6 sätt artificiell intelligens kan användas i content marketing

Artificiell intelligens har redan börjat bli en del av content marketing, och kommer att bli allt viktigare. Här är sex sätt som vi kommer att använda AI.

Det talas mycket om artificiell intelligens just nu, och inte minst hur det kommer att förändra många yrkesroller och företags sätt att göra affärer på. Även inom marknadsföring sker stora förändringar där AI ligger bakom utvecklingen.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Content marketing då, kommer det att påverkas av artificiell intelligens? Ja är det korta svaret på den frågan. Det något längre svaret är att bl.a de områden jag visar på här:

Robotar gör innehållet

Inom journalistiken är detta redan en realitet, att algoritmer kan användas för att skapa innehåll. Ännu så länge har det inom media använts mest för att skapa artiklar på områden som är lätta att sätta upp algoritmer för, t.ex matchreferat i sport eller rapporter från finansmarknaden.

När det gäller innehåll för marknadsföring har AI använts t.ex för att skapa stora mängder sidor med tydligt känt innehåll för att plockas upp i sökmotorer, när innehåll behöver anpassas till lokala förutsättningar. På samma sätt som i robotjournalistik är det än så länge mest användbart när förutsättningarna är väl kända och arbetet är repetitivt.

En begränsning är dock att så vitt jag vet fungerar robotjournalistik bäst i textform, och den stora utvecklingen sker i andra format – främst video. Här blir det intressant att se om AI kan hjälpa till även med visuellt innehåll.

Interaktivt innehåll

En annan typ av AI är de chatbotar som blir vanligare och vanligare inom t.ex kundservice. Även de kan användas i en content marketing-kontext, för att guida en potentiell kund vidare till nästa steg i en köpprocess, svara på enklare frågor och erbjuda olika alternativ. Fördelen med detta är att vårt nuvarande Call to Action-tänk kan utvecklas och personaliseras mer, så upplevelsen blir mer av en anpassad dialog än att klicka på länker eller knappar.

Bättre rekommendationer

På samma sätt som sociala medier, t.ex Facebook, använder algoritmer för att se till att vi får de poster vi vill ha i våra flöden så kommer företag att kunna styra vad en besökare eller användare får se. Det handlar inte bara om ämnen, utan lika mycket om att leverera rätt innehåll beroende på var vi befinner oss och vilken device vi använder. Och på samma sätt som Netflix och Spotify redan gör kommer vi att kunna tipsa om vilket innehåll de ska besöka härnäst.

Servera rätt innehåll

Att uppmärksamma vår målgrupp på innehåll som kan vara relevant för dem, oavsett var det kommer från, är en vanlig taktik inom content marketing. Speciellt för de företag som vill ta eller innehar positionen som branschledare. I nuläget görs detta ofta manuellt eller med hjälp av mycket enkla verktyg som RSS-flöden, men här kan AI spela en stor roll. Istället för att vi ska gå igenom en liten mängd innehåll och hitta det som kan vara relevant kan artificiell intelligens gå igenom stora mängder innehåll, hitta det som är relevant, och dessutom dela upp det utifrån t.ex segment eller faser i en köpprocess. Vi kan därmed bli mycket bättre på att utbilda och engagera vår målgrupp.

Förutse behov

Idag försöker vi skapa innehåll som ska vara rätt för vår målgrupp i de olika faser av en köpresa eller informationsprocess de går igenom. Här använder vi ofta verktyg som marketing automation. Men det är inte alltid vi hittar rätt eller verkligen förstår hur de vill ha det. Genom att använda det som kallas prediktiv intelligens kan vi med hjälp av AI bli bättre på att förutse vilken väg en framtida kund eller prospekt kommer att ta, och därmed anpassa innehållet till dem. Detta område utvecklas snabbt inom marknadsföring i stort och det finns mycket att lära av hur det används inom köpt media.

Bättre innehållskvalitet

På samma sätt som vi idag genom analys av data från olika källor försöker förstå vilket innehåll som fungerar bäst så kommer detta att kunna göras mer effektivt med hjälp av AI. Inte minst genom att märka upp innehållet ordentligt kommer vi att kunna få hjälp att öka vår kunskap om vilket innehåll som ger bäst resultat i olika faser, vilka reaktioner olika typer av innehåll framkallar, och inte minst så slipper vi att investera i innehåll som faktiskt inte gör någon som helst nytta.

 

Har du frågor eller funderingar kring artificiell intelligens och hur det kommer att påverka content marketing? Lämna en kommentar eller mejla mig.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på 6 sätt artificiell intelligens kan användas i content marketing

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.