Så vässar Berghs företagens kommunikativa kompetens

Berghs School of Communication utbildar inte bara vassa kreatörer och strateger inom marknadskommunikation – de kompetensutvecklar även företag och organisationer. Här får du lära dig lite mer om skräddarsydda utbildningar och arbetet bakom.

Ett återkommande uppdrag jag har haft i flera år är att undervisa på Berghs School of Communication, närmare bestämt på avdelningen för skräddarsydda uppdrag – Berghs Solutions. Du känner säkert till Berghs, som är en världsledande skola inom kommunikation och marknadsföring. Men vad du kanske inte visste är att det även finns skräddarsydda utbildningar för företag och organisationer. Varje år genomförs runt 120 skräddarsydda uppdrag, för större och mindre företag. Det är kortare och längre insatser, inom de flesta områden inom kommunikation och marknadsföring.

För att få en ännu bättre bild av vad Solutions gör pratade jag med Cecilia Sjödin som är ansvarig för avdelningen. Jag ville bl.a höra lite mer om vilka trender och behov hon ser, samt vad det innebär att skräddarsy en utbildning.

Att så många väljer Berghs är ju inte konstigt, det är både välkänt och respekterat. Men det finns en annan dimension i de skräddarsydda utbildningarna som jag verkligen vill lyfta – Cecilia och hennes kollegor lägger ned ett stort arbete på att verkligen se till att uppdragsgivaren får sina verkliga behov tillgodosedda och att önskad effekt uppnås.

För mig som lärare innebär detta att de här uppdragen bland det roligaste jag gör. Oavsett om det är ett stort eller litet företag eller organisation så är det alltid lika spännande att få hjälpa dem att bli bättre på något område som de verkligen har nytta av.

 

Vad vill kunderna bli bättre på?

Cecilia Sjödin

Det första jag var nyfiken på är vilka sorters utbildningar Cecilia och hennes kollegor ser en efterfrågan på. Det jag lärde mig är att det både finns ämnen som blir heta under en kortare period, och de som det alltid finns en efterfrågan på.

Under hösten 2020 såg Cecilia en ökad efterfrågan på bl.a storytelling i en digital kontext, men den har sedan avtagit. Något som dök upp vid samma tid och fortfarande håller i sig är digital försäljning.

– Flera företag insåg att även om de hade en fysisk fungerande butik så behövde de också vara synliga digitalt, konstaterar Cecilia Sjödin. Jag hoppas den insikten stannar kvar och väcks hos flera även efter pandemin, för den är viktig för alla typer av företag och organisationer.

Den digitala utvecklingen har även skapat en efterfrågan på bredare utbildningar, där ett företag får lära sig mer om många olika delar av digital kommunikation, användarupplevelse, kundresor och så vidare. Här har Berghs fördelen av att ha en stor bredd av utbildare, så att rätt personer tas in vid rätt tillfälle.

På senare tid har Cecilia istället märkt ett ökat intresse för utbildningar som kopplar ihop kreativitet och strategi. Inte minst större företag ser ett behov av att få in mer kreativitet i sina processer, att förändra hur man arbetar. Det kan vara en allt skarpare konkurrens som skapar ett behov av att bli bättre på att tänka i nya banor. Lösningen kan vara att ta hjälp av design thinking eller att arbeta mer med sprintar i planering och produktion. Vikten av att kombinera strategi och kreativitet är något Cecilia väl känner igen, eftersom Berghs länge tryckt på att bra strategier krävs kreativitet, precis som kreatörerna måste arbeta med tydliga kopplingar till verksamhetens mål.

Dags för internkommunikation?

Parallellt med denna utveckling finns det flera utbildningar som är ständigt efterfrågade. En sådan klassiker är projektledning – ett område som det alltid finns behov av kompetensutveckling inom. Några andra är skrivande i olika former – copy, UX writing och så vidare. Även detta är något som det behöver finnas kompetens inom på de flesta kommunikations- och marknadsavdelningar.

En typ av utbildningar som Cecilia är lite förvånad över att inte fler efterfrågar är kring internkommunikation. Det har alltid varit ett viktigt område, men med tanke på det senaste årets utveckling med hemarbete och videomöten är det ännu viktigare att det finns en tydlig kommunikation inom verksamheten. Det räcker inte med att köpa in verktygen, och lägga upp en mängd information på intranätet. Det måste finnas en ordentlig plan också, och här kan Berghs erbjuda flera olika anpassade lösningar.

 

Vilka väljer Berghs?

Det finns en fantastisk bredd i de företag och organisationer som Berghs Solutions utbildar. Det är allt från globala organisationer till det lilla företaget eller verksamheten.

Några stora uppdrag som Berghs haft kan du läsa om på deras hemsida. Ett case jag verkligen vill tipsa om är hur de arbetat med medtech-koncernen Getinge och utbildat totalt 600 personer i olika dimensioner av kommunikationsarbetet.

Men det är inte bara de största företagen eller de med många att utbilda som vänder sig till Berghs. Ett roligt uppdrag jag själv har haft var ett litet B2B-företag som ville utbilda sin marknadskoordinator i digital marknadsföring.

Några andra favorituppdrag för min del har varit kommuner, kulturskolor och liknande organisationer. Den här sortens organisationer befinner sig ofta i läget att de har många kommunikatörer som sitter utspridda inom verksamheten. En utbildning kan ge dem både nya kunskaper och möjligheten att tillbringa tid med varandra – en nog så viktig del av kompetensutveckling.

Varför väljer man då Berghs för sin skräddarsydda utbildning? En anledning är förstås att Berghs har ett starkt och välkänt varumärke, med ett bra track record. Ett annat är att många av de som blir beställare själva har gått på Berghs och känner ett stort förtroende för skolan.

 

Hur tar man fram en skräddarsydd utbildning?

Den första kontakten med ett företag eller en organisation blir ofta ett mejl eller ett telefonsamtal med något slags önskemål på en utbildning. För Cecilia blir detta början på en serie kontakter där hon försöker borra sig ned i vad beställaren egentligen behöver. Vad ska utbildningen lösa för utmaning eller stänga för kompetenslucka?

– En skräddarsydd utbildning handlar inte om att slänga ihop några färdiga lösningar vi har på lager, säger Cecilia. Det börjar alltid med en genomlysning, och i ungefär vartannat uppdrag nystar vi ordentligt kring vad behovet är. Vi går igenom vad de har på plats, vad som behövs, hur de tänker och jobbar.

Det Cecilia kan konstatera är att uppdragsgivaren inte alltid har identifierat det verkliga behovet, och det är där hon kan använda sina långa erfarenhet av att sätta ihop skräddarsydda utbildningar. När hon och kunden gemensamt har kommit fram till vad som ska lösas, och vilken effekt man vill uppnå – då går det att ta fram ett ordentligt förslag på upplägg och börja tänka på lämpliga lärare. På så sätt är varje skräddarsydd utbildning är unik.

– När jag pratar med en beställare börjar jag ofta med ett större perspektiv, för att kunna hitta en lösning som ger så mycket värde som möjligt, berättar Cecilia. Att tänka alltför smalt kan ge en mindre effekt av utbildningen.

 

Vill du veta mer om Berghs skräddarsydda utbildningar?

På Berghs.se finns flera artiklar där du kan lära dig mer om hur Cecilia och hennes kollegor jobbar med att ta fram rätt utbildning till företag och organisationer:

Ta del av tips från Cecilia vad du ska tänka på när du ska beställa en skräddarsydd utbildning.

Läs mer om trenderna som skapar behov för kompetensutveckling

Fem misstag du ska undvika med skräddarsydda utbildningar

Hur både små och stora företag och organisationer kan ha nytta av skräddarsydda utbildningar.

 

Och om du vill läsa mer om Berghs Solutions och även ta del av fler kundberättelser. Och om du vill prata direkt med Cecilia så kan du ringa henne på telefon 070-246 9410 eller mejla till cecilia.sjodin@berghs.se .

 

Jag hoppas vi ses på en skräddarsydd utbildning framöver!

0 kommentarer på Så vässar Berghs företagens kommunikativa kompetens

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.