Heldagskurs: Content marketing för B2B-företag

Jobbar du med content marketing på ett B2B-företag? Eller vill du att ditt företag ska börja arbeta med content marketing? Då är detta en utbildning för dig.

Content marketing är som gjort för B2B-företag. Att ta plats tidigt i kundernas köpresa med värdefullt och relevant innehåll och sedan guida dem fram till ett köpbeslut blir allt mer avgörande, oavsett bransch eller storlek på företaget.

Tillsammans med Alma Talent/Dagens Media erbjuder jag en heldagskurs i content marketing för B2B-företag i Stockholm torsdag 1 juni.  Utbildningen vänder sig till B2B-företag i olika storlekar, och tar upp såväl långsiktiga, komplexa säljprocesser som de som sker snabbt, t.ex via e-handel.

Genom att delta på kursen lär du dig bl.a att

  • Skapa innehåll för både befintliga och möjliga kunder utifrån deras köpresor
  • Ta fram rätt innehåll för rätt syfte – t.ex kännedom, utbildning och konvertering
  • Göra mer med mindre innehåll – högre kvalitet utan ökade kostnader
  • Arbeta tillsammans med säljare för att göra din content marketing effektiv
  • Använda verktyg som Marketing automation, Google Analytics och sociala medier-analys

Innehåll

Jag har delat upp dagen i fyra block:

Planera och förankra ditt content marketing-arbete

Vi börjar från grunden, med att gå igenom vad en strategi för content marketing ska innehålla. Hur man sätter upp tydliga syften och mål – något som är avgörande för allt annat arbete. Samt hur du förankrar arbetet med content marketing inom din organisation och varför detta är viktigt.

Skapa engagerande och relevant innehåll med hjälp av målgruppsanalys

I nästa del går vi igenom hur man väljer ut vilka målgrupper fokus ska ligga på. Och hur det avgör både vilka ämnen och teman du ska ta upp samt vilka budskap du ska sätta. Samt att arbeta med olika typer av innehåll för beslutsfattare och påverkare.

Planera och producerar olika typer av innehåll 

Block tre handlar om själva produktionen. Vi går hur du utifrån olika teman kan göra innehåll som både är rätt för olika steg i en köpresa och som kan användas maximalt i olika kanaler. Samt hur du kan planera och producera innehållet på ett effektivt sätt.

Distribution av innehåll

Här ligger fokus på att sprida innehåll så brett som möjligt, med hjälp av egna kanaler samt köpt och förtjänad media. Dessutom talar vi om att arbeta kanaloberoende för maximal spridning i egna kanaler, vad du ska tänka på kring sociala medier samt vilka möjligheter som finns med köpt media (reklam) och förtjänad media (media, partners).

Vad och hur du ska mäta för att nå målen och bli bättre

Den sista delen handlar om mätning och analys: Hur du sätter mätpunkter för olika syften och kanaler, hur man mäter på mål och effektivitet. Vi går även igenom hur man analyserar och lär sig av mätningar, för att t.ex kunna jobba mer utifrån data-insikter i innehållsplaneringen.

Vem passar utbildningen för?

Oavsett om du arbetar för ett större eller mindre B2B-företag har du nytta av den här heldagskursen, Samma sak om ditt företag redan håller på med content marketing eller står i startgroparna för att göra det. Upplägget av utbildningen och vad vi går igenom kommer att ge dig en mängd insikter och verktyg du kan börja använda direkt.

Dessutom kommer du under dagen att kunna utbyta erfarenheter med andra deltagare och ställa frågor direkt till mig.

Få rabatt

Jag har fixat en rabatt på 15%  till alla prenumeranter av mitt nyhetsbrev, i nuläget gäller den fram till sista mars. Om du redan prenumererar hittar du rabattkoden i breven som kommer från 20/3 och framåt. Du som inte är prenumerant kan fortfarande bli det. Fyll i den här rutan:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Hoppas vi ses den 1 juni!

Om du hellre vill ha en skräddarsydd utbildning för ditt företag så går det förestås att ordna. Sammas sak om du behöver konkret hjälp med din content marketing.  Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.


0 kommentarer på Heldagskurs: Content marketing för B2B-företag

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.