vad är content marketing?

En definition av begreppet content marketing

Har du hört begreppet content marketing, men känner dig osäker på vad det egentligen betyder? Här är en definition med förklaringar.

Jag har skrivit boken Content marketing för alla tillsammans med Joakim Arhammar. I den har vi beskrivit content marketing så här:

”Content marketing är ett arbetssätt för att förändra målgruppens beteende genom att ge tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Innehållet sprids främst i egna kanaler, men kan även marknadsföras via köpta och förtjänade medier. Innehållet ska vara relevant och värdefullt ur målgruppens perspektiv, och inte fokusera på att sälja eller beskriva produkter. Arbetet med content marketing ska pågå kontinuerligt under en längre tid, utgå ifrån förutbestämda mål och följas upp regelbundet.”

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Vad betyder det då i praktiken?

Det är ett arbetssätt – Content marketing är inte en taktik eller en enstaka aktivitet. Och precis som i all marknadsföring handlar det om att ändra ett beteende hos målgruppen och i slutändan göra dem till kunder.

Det ska finnas en tydlig målgrupp – Innehållet som produceras ska upplevas som relevant och värdefullt av den målgruppen. För att kunna leverera sådant innehåll måste du först analysera och lära känna din målgrupp.

Ägda kanaler står i centrum – Innehållet ska finnas i kanaler (plattformar) som du äger. Därifrån kan du ta ut det i köpt media (reklam) eller förtjänad media (PR). Men de egna kanalerna utgör alltid stommen.  

Innehållet är värdefullt för mottagaren – Ditt content är inte utformat som säljmaterial eller produktbeskrivningar, även om slutmålet förstås är ett genomfört köp. Istället ska innehållet ta avstamp i målgruppens behov och du ska kunna visa hur du kan lösa deras problem och erbjuda nya möjligheter. Syftet är att komma in så tidigt som möjligt i kundens köpresa, för att erövra positionen som en trovärdig rådgivare och partner.

Det är långsiktigt – Content marketing är något ditt företag arbetar med under lång tid, för att bygga ett förtroende hos målgruppen. Det är inte en tidsbegränsad kampanj eller ett projekt som ska leverera resultat snabbt.

Mätbarhet – Du mäter allt du gör i content marketing, både vad du åstadkommer och hur effektiva kanalerna och formaten är.

 

Där har du vår definition. Om du har frågor eller funderingar kring den så lämna gärna en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska börja arbeta med content marketing eller bli bättre på att göra det? Jag kan hjälpa er med allt från strategi och planering till genomförande och uppföljning. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

4 kommentarer på En definition av begreppet content marketing

  1. Pingback: Julia Alm

    • Pingback: admin

      • Pingback: Julia Alm

        • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.