Sociala medier växer fortfarande

Jag dyker ned i global statistik för att visa att användningen av sociala medier fortfarande är på starkt uppåtgående, trots att det kanske inte känns så här i Sverige

En klassisk miss i marknadsföringssammanhang är att ha sig själv som målgrupp, det vill säga utgå från att målgruppen tänker och beter sig som man själv gör. Ett konkret exempel är att marknadsförare i Sverige av idag inte tittar på linjär TV utan hellre kollar på streamingkanaler, och som en följd av detta underskattar genomslaget för TV (vilket fortfarande är mycket stort, här i Sverige. År 2019).

En parallell till detta som jag tycker mig ha märkt på senare tid är en alltmer utbredd syn på sociala medier, i synnerhet Facebook, som något vi tillbringar mindre och mindre tid på. Det finns en viss sanning i detta, i alla fall om vi ser till vissa geografiska områden och ålder, men det är viktigt att komma ihåg att detta inte är en bred trend som ser likadan ut globalt. Tvärtom är det så att i många delar av världen så är sociala medier fortfarande på framväxt, och det finns ett stort intresse för att skaffa sig detta.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Global spridning

Om man tittar på utbredningen av sociala medier på global nivå så befinner vi oss i ett av de områden där flest personer använder de olika nätverken (och flera olika av dem) – Norra Europa. På samma nivå, runt 60-70%,  finns även Nordamerika, Syd- och Centralamerika samt Östasien. Men vi behöver inte gå längre bort än Öst- eller Sydeuropa för att andelen snabbt ska sjunka till runt 50%-strecket, samma med Oceanien. Och i delar av Asien och Afrika är vi djupt nere i 10-talen och ännu lägre, 7-8% i Mellan- och Östafrika t.ex. Och det är också där vi hittar mycket av ökningen.

Med andra ord kan det vara en långsam eller nästa obefintlig ökning av användare hos oss (mer om det nedan) men en rasande snabb utveckling i andra delar av världen i takt med att de får infrastruktur och når en viss nivå av välstånd. Så här ser utvecklingen av användare ut i procent de senaste åren:

En viss avmattning från t.ex 2016-17, men fortfarande en imponerande tillväxt.

Mer och mindre tid

En annan dimension av sociala medier-användning som är intressant att jämföra mellan olika delar av världen är hur mycket tid som läggs på de olika plattformarna.

Det är återigen lätt att tro att det egna beteendet är normen, men om vi kikar globalt visar det sig att Svenskar och andra Nordeuropeer har en rätt blygsam användning – under två timmar per dag – jämfört med t.ex innevånare på Filippinerna som i snitt lägger drygt fyra timmar eller Brasilianare med över 3,5 timmar dagligen. Det globala snittet är runt två timmar och en kvart per dag.

Här kan en tänkbar förklaring vara att sociala medier och nätet i sin helhet på mogna marknader konkurrerar med ett stort antal alternativ som vi kan lägga tid på, medan på andra marknader den digitala och ekonomiska utvecklingen gått hand i hand.

Olika åldrar, olika möjligheter

Ett tredje perspektiv på utvecklingen inom sociala medier är hur gamla användarna är. Om vi återigen ser på det globalt så är fördelningen så här idag:

Sociala medier globalt domineras av 18-34-åringar, viket betyder att det finns en stor potential för tillväxt för 35-åringar och uppåt. Så har utvecklingen sett ut på mer mogna marknader – först de unga, sen kommer äldre åldersgrupper.

Här har du den svenska åldersfördelningen bland Facebookanvändare för 2017 och 2018:

Som du ser är det fr.a i åldrarna 56-75 år som de stora ökningarna sker, medan 16-35 står stilla eftersom det stora flertalet redan är användare.

Plattformarnas tillväxt

Till sist bara en påminnelse om hur fördelningen mellan de olika sociala medier-nätverken globalt ser ut. Även här är det lätt att glömma bort att det finns stora plattformar som vi kanske inte tänker på i det dagliga:

Facebook är klart störst, följt av YouTube. Instagram tuffar också på bra. Men glöm inte bort den kraftiga tillväxten bland meddelandeappar som Messenger, WhatsApp m.fl. Och att WeChat är en gigant i Kina, där användarna kan göra det mesta.

 

Vad du ska komma ihåg

Det jag vill påminna dig om är bilden av sociala medier, i synnerhet Facebook, som något vi tillbringar mindre och mindre tid på är en förenkling i det globala perspektivet. I många delar av världen så är sociala medier fortfarande på framväxt, och det finns ett stort intresse för att skaffa sig detta.

Om du arbetar i ett företag som har marknader utanför Sverige är det avgörande kunskap. Antingen för att sociala medier redan är en stark faktor i det dagliga livet där, eller för att det kan komma att bli det på bara ett par år.

Och även om enbart Sverige eller Nordeuropa är där ditt fokus finns så sker det fortfarande en tillväxt i flera sociala nätverk och då fr.a av de som är över 55 år.

Allt detta sammantaget gör att de flesta företag och organisationer fortsatt behöver ha ett stort fokus på och kunskap om sociala medier – för det är i hög grad där deras målgrupper är och kommer fortsätta att befinna sig.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag jobbar på Brandmovers, en content marketing-byrå som kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Sociala medier växer fortfarande

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.