kan detta öka trovärdigheten eftersom besökarna kommer att uppleva att avsändaren är en av dem.

 

Där har du fyra tips på hur du kan få med dina kunder i ditt innehållsarbete. Om du har egna tips eller erfarenheter av detta så dela gärna med dig. Och om du har frågor eller funderingar så får du gärna kommentera här eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

 

0 kommentarer på Fyra sätt att få med kunder i din innehållsproduktion

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.