Ska din content marketing vara planerad eller händelsestyrd?

Finns det en motsättning mellan att antingen planera sitt innehåll eller vara mer händelsestyrd när man arbetar med content marketing? Det kan vara lätt att tro det, men egentligen är det ett missförstånd att det skulle vara två olika metoder.

Ofta när jag skriver om fördelarna med att planera sin marknadsföring, som t.ex att ta fram strategier för content marketing, sociala medier mm får jag kommentarer som hävdar att motsatsen är bättre. Att planer minskar flexibiliteten, eller begränsar kreativiteten.

Nyligen gjorde jag en LinkedIn-post om hur viktigt det är att prioritera och planera om man är ensam om att arbeta med t.ex content marketing – min poäng var att om man har mycket att göra måste man prioritera stenhårt för att hinna med. Jag använde begreppet händelsestyrd för att beskriva motsatsen.

Jag fick då en kommentar om fördelarna med att vara händelsestyrd för att det är lättare att få PR om man reagerar på det som händer i omvärlden. Risken skulle annars vara att man fokuserar på vad man vill ha sagt istället för vad folk vill lyssna på.

Och det här här missförståndet uppstår.

Att ha en plan eller en strategi står inte i motsats till att man snabbt fångar upp något viktigt eller intressant som sker i omvärlden, och som har påverkan på affären eller verksamheten. Tvärtom.

Idag är det många företag och organisationer som väljer att arbeta redaktionellt med sin marknadsföring, särskilt med content marketing. Precis som en redaktion har man korta dagliga avstämningar om vad som är på gång, där det går snabbt att plocka in aktuella händelser i planeringen. Det är ett strategiskt val att arbeta på det här sättet, och inom det finns ett stort utrymme för flexibilitet och att anpassa arbetet när något viktigt dyker upp.

Lär dig att göra bättre innehåll i text, video, ljud och bild – Köp Contenthandboken

 

Reaktiv är inte en strategi

Däremot går det inte att ha händelsestyrd som en strategi eller arbetsmodell. Det mesta av marknadsföringen i ett företag är förutsägbart och går att planera, eftersom det utgår från företagets affärsmål. Det skulle med andra ord vara kontraproduktivt om marknadsavdelningen jobbade utifrån principen vi väntar tills något händer, sedan sätter vi igång.

Detta gäller särskilt för den som arbetar i en liten organisation, kanske som ensam marknadsförare. Vilket var precis den grupp jag skrev om i min ursprungliga artikel. I en sådan situation är det avgörande att kunna prioritera och planera. . Som ensam marknadsförare är det lätt att vilja göra allt på en gång, och det är i det ljuset du ska se mina tips.

Den sista delen i invändningen, att planering skulle innebära en risk för att marknadsföraren fokuserar på vad man vill ha sagt istället för vad folk vill lyssna på är för övrigt även det felaktigt. Givetvis ska ett företag alltid lyssna på vad kunder och andra intressenter säger. Det är därför en strategi innehåller t.ex målgruppsanalys, och kontinuerliga aktiviteter för att förstå vad som är relevant för målgrupper.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

 

Strategi gör plats för kreativitet

Som jag skrev i början är den här diskussionen nära kopplad till en annan vanlig invändning: Att strategi skulle vara ett hinder för kreativitet.

Även detta är helt fel. Det som hindrar kreativitet är ineffektiva processer och/eller hierarkiska organisationer. Om du vill säkra att din organisation verkligen arbetar med kreativitet, gör det till en del av strategin. Se till att det finns tid och möjligheter att vara kreativ, och fr.a en frihet att testa olika saker – det är en jättebra grogrund för kreativitet.

Samma sak om du vill att ditt företag ska vara snabba på att reagera på händelser i er omvärld – ta med det i strategin.

Att en strategi sätter ramar för kreativiteten är inte någonting negativt, tvärtom. Kreativitet som inte känner några ramar är inte marknadsföring, det är konst. De ramar som behövs handlar dessutom nästan alltid om att det vi gör ska vara kopplat till affären, vara mätbart samt kunna genomföras effektivt. Ifall din marknadsföring inte klarar av att hålla sig inom dessa ramar är det sannolikt inte något som gynnar ditt företag. Men det är fortfarande inte strategin som är problemet.

 

Vad du ska ta med dig

Det är bra att vara uppmärksam på vad som sker i företagets omgivning, och kunna agera snabbt när något sker. Både när det finns möjligheter och när det krisar.

Men att snabbt kunna agera på vad som händer är bara en del av ett företags marknadsföring och kommunikation. Det mesta av arbetet är både förutsägbart och kan planeras långt i förväg. Vilket är precis vad du ska göra – planera så mycket du kan, så att du kan arbeta effektivt och frigöra tid för de tillfällen när det är viktigt att agera snabbt.

 

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll i olika former? Jag kan hjälpa er med allt från planering och produktion till att sprida det rätt och följa upp resultat. Oavsett om ert fokus är på Content eller Inbound marketing, Account based marketing eller innehåll för sociala medier kan jag bidra till ökad effektivitet och bättre genomslag. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

0 kommentarer på Ska din content marketing vara planerad eller händelsestyrd?

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.