Ditt företag behöver en strategi för sociala medier nu!

Trots att sociala medier är en väl etablerad del av hur vi kommunicerar och interagerar är det fortfarande många företag som kämpar med hur de ska förhålla sig till detta. Jag har identifierat tre tydliga utmaningar, och beskriver dem här. Och konstaterar att svaren för var och en av dem är att det behövs en ordentlig strategi.  Läs mer