Fem råd till företag som vill börja med native advertising

Funderar ditt företag på att börja med native advertising? Läs de här fem råden innan ni går vidare. De kan vara skillnad mellan en lyckad satsning och ett misslyckande.

Native advertising kan vara ett mycket bra sätt för företag att nå fram till en målgrupp och skapa en relation till dem. Och det kan vara betydligt mer effektivt än att arbeta med traditionell reklam, oavsett om detta sker i print, radio och TV eller i digitala sammanhang med t.ex display. Men för att det verkligen ska bli effektivt måste företaget som köper native veta vad det är man ger sig in på.

Vad är native advertising?

Native advertising är annonser som ska smälta in i sin omgivning. De ska likna innehållet på t.ex webbplatsen genom att ha samma ton och utformning, och på samma sätt som sajtens eget innehåll förmedla något till besökaren. För att skilja det från redaktionellt innehåll ska det vara tydligt annonsmärkt. Du kan läsa mer om vad native advertising är och hur det kan användas här.

Nu när vi klarat av definitionen är det dags att komma till de fem råden:

1. Ta fram en plan

För att lyckas med native advertising måste ni bestämma varför ni ska göra native, alltså vilka mål ni har och även vilken målgrupp ni vill påverka. Det är även viktigt att förstå vad som är intressant och relevant för målgruppen, eftersom det är vad ert native-innehåll ska handla om. Ett tredje område ni behöver bestämma innan ni kör igång är vilka som ska arbeta med native i den egna organisationen, om ni ska ta hjälp av t.ex en byrå för att göra innehållet och annat som tillhör processer. Om ett syfte med native är att leda målgruppen från mediesajten till era egna digitala kanaler behöver ni dessutom säkra att det finns bra innehåll där som ni kan länka till och kanske även särskilda landningssidor så ni kan se vad de gör sedan. Till sist behöver ni sätta upp mätpunkter, så ni vet om satsningen går bra och ni även kan rapportera resultaten vidare.

Allt det här ryms inom en plan, en strategi. Den är inte svår att ta fram, men ni behöver göra jobbet innan ni drar igång native-satsningen. Saknar ni en plan blir det svårt att hålla hög kvalitet över tid, och risken är stor att ni får onödiga kostnader pga dålig planering eller att innehåll produceras utan effektivitet.

Det är frestande att lämna över detta arbete till någon utomstående, t.ex en byrå. Jag har goda erfarenheter av att arbeta med både mediebyråer och contentbyråer, men ni måste äga själva strategin själv. Sedan kan ni ta hjälp med att arbeta fram den, det är en annan sak. Ägandet av strategi är ett måste därför att det är bara ni på företaget som kan koppla native-satsningen till affärsmål och äga relationen till kunder och experter ni vill använda för innehållet.

blackadder plan

2. Lär känna plattformen

Vilken mediasajt ni ska använda era native-annonser på är ett mycket viktigt beslut. Först och främst måste ni veta att er målgrupp finns där och är beredd att ta del av native-innehåll där. För det andra behöver ni ta reda på en hel del kring hur innehåll som fungerar bra på den sajten ska utformas – vilket språk som ska användas och vilket tilltal som fungerar bäst. Och för det tredje sitter de som arbetar på mediesajten inne med en massa värdefull data om besökare som ni också behöver få tillgång till, både före och under arbetet.

Ifall ni väljer en mediesajt slumpmässigt eller låter någon annan bestämma det åt er är risken stor att era native-annonser inte kommer att fungera där, eller kännas ointressanta för användaren. Detta är dessutom en anledning till att jag är skeptisk mot automatiserade köp av native, via programatic. Det räcker inte med målgruppsanpassning av innehållet, det måste anpassas till mediesajten också.

3. Jobba aktivt och lär av allt ni gör

Native-annonser skiljer sig från andra digitala annonser eftersom det hela tiden går att arbeta med dem, så att de fungerar bättre. Precis som en modern redaktion hela tiden skruvar på sitt innehåll för att nå bästa resultat kan ni arbeta med era native-annonser. Åtminstone om det är en sajt med äkta native-annonser, som ligger på samma plattform som det redaktionella innehållet. Missa inte den här möjligheten. Genom att utnyttja möjligheten att justera innehållet kommer ni att lära er massor om er målgrupp.

På samma sätt kommer ni att lära er massor om dem genom att titta på statistiken från native-annonserna, och den från era egna sajter om ni försöker styra dem dit. Vilka ämnen, vinklar och fördjupningar som de är intresserade av, vilka format som fungerar bäst och hur benägna de är att klicka på länkar. Ni kan även lära er mer om hur köpbenägna de är och vilka konverteringsmetoder som fungerar bäst.

4. Ha tålamod

Native advertising, precis som content marketing, är ett långsiktigt sätt att arbeta. Det ger sällan snabba resultat, och ni måste ta höjd för det i ert arbete. Inte minst inom er egen organisation, så ni sätter förväntningar rätt.

Detta betyder även att ni måste ha en budget som klarar att investera i native över tid. Att göra en eller två native-annonser och förvänta sig en större utdelning är sällan realistiskt. Målgruppen måste vänja sig vid att ni finns på mediesajten och att ni har relevanta saker att berätta för dem.

Det här är en av anledningarna till varför det är bra att kombinera native-annonsering med content marketing-arbete i era egna kanaler. Dels kan ni locka över besökare som sedan återkommer direkt till er, dels kan ni arbeta med de egna sajterna under perioder när native-annonseringe inte pågår för en uthållig närvaro.

5 Våga utgå från kundens perspektiv

När ditt företag eller er byrå ska ta fram innehållet till native-annonserna, se till att det verkligen utgår från er målgrupps behov och vad som är relevant för dem. Det är tyvärr alltför vanligt med native-innehåll som tar upp ett internt perspektiv eller som försöker sälja på en gång. Inget av detta fungerar bra enligt min erfarenhet. Snarare är det de företag som verkligen sätter målgruppens behov i fokus och konsekvent levererar på det som verkligen lyckas med sina native-satsningar.

De bästa exemplen på native jag sett, i Sverige och utomlands, satsar på att vara lika bra som det redaktionella innehållet. Och det är där ditt företag ska lägga ribban för att  lyckas. Samma sak gäller för innehållet i din content marketing, där ska du också ta fram innehåll som är relevant för din målgrupp. Inte sådant som fokuserar på vad ni tycker är viktigt internt.

Där har du mina fem råd. Om ditt företag tar dem på allvar och vågar göra en långsiktig satsning på kvalitativ native advertising så är jag säker på att ni kommer att få konkreta, mätbara resultat.

Har du frågor eller funderingar kring native advertising, lämna en kommentar eller kontakta mig.

Vill du ha hjälp med att komma igång med företagets native-arbete? Jag kan hjälpa er med en inledande föreläsning eller en workshop som går igenom olika typer av native, och vad man ska tänka på. Och ifall du vill ha hjälp med att ta fram en strategi för native advertising, hitta uppslag för artiklarna eller sätta mätpunkter så kan jag hjälpa dig med det också. Kontakta mig direkt för mer information

Bildkälla: cornflake girl_ , good advice, Flickr

0 kommentarer på Fem råd till företag som vill börja med native advertising

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.