7 steg för att bygga en content marketing-maskin

Jobbar ditt B2B-företag med content marketing? Tycker du det finns utrymme för förbättringar? Då är detta viktig läsning för dig, här får du reda på hur ni kan bygga en content-maskin som förser er med rätt innehåll, riktat till rätt målgrupp och som hela tiden kan utvecklas och förbättras.

Framgångsrik content marketing (och inbound marketing också) bygger på att ta fram innehåll som är värdefullt för utpekade målgrupper, och göra det kontinuerligt. Det låter ju inte så komplicerat.

Men i realiteten kämpar många B2B-företag med att göra det här systematiskt och kostnadseffektivt. Det slirar en hel del både i hur mycket innehåll som tas fram och hur bra det är för att stötta affären.

Min lösning på den här utmaningen är en strukturerad process som täcker varje steg från planering till produktion och uppföljning. Jag kallar den för en content-maskin, eftersom syftet just är att producera rätt innehåll regelbundet och för alla behov.

Det enda som jag utelämnar i den här genomgången är distributionen av innehåll. Där behöver du jobba med såväl ägda, köpta och förtjänade medier, så det kräver en kompletterande process. Bästa sättet (egentligen enda sättet) att skruva ihop de här två delarna är med en strategi, som jag hoppas du redan tagit fram.

Här är de sju steg jag identifierat för att du ska kunna bygga en effektiv content marketing-maskin:

1. Ordentlig planering

Mycket av det innehåll ett B2B-företag behöver under ett år går att förutsäga. Ifall du börjar med att göra ett årshjul kan du snabbt lägga in händelser runt produkter, kunder, mässor och andra event, kvartalsrapporter och så vidare. Genom att ta avstamp i det som du lista och sedan bryta ned det på olika kanaler och medier kan du få fram en tydlig översikt av vad som måste fram under det kommande året.  Utifrån den kunskapen kan du planera och producera effektivt.

 

2. Bestäm budskap och ämnen

Avgränsa vad företaget ska prata om under året, och skapa kontinuitet i innehållet. Utgå från de kunder som verkligen köper och rikta innehållet till deras behov. På så sätt kan du identifiera ämnen som ni kan göra innehåll om för att tillgodose olika delar av köpresan.

Ju spretigare ämnesval ni har, desto svårare blir det för kunder och prospects att hänga med och i slutändan köpa från er.

3. Gör flera format och nivåer samtidigt

Två vanliga utmaningar i content marketing-arbetet är de här:

  • Det görs för mycket innehåll för början av köpresan, medan resten ignoreras.
  • Det görs en artikel eller video, istället för att producera i flera format.

Istället för att hålla på och dutta på det här kostsamma och ineffektiva sättet, bestäm att ni alltid ska göra innehållet för alla delar i köpresan och i minst två eller tre format. Det beslutet kommer att spara pengar och fyller din innehållskalender.

4. Riv ned dina kanal-silos

Det behövs innehåll för flera olika kanaler, som webbplats, e-post och sociala medier. Men det betyder inte att det innehållet ska tas fram per kanal. Tvärtom. Det är precis så som onödiga silos uppstår.

Gör så här istället: Definiera vilka krav de olika kanalerna ställer på innehållet, och producera sedan versioner av samma innehåll som går att använda i var och en av dem.

 

5. Avgränsa vilka som får godkänna

I de flesta företag behöver någon eller några personer godkänna det innehåll som tas fram. För att säkra att information om t.ex produkter eller kunder är korrekt. Det är helt rimligt.

Men vad som ofta händer är att ett antal ytterligare personer kommer in i godkännandeprocessen. Antingen genom att de bjuds in, eller för att de tycker de ska vara med. Detta leder inte sällan till utdragna mejlkedjor om vad man får säga eller inte får säga tar tid och kostar pengar. Därför, se till att bara de som faktiskt måste få tycka till gör det, inte resten av företaget.

6. Återanvänd så mycket som möjligt

Du kan inte skapa en effektiv content marketing-maskin om du bygger den helt på att ta fram nytt innehåll. Det är mer kostnadseffektivt och bättre för din målgrupp att du återanvänder innehåll maximalt.

En annan viktig orsak är att ju mer du utnyttjar varje bit innehåll desto mer kontinuitet får du i spridningen. Och att posta regelbundet är en viktig del i arbetet. Så återanvänd content både i direkta repriser och anpassningar.

 

7. Förbättra utifrån insikter

Det är vanligt att vi bara mäter för att se om vi når målen. Men det finns mycket annat att lära genom att titta på datan. Inte minst kan vi lära oss mycket om ifall vi gör rätt saker.

Så titta på vad som fungerar. Vad ger mest visningar, nedladdningar, sign-ups eller kontakter. Vilka kanaler och format är mest effektiva. Och hur kan vi optimera innehåll för att hela tiden kunna höja kvaliteten och effektiviteten.

 

Vad du ska ta med dig

Om ditt företag kämpar med att få er content marketing att bli systematisk och kostnadseffektiv, då är det ofta er planering och processer som ställer till det. Andra typiska symptom både detta är en ojämn innehållsproduktion, att man försöker tackla ett för stort antal ämnen samt att innehållet inte stöttar affären.

Genom att skapa en strukturerad process som täcker varje steg från planering till produktion och uppföljning kan du få ordning på arbetet. En sådan process kommer att hjälpa er att producera rätt innehåll, att producera innehåll kontinuerligt och tillgodose de olika stegen i köpresan. Det blir dessutom lättare att mäta och följa upp ert content marketing-arbete.

För att nå verklig framgång i content marketing krävs en strategi, som tar upp alla dimensioner från mål och målgrupp till distribution och uppföljning. Där ska du förstås börja. Men som en del av det arbetet, och framför allt som ett sätt att konkretisera hur arbetet görs är det värdefullt att sätta upp ordentliga processer.

 

Ta hjälp av ett proffs

Tycker du det är svårt att få till din innehållsproduktion? Jag kan hjälpa ditt företag, både med planering och processer. Jag har stor erfarenhet av att hjälpa B2B-företag att jobba mer effektivt med sin content marketing eller inbound marketing.

Hör av dig till mig på mejl så kan vi prata mer om vad ni vill åstadkomma. Du hittar mig även på LinkedIn.

 

(Image source: https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/27067342430)

0 kommentarer på 7 steg för att bygga en content marketing-maskin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.