Fem viktiga steg i din B2B Influencer marketing

Vad ska man tänka på när man arbetar med ett influencer marketing-program för B2B? Jag har hittat en modell som du kan ha nytta av att titta närmare på

Onalytica har tagit fram en stor guide till B2B influencer marketing, och i den hittade jag bland annat en intressant modell med nyckelstegen för att komma igång med ett program med påverkare.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Här har du själva modellen. Jag går igenom varje del och ger dig min syn på dem under den:

Här är de fem stegen i min tolkning:

1. Upptäck (Discover)

Utifrån de mål du har med ditt influencer marketing-program behöver du arbeta med att identifiera potentiella påverkare som du kan samarbeta med. Här skiljer sig B2B i hög grad från konsumentmarknadsföringen eftersom det sällan finns influencernätverk eller klara regler för samarbeten. Det innebär att ditt arbete ofta börjar med att ringa in vilka personer som är tongivande eller har djup kunskap inom ett relevant område.

En annan viktig del av denna fas är att sätta mål med ditt influencer marketing-program – vad ska det egentligen göra? – och utifrån det identifiera mätpunkter.

2. Insikter (Insights)

Här ska du lägga tid på att förstå hur influencers inom det område du valt ut fungerar – hur kommunicerar de, vad är viktigt för dem, vilka nätverk och sammanhang befinner de sig i, och mycket annat. Se till att du spenderar ordentligt med tid på att se hur de agerar och interagerar, på att ta del av innehåll och annat de producerar. Allt detta behöver du göra för att kunna närma dig dem på rätt sätt.

Du behöver även analysera vad du vill få ut av ett samarbete med influencers och ha en tydlig bild av vad ditt företag gjort hittills på området.

3. Aktivering (Activation)

När du har valt ut de influencers du vill samarbeta med, och lagt tid och energi på att hitta ett bra samarbete med dem är det dags att börja producera innehåll och identifiera de bästa kanalerna och aktiviteterna för att börja sprida det. Innehållet kan vara sådant påverkaren skapar själv, eller ett gemensamt arbete. Distributionen sker i både dina egna och influencerns kanaler och sammanhang.

4. Hantering (Management)

Det är många delar i hanteringen av ett influencer marketing-program. Du ska hålla kontakt med influencer, diskutera nya samarbeten och se till att du får det mesta ut av vad som gjorts. Du behöver ha kolla på de olika kanaler och kontexter som samarbetet syns i, och kunna analysera vad som fungerar och vad som behöver utvecklas eller göras om.

5. Mätning och analys (Measurement)

Mät hur det går för din influencer marketing genom att utgå från de mål du satt upp och de mätpunkter du valt. Nöj dig inte med att rapportera, utan analysera även resultaten för att se vad som gått bättre eller sämre, vad du behöver ändra på och så vidare.

Utifrån detta får du även tydliga signaler på om och i så fall hur du ska utveckla ditt program, t.ex genom att samarbeta med fler influencers.

 

Där har du de fem punkterna – genom att följa dem kan du komma igång med ett influencer marketing-program för B2B. Titta gärna igenom resten av Onalyticas rapport för mer insikter. Du kan även ha nytta av att läsa min e-bok om influencer marketing

 

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag jobbar på Brandmovers, en content marketing-byrå som kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Fem viktiga steg i din B2B Influencer marketing

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.