vad är content marketing?

Vad är content marketing?

Har du hört begreppet content marketing, men känner dig osäker på vad det egentligen betyder? Här är en definition med förklaringar.

Jag har skrivit boken Content marketing för alla tillsammans med Joakim Arhammar. I den har vi beskrivit content marketing så här:

”Content marketing är ett arbetssätt för att förändra målgruppens beteende genom att ge tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Innehållet sprids främst i egna kanaler, men kan även marknadsföras via köpta och förtjänade medier. Innehållet ska vara relevant och värdefullt ur målgruppens perspektiv, och inte fokusera på att sälja eller beskriva produkter. Arbetet med content marketing ska pågå kontinuerligt under en längre tid, utgå ifrån förutbestämda mål och följas upp regelbundet.”

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Vad betyder det då i praktiken?

Det är ett arbetssätt – Content marketing är inte en taktik eller en enstaka aktivitet. Och precis som i all marknadsföring handlar det om att ändra ett beteende hos målgruppen och i slutändan göra dem till kunder.

Det ska finnas en tydlig målgrupp – Innehållet som produceras ska upplevas som relevant och värdefullt av den målgruppen. För att kunna leverera sådant innehåll måste du först analysera och lära känna din målgrupp.

Ägda kanaler står i centrum – Innehållet ska finnas i kanaler (plattformar) som du äger. Därifrån kan du ta ut det i köpt media (reklam) eller förtjänad media (PR). Men de egna kanalerna utgör alltid stommen.  

Innehållet är värdefullt för mottagaren – Ditt content är inte utformat som säljmaterial eller produktbeskrivningar, även om slutmålet förstås är ett genomfört köp. Istället ska innehållet ta avstamp i målgruppens behov och du ska kunna visa hur du kan lösa deras problem och erbjuda nya möjligheter. Syftet är att komma in så tidigt som möjligt i kundens köpresa, för att erövra positionen som en trovärdig rådgivare och partner.

Det är långsiktigt – Content marketing är något ditt företag arbetar med under lång tid, för att bygga ett förtroende hos målgruppen. Det är inte en tidsbegränsad kampanj eller ett projekt som ska leverera resultat snabbt.

Mätbarhet – Du mäter allt du gör i content marketing, både vad du åstadkommer och hur effektiva kanalerna och formaten är.

 

Där har du vår definition. Om du har frågor eller funderingar kring den så lämna gärna en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska börja arbeta med content marketing eller bli bättre på att göra det? Jag kan hjälpa er med allt från strategi och planering till genomförande och uppföljning. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

4 kommentarer på Vad är content marketing?

 1. Julia Alm säger:

  Hej Pontus!

  Vi är tre studenter från ekonomihögskolan på Lunds Universitet som för tillfället skriver en C-uppsats i ämnet marknadsföring. Vi är nyfikna på ämnet Content Marketing då vi tycker det är mycket intressant. Vi undrar om du identifierat något ”problemområde” eller någon specifik bransch som kan vara intressant att undersöka utifrån Content Marketing? Finns det någon frågeställning inom detta ämne som du tror skulle kunna vara relevant som ett uppsatsämne?

  • Hej Julia, tack för din fråga. Ett område många företag som arbetar eller vill arbeta med content marketing brottas med är hur de ska mäta effekten av vad de gör. Både att sätta upp konkreta mätpunkter och att följa upp/redovisa vad som åstadkommits. Det är spännande område som behöver belysas. Lycka till!

   • Julia Alm säger:

    Tack så mycket för ditt svar! Jag håller med! En annan fråga jag har funderat på är hur content marketing hänger ihop med relationsmarknadsföring? Jag tycker nämligen att dem två verkar gå ihop och handlar till stora delar om samma sak? Vad skulle du säga är dem stora skillnaderna?

    • De flesta varianter av marknadsföring hänger mer eller mindre ihop. Så visst finns det stora likheter mellan relationsmarknadsföring och content marketing. Skillnaderna ligger nog mer i hur man gör marknadsföring – arbetar långsiktigt med värdeskapande innehåll i främst egna kanaler för content marketing eller arbetar långsiktigt på att utveckla och fördjupa relationer som i relationsmarknadsföring.

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.