Sju myter om strategi

Strategi är ett av de mest missbrukade ord som finns. Och många har en negativ bild av vad strategi egentligen står för. Detta leder i sin tur till att myter och fördomar kring strategi uppstår. Här är sju vanliga sådana.

Strategi behövs i all form av kommunikation och marknadsföring, oavsett om vi talar reklam, content marketing, sociala medier eller någonting annat. Den kan ta sig olika former, från övergripande strategier på hög nivå till mycket konkreta strategier kring specifika kanaler eller aktiviteter. Oavsett vilket så behövs det alltid en strategi som anger vad som ska göras, av vem, hur och varför.

Detta till trots så är det betydligt vanligare att aktiviteter sätts igång utan att det finns en ordentlig strategi på plats. Orsaken till det är ofta att det finns felaktiga föreställningar om vad en strategi är och hur den kommer att påverka arbetet. Jag har identifierat sju vanliga missuppfattningar, som tagit formen av myter. Om du kan komma på fler får du gärna komplettera listan.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

1. Strategi hindrar kreativitet

Den myten odlas friskt av de som arbetar med produktion av olika slag, från skribenter till filmare och alla andra. Samt inte minst av byråer som säljer innehåll, reklam med mera. Den utrycks ofta i meningar som ”Nu ska vi inte låta strategi hindra oss från att skapa något riktigt bra.” eller ”Vi måste våga tänka utanför boxen”.

Orsaken: Den som påstår att en ordentlig strategi hindrar kreativitet vet inte vad en strategi är. Den förhåller sig över huvud taget inte till kreativitet. Vilket innebär att den som sprider den här myten omkring sig vill ha ett frikort att inte behöva förhålla sig till viktiga aspekter som affärsmål och resurser. Nästa gång du hör något säga något i stil med att strategi hindrar kreativitet, be personen i fråga sitta ned och tänka efter innan den öppnar munnen igen.

2. Strategi tar lång tid

Det här är en kvarleva från den tiden då strategiprocesser sköttes av ledningsgrupper som tog god tid på sig och sedan kommunicerade till resten av företaget vad de hade kommit fram till. Men detta är långt ifrån verkligheten numera, när utvecklingen och framför allt teknikförändringar har gjort strategi till dels något som hela tiden justeras utifrån förändrade förutsättningar, dels något som existerar på flera nivåer inom ett företag. Allt ifrån företagets grundläggande affärsstrategi till olika strategier som tas ut kring t.ex affärsutveckling, kommunikation och produktion. Och i inget fall finns det något som uttryckligen säger att en strategiprocess måste ta en viss tid. Ändå hörs ofta argument som ”Vi har inte tid att ta fram en strategi, vi måste komma igång på en gång”.

Orsaken: Den som hänvisar till att det tar för lång tid att ta fram en strategi vet inte vad en strategi är. Det kan även vara ett försök att slippa fundera på sådana grundläggande frågor som ”Varför ska vi egentligen göra det här?” eller ”Vilka för- och nackdelar finns det med att göra detta?”. Ofta handlar det i så fall om att personen ifråga behöver visa upp ett resultat för någon annan, eller vill visa handlingskraft. Om du hör det här argumentet så svara att det går alldeles utmärkt att ta fram en strategi på kort tid och sedan utveckla den vartefter. Det är bättre att tänka till än att bara köra på

 3. Strategi gör företag långsamma

Den här myten går ut på att en strategi skulle göra företag mindre snabba att agera på förändringar, alltså att den skulle hindra dem från att kunna byta riktning, ändra aktiviteter eller andra handlingar. Ofta förs argument fram som ”vi måste vara flexibla”, ”om vi har en strategi kommer vi inte att kunna testa andra lösningar” med flera.

Orsaken: Den som säger detta vet inte vad en strategi är. Tvärtom kan en strategi mycket väl innehålla krav på flexibilitet och möjligheten att testa andra lösningar. Agilt tänkande och en hel mängd andra metoder hade aldrig existerat om de inte hade utvecklats just för affärsstrategier. Den som säger någonting i stil med ”vi måste vara flexibla” vill slippa göra ett ordentligt arbete och ta fram lite enkla lösningar. Istället för att gå på den linjen, begär att personen i fråga ska identifiera exakt vilka delar i strategin som behöver ta upp behovet av flexibilitet och hur detta ska lösas.

4. Strategi är svårt

Det här är kanske den vanligaste myten av dem alla, och den som vållar störst problem. Tyvärr tror jag den kommer från de som verkligen borde göra sitt bästa för att motarbeta den, de som arbetar med strategi i olika former. Det är inte ovanligt att vilja få strategi att framstå som lite svårare än vad det egentligen är. Det som skrivs om strategi hjälper sällan till, eftersom många försöker framställa det i så komplicerade termer som möjligt. Alla vi som arbetar med strategi i någon form bör istället göra vårt bästa för att göra det så enkelt som möjligt.

Orsaken: Många av de som säger så här gör det för att de fått lära sig att strategi är komplicerat. I verkligheten handlar strategi om sunt förnuft och att försöka tänka efter före. Något alla människor kan göra. Om du hör någon säga att det är svårt, be den personen att förklara vad det är som är svårt – och försök sedan bryta ned de olika delarna tillsammans så det blir mer hanterligt.

5. Strategi är föråldrat

Den här myten är särskilt populär bland de som vill framstå som visionära och framåtblickande, de tar gärna till uttalanden som ”Vi måste gå bortom strategi” och ”Strategi är old school”. Och med tanke på hur länge begreppet strategi har funnits har de förstås rätt i att det är en gammal lärdom. Och det är just det som är poängen. Det faktum att teknologi, samhällen, beteenden och annat förändras betyder inte att vi ska sluta göra saker på ett genomtänkt sätt. Snarare har strategi blivit viktigare än någonsin.

Orsak: Att någonting är gammalt betyder inte per definition att det är fel. Men för den som vill framstå som nytänkande är det förstås ett enkelt knep att förkasta allt som tänkts tidigare. Därför är det viktigt att kunna skilja agnarna från vetet. Att ha en beredskap för att förändra affärsmål, verksamhetsfokus, målgrupper och så vidare är en del i en strategisk process, inte något som motsäger eller utesluter en strategi. Om du hör någon säga att strategi är föråldrat, fråga vilka mål och processer denne hade tänkt att arbeta utifrån? Det är bättre att framtidssäkra en strategi än att låta framtiden äta upp dig.

6. Strategin är slutresultatet

En vanlig myt som odlas både inom företag och bland de konsulter som tar fram strategin är att t.ex ett strategidokument är slutet på en arbetsprocess eller ett projekt. Detta resulterar ofta i att stora resurser satsas på att ta fram en strategi och när den sedan är överlämnad till en ägare eller ansvarig så är arbetet slut. Verkligheten är snarare den rakt motsatta. Det är när du har en första version av strategin som det verkliga jobbet börjar. Det är då den ska implementeras, justeras och förankras så att den verkligen går att arbeta efter. Det är enda sättet att undvika att den blir en hyllvärmare.

Orsak: Många som ser strategin som slutresultat av arbetet gör det för att leveransen är målet med deras projekt eller uppdrag. De har alltså inget att vinna på att se den implementerad. Därför är det en bra ide att göra om leveransen till en fungerande strategi, vilket är både svårare och mindre exakt, men det ökar chanserna för att strategin ska spela en verklig roll betydligt.

 

7. Vi är så få, det behövs ingen strategi

Oavsett om du jobbar på ett litet företag, eller på en mindre avdelning på ett större företag, är risken stor att du får höra detta. Det är en vanlig missuppfattning att strategi bara behövs när stora företag eller områden är inblandade. Men både små och stora företag har ett behov av tydliga mål och processer, inte minst för att det sparar både pengar och tid. Så storleken har verkligen ingen betydelse.

Orsak: Den som säger detta tycker ofta att det är onödigt arbete att ta fram en strategi, eller att ni är tillräckligt få för att kunna göra jobbet ändå. Men det räcker med att ni blir ett par personer till eller att någon försvinner för att hela ert väl fungerande system ska kunna gå i stycken. Så lägg lite tid på att definiera varför ni gör det, vem som gör det och hur ni gör det. Det kommer att behövas snabbare än du tror.

 

Där har du mina sju vanliga myter om strategi. Kan du komma på fler så får du gärna lämna en kommentar här nedan.

Jag planerar att skriva fler poster om vad strategi faktiskt är, och inte minst hur det kan användas för att faktiskt underlätta arbetet inom ett företag.

 

Om du vill veta mer om hur man tar fram en strategi och implementerar den, inom kommunikation och marknadsföring, eller ännu mer specialiserat för digitalt, content marketing eller sociala medier, hör av dig så berättar jag mer om vad jag kan göra för dig. Kontakta mig direkt.

 

0 kommentarer på Sju myter om strategi

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.