Gör journalister till en målgrupp i din content marketing

Tänk på att media också kan vara en intressant målgrupp för ditt innehåll. Här är lite tips kring vad du kan göra och framför allt att tänka konvergens.När vi pratar content marketing hamnar fokus gärna på våra kunder, potentiella eller befintliga. Och det är naturligtvis bra, där ska mycket av vårt fokus ligga. Men det kan vara värt att tänka på att även andra målgrupper kan ha nytta av det innehåll vi skapar.

En sådan målgrupp är journalister i olika typer av massmedia. Traditionellt har vi låtit kommunikationsavdelningen eller den som är ansvarig för presskontakter äga hela den relationen, vilket gör att fokus ofta hamnat på den direkta kontakten med journalisten som vi vill ska uppmärksamma det vi gör, alternativt som kontaktar oss av någon anledning.

Krympande redaktioner

Men det finns ett annat behov i den här målgruppen och det är journalisten som söker information och kunskap. Här går det att dra en parallel till vad som sker tidigt i en köpresa, där den möjliga kunden googlar sig fram till relevant innehåll, blir uppmärksammad på det via sociala medier eller genom köpt utrymme som native-annonser.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Det finns flera anledningar till varför journalister kan vara intresserade av ditt innehåll. Den främsta är brist på tid. Redaktionerna krymper och samtidigt förväntas varje journalist leverera mer, ofta i flera olika format och kanaler. Ekvationen går inte ihop och detta kan göra ditt innehåll till en värdefull tillgång. Inte minst om du kan lyfta fram experter inom ett område som på ett enkelt och intressant kan förklara vad som är viktigt.

När du tar fram innehåll för målgruppen potentiella eller befintliga kunder är det viktigt att bygga trovärdighet genom att inte lyfta fram de egna produkterna i sig själv utan snarare den nytta de gör. Journalister kan ha nytta av detta också, deras fokus ligger ofta på vad slutanvändaren vinner eller förlorar på att bruka en produkt.

Om du vill arbeta mer direkt mot media så respektera att de har ont om tid och inte har tid att lyssna på en vag beskrivning av dina lösningar. Undersök vilka journalister som faktiskt arbetar med det ämne eller område du är intresserad av, och kontakta dem via mejl med en tydlig story som inte fokuserar på dig utan på användaren. Ge dem tillgång till material som är lätt för dem att plocka in i de kanaler de arbetar med – bild, film, text – och svara på frågor så snabbt du kan.

Lägg gärna ditt krut på mindre medier, som bransch-, lokal- eller nischmedia, snarare än de största namnen. Ju större medie, desto större egna resurser. Det är de mindre som verkligen har glädje av vad du har att komma med, och får du in någonting där ökar chansen att större aktörer plockar upp storyn.

Tänk konvergens

Ju mer du satsar på att ha en sammanhängande plan för ditt content, oavsett om det ska användas i köpt, ägd eller förtjänad media, desto bättre utväxling får du. Detta kallas ofta att arbeta med konvergerande media. Genom att ta in alla tre medietyper i din planering desto bättre stöttar de varandra:

Altimeter-paid-owned-earned

Du behöver ett sammanhängande synsätt för hur du kan ta ut budskap i olika medier och kanaler. Om du tar avstamp i en målgrupps- och budskapsanalys så kommer det sannolikt att visa sig att du bäst når dina målgrupper med en kombination av köpt, förtjänad och ägd utifrån en sammanhållen strategi och process. Eller som Altimeter Group säger i The converged media imperative ”Konsumenter stannar sällan upp för att titta närmare på avsändaren. Medier blandas friskt. Det som framför allt eftersöks är information, underhållning eller shopping. Målet är enbart att hitta ‘rätt’ media, oavsett om det är köpt, ägd eller förtjänad, längs denna mycket dynamiska köpresa. Utmaningen för varumärken är få fatt på denna svårfångade kund och skära igenom bruset, oavsett vilka kanaler eller medier konsumenterna rör sig i.” Med andra ord, de målgrupper vi vill nå med våra budskap finns i alla medier och ser inte någon större skillnad på dem. Du kan läsa mer om mediekonvergens här.

 

Om du har frågor eller funderingar kring hur du når journalister med ditt innehåll, eller kring content marketing i allmänhet, lämna en kommentar här nedan eller mejla mig.

Ifall du vill att ditt företag ska börja med content marketing, eller bli bättre på att använda det, så kan jag hjälpa er. Jag arbetar med alla steg, från planering till genomförande och uppföljning. Kontakta mig direkt så berättar jag mer.

 

0 kommentarer på Gör journalister till en målgrupp i din content marketing

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.