Medieanvändning i USA 2016 enligt ComScore

Facebook står för en av varje sex minuter amerikaner tillbringar online. Detta och mycket annat intressant finns i ComScores senaste rapport om media –  US Cross platform report för 2016.

Totalt har digital mediaanvändning tredubblats sedan 2010. Sedan 2013 har den ökat med 35% och det är mobil/tablet som stått för hela ökningen. Mobilen står nu för 2 av 3 minuter som spenderas på digital media. Appar står för nästan hälften av all använd tid.

ComScore161

I åldersegmentet 18-34 ökar användningen av enbart mobil, medan enbart desktop sjunker. Att använda mer än en plattform är överlägset störst i alla åldersgrupper – 60-80%.

ComScore162

Sociala medier

Sociala medier har fortsatt sin enastående utveckling och står för en av varje fem minuter som amerikaner tillbringar online. De främsta sakerna som görs online i USA är att sociala medier 19%, använda multimedia (film mm) 12%, lyssna på radio 8%, spela spel 5%, shoppa (retail) 5%, och ta del av nyheter 4%. Om du tycker att siffran för nyheter är låg så beror det på att amerikaner i tilltagande grad får sina nyheter via sociala medier.

ComScore163

Det klart vanligaste sättet att använda sociala medier är via app. Det står för 61% , medan 21% av användandet sker via desktop och 9% via tablet.

ComScore167

Facebook fortfarande klart störst av sociala medier, även i segmentet 18-34 år, men det vanligaste är att unga amerikaner använder flera nätverk. Bland de som är 35 år eller äldre är givetvis Facebook också störst, men där är användandet av andra sociala kanaler inte lika utbrett.

ComScore164

En siffra som är rätt enastående är att en av var sjätte minut som spenderas online ägnas åt Facebook. Om man enbart tittar på siffror för mobilen är siffran en av varje fem minuter.

ComScore165

Om vi avrundar med att titta lite på demografin för sociala medier i USA så är Snapchats genomslag mycket stort bland yngre årsgrupper. Två tredjedelar av Snapchats användare är under 34 år gamla och hälften av användarna är 18-24 år.

Den största gruppen Facebook-användare finns i spannet 25-34, men användningen är även stor i andra åldersgrupper. LinkedIn har sin största skara bland de mellan 35-44 år, och så är det också för Twitter. De flesta som använder Instagram är mellan 25-34 år.

Andra media

Den totala tiden som spenderas på TV har ökat med 7%, både för live och för tidsförskjuten.  On demand video växer och det mesta kommer från Netflix, Amazon Prime och Hulu +. Däremot har digital har gått om TV när det gäller att titta på media (desktop och mobile) för Millennials.

ComScore166

Ett intressant resultat är att de största digitala aktörerna (Google, Facebook m.fl) når en lika stor publik som som de fyra stora TV-nätverken under Primetime

ComScore168

Annonsering

Undersökningen tittar även närmare på utvecklingen kring adblockers. Totalt över alla åldersgrupper har 11% män och 9% kvinnor installerat dem. Bland ungdomar mellan 18-24 är motsvarande siffror 19% för män och 14% för kvinnor. Och i åldersspannet 25-34 år är det 15% män och 10% kvinnor. Något lägre än i Sverige med andra ord, men det är inte djärvt att förutspå att siffrorna kommer att öka under året.

En intressant bit information är att av alla ad impressions som läggs ut har över hälften inte någon effekt eftersom de antingen inte ses (visas utanför skärmen) eller inte ses av en människa.

ComScore169

E-handel

E-handel utgör nu 15% av alla transaktioner inom detaljhandel. M-commerce, alltså handel via mobiler,  växer snabbare än desktop och butiker. Det är dock tydligt att även om konsumenter spenderar mer tid på mobilen, så är det fortfarande via desktop som köpen genomförs

ComScore1610

De områden där mobil-handeln så här långt är störst är spel med 44%, leksaker med 42% samt träningsutrustning med 32%.

Topp 10 trender

Avslutningsvis presenterade ComScore tio trender de ser under det kommande året:

1. 2016 blir året för ”cross-platform” – vår användning av flera plattformar kommer att påverka mediakonsumtion, marknadsföring mm ännu mer.

2. Den digital publiken kommer inte fortsätta växa, istället blir det på nytt fokus på engagemang och uppmärksamhet.  

3. Det mesta av all digital media kommer att konsumeras via app – utvecklingen mot mobilt och app fortsätter

4. Annonseringen i mobiler kommer att öka då standarder för mätning kommer på plats. 

5. I sociala medier kommer allt mer att handla om video

6. Optimera av innehåll på icke-ägda plattformar kommer att bli en ny industri fylld av små aktörer

7. Tittande på små skärmar som tv flyttade över till pytteskärmar (mobil). Nu kommer tittade på stora skärmar (film) att flytta till små skärmar på grund av Netflix m.fl. 

8. Ännu större utbud av OTT (over-the-top) on-demand video kommer att öka den totala användningen, inte omfördela den befintliga. 

9. E-handel via mobilen kommer att passera 20% av den totala summan som spenderas digitalt. 

10. Kuratering av innehåll blir nyckelområde för tech och startup innovation – Vem kan göra allt innehåll lätt tillgängligt?

Tre reflektioner

Det finns förstås en mängd intressanta resultat i en så här omfattande undersökning, men jag tänkte nöja mig med att peka på tre saker:

Facebook fortsätter att dominera – även bland unga: Oavsett hur många trendspaningar som görs om att Facebook inte längre används av unga, eller att dess betydelse håller på att minska så talar siffrorna emot det. Både i USA och i resten av världen. Vi använder i allt högre grad mer än ett nätverk, och bland ungdomar är det mer regel än undantag, men Facebook används i alla åldersgrupper och med stor regelbundenhet.

Ju mer mobila vi blir desto mer använder vi appar: Det ska bli intressant att se om detta fortsätter, med tanke på att de flesta inte använder så många appar. Och vad det i så fall kommer att innebära för utvecklingen av webbplatser.

Handeln i mobilen ökar, men det finns fortfarande trösklar: Det gäller för e-handlare att jobba på sina lösningar för försäljningen direkt i mobilen, många användare har fortfarande reservationer mot att handla den vägen – men samtidigt är det där som de flesta köpresor startar.

Här kan du läsa vad Venture Beat plockade upp från rapporten.

Har du frågor eller funderingar kring sociala medier, e-handel eller annat digitalt – lämna en kommentar eller mejla mig. Och ifall du är intresserad av en inspirationsföreläsning kring medieutveckling och trender, kontakta mig direkt så berättar jag mer.

0 kommentarer på Medieanvändning i USA 2016 enligt ComScore

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.