Nio trender i content marketing bortom 2017

Här är nio trender inom content marketing som kommer att påverka utvecklingen långt efter att vi nått slutet på 2017, men som det är viktigt att börja agera på redan nu.

Utvecklingen inom content marketing går allt snabbare, och det krävs mer av oss som arbetar med det än någonsin tidigare. Då menar jag inte bara det ständigt pågående arbetet med att förbättra kvaliteten på vårt innehåll, att bli bättre på att distribuera det eller att lära känna våra målgrupper ännu bättre för att kunna nå dem med relevant innehåll. Det handlar även om att kunna förstå vilka krav den tekniska utvecklingen ställer, och hur den förändrar beteendet hos vår publik.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Jag har identifierat nio områden som jag tycker påverkar content marketing i hög grad och som kommer att påverka långt efter att vi lägger 2017 bakom oss. De kan kallas för trender, även om ett par av dem redan är en realitet för vissa företag och andra kanske ligger flera år bort. Men de är tillräckligt intressanta för att du ska börja reflektera kring dem redan idag, och börja dra upp planer för framtiden.

Här är de:

1. Livevideo – eller nästan live

Vi pratar mycket om video just nu, och inte minst om de allt bättre möjligheterna att sända live via Facebook, Twitter och YouTube. Snart är det bara LinkedIn som saknar den möjligheten, och jag misstänker att de jobbar hårt på att förändra detta.

Video är omedelbart, och lättare för många att ta till sig. Framför allt är det inte längre ett format som bara används för dyrbara inspelningar med hela team inblandade. Nu kan vi köra live på t.ex Facebook via våra smartphones, och sedan ladda ned filen och lägga upp den på nytt efter lite redigering.

Även de inspelningar som inte är live får mer av den känslan. Jag lyssnade nyligen på Marcus Sheridan, the Sales Lion, som berättade att han rekommenderar de företag han arbetar med att posta 50 videos per månad. Och själv lever han som han lär, på resande fot har han med sig sin egen filmare som hjälper honom att producera korta filmer på daglig basis – eller intervjua en annan expert om man råkar vara på samma konferens:

Lyssna gärna på Ann och Marcus – de är t.ex inne på att text fortsatt kommer att vara viktigt (det är inte antingen eller). Det håller jag med om, men den stora trenden är att vi är på väg bort från text som det dominerande formatet. Och att film är något vi gör i stunden, live eller inte, istället för att vara något som kräver lång planering.

Take-away: Börja testa live video (eller nästan live) med företagets egna experter, med kundtjänst och med ledningen.

2. Röstsök

En allt större del av vårt sökande på nätet kommer gradvis att flytta över till röstbaserat sök. Till stora delar för att det faktiskt är enklare för oss att prata än att skriva. Hur påverkar det content marketing? Jag tror vi måste börja tänka i termer av hur kan vi skapa innehåll som syns när den artificiella intelligens som är Siri eller Alexa ska börja söka svar på olika frågor. Då handlar det inte längre om att vara bland de två, tre översta resultaten på en sida utan att vara det enda svaret som ges.

För närvarande, och säkert under ett par år framöver är röstsök enkla och konkreta kring det som ligger nära – var finns närmaste pizzeria eller hur mycket kostar blöjor, men vartefter vi vänjer oss vid att prata med en digital assistent desto mer komplexa saker kommer vi att fråga om.

Take-away: Börja fundera och testa vad användarna kommer att söka på kring dina produkter när de pratar

3. Personalisering

När vi pratar personalisering idag är det lätt att vi begränsar oss till personliga hälsningar i nyhetsbrevsmejlet eller i marketing automation-kedjan, men det finns mycket mer vi kan göra. Jag tycker det är intressant att studera vad företag som Netflix och Spotify gör med personliga rekommendationer. När tittat på en film får du tips om vad du kan tänkas gilla nästa gång, och Spotify ger dig personliga spellistor varje vecka. Här finns det goda möjligheter för oss att med samma tänk bli bättre på att leverera innehåll som känns personligt utvalt och relevant.

En annan sak som Netflix gör väl är att känna igen var vi befann oss vid senaste besöket och fortsätta spela upp filmen/serien där, oavsett om vi bytt från mobil till platta eller TV-skärm. Kan vi lära oss av det och servera innehåll som både är relevant till var kunden är just då och som bygger på från senaste besöket.

Take-away: Börja fundera på vilket innehåll ditt företag har som kan vara värt att kuratera och personalisera?

Jobbar du med B2B content marketing? Jag har en utbildning just för dig. Läs mer här.

4. Psykografisk data

Sedan Brexit och Trumps vinst i presidentvalet vill alla höra mer om användningen av psykografisk data och Cambridge Analytica. Ur ett content marketing-perspektiv är det intressanta att vi med hjälp av större kännedom om våra målgrupper kan anpassa budskapet och Call to action ännu tydligare. Cambridge och andra inom detta område menar att vi kan inte segmentera enbart utifrån demografi, utan måste även ta in läggning och det beteende som följer av det. Och den data vi lämnar efter oss på nätet i allmänhet och sociala medier i synnerhet gör det möjligt att bestämma vilket budskap vi ska få ta del av.

Take-away: Börja redan nu arbeta med olika Call to Actions och landningssidor för dina målgrupper utifrån en segmentering som inte enbart är demografisk utan även tar in läggning och beteende. Snart lär detta vara standard inom all marknadsföring.

5. Augmented Reality

Tack vare succén med Pokemon Go förra sommaren fick Augmented Reality ett genombrott. Och det finns stora möjligheter med att kunna lägga ett filter över vår kamera och via det förstärka vad vi ser och gör. En både intressant och spännande framtidsvision finns i filmen Hyper Reality:

 

Det intressanta här är hur vi kan ta fram innehåll som faktiskt underlättar för målgruppen att göra något utan att bli så påträngande och irriterande som filmen förutspår. Kärnpunkten i content marketing, att känna sin målgrupp och vilja leverera verkligt värde till dem, kommer att vara viktigare än någonsin.

Take-away: Analysera vad ditt företag gör som antingen kan gamifieras som i Pokemon Go eller läggas ovanpå verkligheten för att förbättra den för din målgrupp.

6. Virtual Reality

Med Virtual Reality får vi å andra sidan möjlighet att helt och hållet bygga upp något som inte finns (ännu) – och på så sätt bjuda in vår målgrupp till helt andra upplevelser. AMF Fastigheter testade detta när de ville visa projektet Urban Escape i Stockholm för olika intressenter:

Ett annat alternativ är förstås att ta med målgruppen till en plats de inte kan besöka fysiskt – oavsett om det är ett turistmål eller en demo-anläggning.

Virtual Reality erbjuder oss fantastiska möjligheter att väcka intresse hos vår målgrupp, och sedan förflytta det intresset framåt i en köpresa. Samtidigt ska vi vara medvetna om att VR påverkar mottagarens sinnen på helt andra sätt än något annat format någonsin gjort. Därför måste vi använda det genomtänkt, så det inte blir ännu en teknik vi ger ett dåligt namn på grund av okunskap. Och som Ashkan Fardost konstaterade på Webbdagarna i Stockholm, det går inte att lösa problem som uppstår pga digitalisering genom att kasta VR på dem.

Take-away: Finns det platser eller aktiviteter du skulle vilja ta med fler i din målgrupp till än du gör idag? Kan VR vara ett sätt att lösa det på?

7. Verktyg, verktyg, verktyg

Mycket av utvecklingen inom marknadsföring just nu handlar om verktyg. Den årliga karta över marketing tech-landskapet som publiceras är överväldigande:

Det viktigaste kring verktyg, och som kan få avgörande konsekvenser under många år, är att ha is i magen och välja verktyg som företaget kommer att ha nytta av under lång tid. Samt att studera utvecklingen, för jag tror att vi under de närmaste åren kommer att få se verktyg paketeras ihop i större lösningar och en del utvecklare försvinna. Vad har vi nytta av, hur kan vi utnyttja det maximalt, vad kommer att krävas i form av resurser och kompetens för att sköta det rätt – där har du några av nyckelfrågorna framöver.

Take-away: Analysera vad företaget behöver allra mest i verktygsväg, hur mycket ni kommer att använda det och i fall det finns andra verktyg som erbjuder fler delar ni kan ha nytta av.

8. Användargenererat innehåll

Innehåll som kommer från dina kunder, fans eller andra källor har en större trovärdighet än mycket innehåll du gör själv. Plus att det ofta tar upp andra perspektiv än de företaget själv ser. Det finns alltså all anledning att samarbeta med användare för att få fram bra innehåll. Jag har tidigare skrivit om flera sätt du kan göra detta på. Det allra starkaste är förstås att hitta de som redan gör innehåll som handlar om dina produkter eller visar ditt företag på ett spännande sätt. Som du vet är Maersk mycket duktiga på detta:

Take-away: Identifiera och kontakta de som redan idag gör innehåll kring sådant som är relevant för ditt företag och se om ni kan samarbeta. 

9. Artificiell intelligens

AI är något som redan idag påverkar content marketing på flera sätt, från robotjournalistik till till kuratering. Du kan läsa mer om hur AI används och kommer att användas framöver i en annan post. Utvecklingen på sikt kommer att ligga i hur mycket vi kan använda det, och att vara tydliga med vilka områden vi inte ska använda AI inom. Det jag tycker är mest spännande är att jag tror vi kommer att ha mycket nytta av AI när det gäller att höja kvaliteten på vårt innehåll. Vi kan anpassa det bättre, ta med fler insikter i vår planering och bli bättre på att arbeta systematiskt med innehåll.

Men det är även viktigt att förstå att vi är precis i början när det gäller AI i allmänhet och AI i content marketing i synnerhet. De närmaste åren kommer att ge oss ännu fler och bättre möjligheter.

Take-away: Analysera vad AI kan göra just för din content marketing, för att underlätta arbetet och öka kvaliteten.

 

Där har du mina nio spaningar in i framtidens content marketing – en del av dem påverkar oss redan idag, andra kommer säkert att göra det inom några år. Och några kanske aldrig blir en större faktor, för utvecklingen svängde åt ett annat håll. Det blir i varje fall spännande att följa med på resan.

Har du frågor eller funderingar kring trenderna, eller egna spaningar – skriv en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

Bild: Arthur Caranta, Wall-E working, Flickr

 

0 kommentarer på Nio trender i content marketing bortom 2017

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.