6 missar företag (fortfarande) gör i content marketing

Gör ditt företag fortfarande de här misstagen när ni arbetar med content marketing? Här får du både veta varför det är en nackdel och vad du kan göra åt det.

Idag är content marketing en typ av marknadsföring som ett stort antal företag, både inom B2C och B2B, håller på med. Och många gör det både framgångsrikt och med kvalitet. Men det finns också utrymme för förbättringar hos de flesta som arbetar med innehållsmarknadsföring. Här är sex vanliga misstag som fortfarande förekommer alldeles för ofta.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

1. Producerar för mycket innehåll

Poängen med content marketing är inte att skapa en massa innehåll – det är att hjälpa företaget att nå sina mål med hjälp av innehåll som är relevant för målgruppen. Ändå lägger många företag nästan hela sin budget och sitt arbete på att producera innehåll. Som sedan bara sitter där, på webbplatsen, i kundtidningen eller var det nu kan vara. Det gör ingen nytta och hjälper vare sig målgruppen eller den egna verksamheten.

Gör så här: Sluta mäta din content marketing på hur mycket innehåll som tas fram, titta istället på effekten, alltså vad som händer med det. Därefter slutar du göra innehåll som inte skapar intresse eller affär. Och det innehåll som fungerar lägger du kraft på att sprida oftare och i fler kanaler.

 

2. Jobbar för lite med att sprida innehållet

Ytterligare ett problem som ett alltför stort fokus på att skapa innehåll ställer till med är att det vare sig finns tid eller budget för distribution. Många företag lever fortfarande kvar i en drömtillvaro kring att om man bara skapar innehåll så kommer målgruppen att leta sig dit på egen hand. Detta fungerade möjligen för tio år sedan, när det vi kallar content marketing idag först tog fart. Men det har inte fungerat sedan dess. Idag måste du lägga minst lika mycket tid på att sprida ditt innehåll som på att producera det.

Gör så här: Flytta tid och budget från produktion till distribution. Kartlägg alla ägda, köpta och förtjänade kanaler du kan använda för att sprida ditt innehåll, och arbeta alltid utifrån den kartan. Och se till att du sprider samma innehåll flera gånger, särskilt i sociala medier.

 

3. Utgår inte från målgruppens behov

Allt innehåll som tas fram inom content marketing (och nästan all annan marknadsföring också) ska utgå från målgruppens behov och intressen. Ändå är det betydligt vanligare att det mesta av innehållet ett företag skapar handlar om de egna produkterna eller det egna varumärket. En parallell jag dragit tidigare är att det är som att vara gästen på festen som bara kan prata om sig själv. Vi vet alla hur kul det är att lyssna på hen, och samma sak blir det med ditt företags innehåll om ni inte fokuserar på det som är relevant för målgruppen.

Gör så här: Analysera er målgrupp ordentligt, segmentera den för ökad relevans och se till att allt innehåll som produceras utgår från vad analysen har visat. Se till att målgruppsanalysen utgår från verkliga kunder och uppdateras regelbundet för att alltid vara relevant.

 

4. Granskar inte kanaler och format

I många företag finns det ett stort antal kanaler som ska fyllas med innehåll, och det görs sällan eller aldrig en undersökning av ifall de kanalerna verkligen är de bästa eller mest effektiva för att nå fram till de kunder man har eller önskar få. Istället kör man på år ut och år in, för så har det alltid varit. Ibland ökas antalet på med en eller flera nya kanaler, och stundtals läggs en gammal kanal ned – men bägge delarna sker ofta utan någon egentlig analys. Samma sak med olika format (text, bild, video, ljud, grafik), det valet går också ofta på rutin och utan att syna närmare vad som ger bäst resultat och när.

Gör så här: Titta över samtliga egna kanaler företaget använder och se om de levererar ett rimligt resultat utifrån investeringar och effekt. Syna även när under en köpresa de levererar (om någonsin). Gör samma sak med de olika formaten – levererar de resultat, och hur ser det ut om du jämför dem inbördes?

 

5. Lär sig inte av det man gör

Att analysera och utvärdera vad som gjorts är ofta det tiden aldrig räcker till för på många marknadsavdelningar. Det är lätt att analysen blir lite copypasta från olika verktyg som skickas iväg, och utvärderingen av t.ex vilket innehåll som verkligen gav resultat sker aldrig. Istället fortsätter man att arbeta utifrån vad man tror fungerar eller ännu oftare vad man tycker borde fungera. På så sätt missar man både att utveckla sin content marketing och att trimma bort det som inte fungerar.

Gör så här: Sätt av tid för att studera effekten av det innehåll som finns. Se till att de slutsatser du och andra drar tas in i planeringen av nytt innehåll. Genom att arbeta så blir insikter och analys en naturlig del av planerings- och produktionsprocessen.

 

6. Saknar en strategi

Det här är sannolikt den mest uttjatade punkten inom content marketing, men så länge den fortfarande gäller är det lika bra att ta den en gång till: Avsaknad av en strategi är den vanligaste orsaken till att en content marketing-satsning misslyckas. Utan tydligt syfte och klara mål, utan målgruppsinsikt och kunskap om vilka kanaler man ska använda sätter marknadsavdelningen igång med att producera innehåll. Och det går sådär med mätandet eftersom man inte bestämt vad man ska mäta på.

Gör så här: Sätt en mycket grundläggande strategi, som talar om vad ni vill uppnå med er content marketing, vilken målgrupp ni har och vad som är relevant för den, hur ni ska producera och sprida innehållet samt vad ni ska mäta på. Håll det enkelt och utveckla strategin efter hand som du och dina kollegor lär er mer.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

Bild: Brandon Grasley, Facepalm, Flickr

0 kommentarer på 6 missar företag (fortfarande) gör i content marketing

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.