Marknadsförare kämpar med att vara data-drivna

Många marknadsförare använder data ibland när de ska fatta beslut, och tycker de saknar tid att använda det mer enligt en ny rapport

En ny rapport från MyNewsdesk och Mention handlar om hur marknadsförare använder sig av data från olika källor i sitt arbete. Det är en mycket intressant rapport som du bör titta på i sin helhet. Här hittar du The data-driven mindset 2019

Jag har valt ut ett par bilder från undersökningen, som jag tycker är extra intressanta.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Använder man data för att fatta beslut?

På frågan om man har ett data-drivet sätt att arbeta när beslut ska fattas svarar 59% att man använder data, men oregelbundet. Bara 21% svarar att man alltid förlitar sig på data vid beslutsfattande, och ungefär lika många svarar att man aldrig gör det. Totalt sett dominerar alltså oregelbundet och aldrig rejält.

Vilka generella nyckeltal använder man?

På frågan vilka generella nyckeltal man mäter hur det går svarar 60% att man mäter brand awareness, nästan 50% tittar på leads och ungefär lika många svarar ROI. Rätt så övergripande områden, där varumärke fortfarande står i fokus för många marknadsförare.

Vilka webbrelaterade nyckeltal använder man?

Mer intressant blir det att titta på vilka nyckeltal man använder som är digitala, eller i alla fall webbrelaterade. Här tittar över 80% på organisk trafik, medan 60% använder tid spenderad som en KPI. Konvertering ligger på drygt 50% tillsammans med köpt trafik – därefter sjunker mätandet under 50% för t.ex ranking, länkar och auktoritet. Mitt samlade intryck är att det finns en viss osäkerhet kring vilka data från webbplatsen som ska ses som viktiga.

På vilka områden behöver man stöd för att bli data-drivna?

En sista del av undersökningen som jag vill lyfta fram är vilka områden marknadsförare anser sig behöva stöd i för att kunna jobba mer med data. Över 50% anser sig behöva mer tid, medan runt 40% vill ha större kunskaper. Större budget och bättre strategi lyfts också fram, och till sist nämns brist på verktyg och data (?).

Det här den mest intressanta delen som jag ser det, och även den som visar mest hur mycket marknadsförare faktiskt brottas med utmaningen att integrera data i sitt arbete. Om över hälften säger sig sakna tid tycker jag det visar att man gör fel saker – det finns få saker som är viktigare i marknadsarbetet än att titta på data för att kunna analysera vad som gjorts och vad som ska göras framöver. Kunskaper känns som ett ärligare svar, det är en bristvara – och något många marknadsavdelningar verkligen vill ändra på. Budget och strategi blir en del av pusslet här.

Mitt tips till företag och organisationer som vill jobba mer data-drivet är att börja enkelt, göra det på några områden så man kommer igång och fr.a se till att frigöra tid. Detta är en stor omställning för många marknadsförare, och det kräver tid och fokus.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag jobbar på Brandmovers, en content marketing-byrå som kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Marknadsförare kämpar med att vara data-drivna

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.