Innehållsplanering i sociala medier

Planera innehållet ordentligt i sociala medier. Helst som en del i din övergripande planering. Det ger både ökad effektivitet och lägre kostnader.

OBS: På mobil/platta går det av någon anledning inte att se de tre matriserna som finns längre ned i denna post. Därför har jag även lagt upp dem på Slideshare:

Nyligen hörde jag en PR-ansvarig på ett stort företag (inte svenskt) förklara att det inte gick att göra någon innehållsplanering för sociala medier, eftersom det hände så mycket inom media hela tiden. Och eftersom det var PR-avdelningen som ägde sociala medier på just det här företaget blev konsekvensen att ingen innehållsplanering gjordes överhuvudtaget.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Planering är ett måste

I mina öron är detta struntprat. Självklart kan och ska ett företag eller en organisation planera vilket innehåll de ska använda i sociala medier. Allra bäst är om detta sker som en integrerad del av innehållsarbetet i stort (mer om detta nedan), men under alla omständigheter ska det finnas en plan för vad som ska göras i sociala medier och när detta ska ske.

Det kommer förstås att inträffa händelser som inte går att förutse eller planera för, och för den som mest arbetat med media kan detta vara något som upptar en stor del av arbetstiden. Men sett i ett större perspektiv är det inte så att ett företags aktiviteter är helt händelsestyrda eller reaktiva.

Tvärtom, de allra flesta händelser och aktiviteter som inträffar för ett företag under t.ex ett år är väl kända och kan både förutses och planeras för.

Det kan handla om allt från produktlanseringar till employer branding-kampanjer, från större och mindre event till marknadsaktiviteter.

Givetvis ska planeringen av innehåll för sociala medier (och alla andra kanaler) göras på ett sådant sätt att man täcker in alla de aktiviteter där det finns en nytta med sociala medier. På samma sätt som det sker planering med annat innehåll som är mer direkt nyttigt – t.ex kundinformation.

Ett annat exempel jag stött på var ett företag som hade ett stort årligt event, och alltid misslyckades att i god tid planera innehåll för det. Eventet inföll vid samma tid varje år, hade samma tema och var en stor begivenhet för hela organisationen. Ändå fanns det aldrig något innehåll kring det förrän strax innan det skulle gå av stapeln. Helt obegripligt, med tanke på hur mycket pengar och resurser som satsades på tillställningen (och med tanke på hur mycket dyrare det blev att göra allt i sista sekunden).

Börja med en årsplanering

Det bästa sättet att undvika den här sortens missöden är att ha en strukturerad planeringsprocess för allt innehåll. I den bästa av världar inkluderar den dessutom alla företagets kommunikativa aktiviteter – på det sättet blir det lättare att se vilket innehåll som ska tas fram och i vilka kanaler det ska spridas.

Så här ser en enkel matris jag brukar använda ut (ignorera det som står i de vita fälten – det är bara exempel):

Genom att göra den här sortens inventering en gång om året får du koll på alla händelser och aktiviteter som är kända lång tid i förväg.

Kvartals- eller månadsplanering

I nästa steg kan du bryta ned innehållsplaneringen på kvartals eller månadsbasis. Och de här dokumenten blir mer levande eftersom du där kan föra in och justera allteftersom fler aktiviteter blir kända eller ändras. Men principen är fortfarande densamma:

Genom att arbeta så här håller du fortfarande ihop både innehållsplanering och publicering i olika kanaler.

Planering i sociala medier

Jag förespråkar alltså att det innehåll som ska användas i sociala medier tas fram samtidigt som annat innehåll kring ett ämne eller tema. Idag sker det ofta närmast som en eftertanke – javisst ja, vi borde göra något på Facebook också. Om du tar med behovet av innehåll för sociala medier – inte minst av bilder och film – redan vid planeringen jobbar du både mer effektivt och kvalitetsinriktat.

Men oavsett om du och dina kollegor väljer att jobba så eller håller arbetet med sociala medier separat så rekommenderar jag verkligen att ni gör en planering på månadsbasis just för sociala medier, som sedan kan brytas ned i faktiska poster. En konkret veckoplan kan t.ex se ut så här:

De punkter jag angivit inne i de vita fälten är förstås bara förslag. Och om du tycker att jag glömt bort något viktigt där så säg till.

Vad du ska ta med dig

Det finns flera fördelar med att planera innehåll och vad som ska spridas i sociala medier på det här sättet:

Bättre fördelning – du kan skapa ett jämnt flöde av innehåll i alla sociala kanaler, och undvika att det blir mycket en period och ingenting en annan.

Lugnare arbetsförhållanden – om du och dina kollegor får med det som ska hända under året i en plan kan ni börja skapa innehåll för det i god tid.

Minskade kostnader och bättre kvalitet – att skapa innehåll i sista minuten blir oftast dyrare och du riskerar att få sämre kvalitet på det som tas fram.

Har du frågor eller funderingar kring planering av innehåll för sociala medier? Lämna en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med sociala medier eller content marketing? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Kontakta mig för mer information.

0 kommentarer på Innehållsplanering i sociala medier

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.