Trender på nätet 2016 enligt Mary Meeker

En av årets digitala höjdpunkter är den matiga rapport över internettrender som Mary Meeker levererar. Jag har valt ut ett antal bilder av de totalt 213 rapporten består av som jag tycker är extra intressanta och kommenterar kring dem

Mary Meeker arbetar på riskkapitalfirma Kleiner, Perkins, Caulfield & Buyers. En gång om året presenterar hon en stor rapport om trender på nätet, ur flera olika perspektiv.  Jag har som sagt valt ut en bråkdel av bilderna, så titta gärna igenom hela rapporten.

1. Internetanvändningen fortsätter växa, men betydligt långsammare

Meeker 1 Growth

Det är en tydlig avmattning i tillväxten av internetanvändare. Och den tillväxt som sker är framför allt i områden med små ekonomiska tillgångar, alltså inte t.ex på den kinesiska marknaden. Det stora undantaget i detta är Indien, som växer rejält.

2. Även försäljningen av smartphones mattas

Meeker 2 smphone growth

En stor orsak till att detta sker är att kostnaden för en smartphone på de marknader där penetrationen fortfarande är låg utgör en stor del av den disponibla inkomsten:

Meeker 4 cost of smph

Men med detta sagt så är det fortfarande så att mobilen är den främsta porten till nätet, och allt fler får tillgång till en smartphone.

3. Tillväxt inom digital annonsering sker i mobilen

Meeker 5 adspend

Föga överraskande är det mobilannonsering som ökar, medan den för desktop/laptop står stilla. Och det är Google och Facebook som är de två stora vinnarna här:

Meeker 6 GaFB dom

Något som är riktigt intressant kring annonsering är hur mycket av pengarna som fortfarande går till traditionell media, där konsumenterna tillbringar allt mindre tid, relativt sett de digitala och framför allt mobila ytor där de befinner sig:

Meeker 7 ad time spend

Detta gäller fr.a print men även linjär-TV. Även om detta är amerikanska siffror så tror jag inte situationen är annorlunda i Sverige eller i Europa. Något att tänka på för marknadsavdelningarna på företagen. Och den här frågan blir allt mer relevant att reflektera kring nu när konsumenterna i allt högra grad består av de som vuxit upp med digitaliseringen:

Meeker 11 mill spend

Apropå olika generationer så har Meeker en intressant bild kring skillnaden mellan millennials (slutet 80-talet till kring år 2000) och generation Z som kommer därefter:

Meeker 12 mill vs gen Z

Utmaningen inom kommunikation och marknadsföring framöver kommer alltså att vara att nå fram till målgrupper som är mer visuella än textbaserade och i högra grad ser sig som skapare och medproducenter är mottagare och delare. Och som ständigt har tillgång till flera skärmar.

4. Utvecklingen av video skär över flera områden

Mary Meeker visar på hur rörlig bild har utvecklats från TV till streamade tjänster som Netflix och vidare till dagens Facebook Live och Periscope:

Meeker 13 video evo

Och därefter går hon in på Facebook och Snapchat, där utvecklingen och volymerna är som allra störst. Slutsatsen vi kan dra av detta är med andra ord att den stora tillväxten inom rörligt är i form av sådant innehåll som användarna själva producerar:

Meeker 14 usershared video

Hon passar även på att utnämna Snapchat till den perfekta trepoängaren med sina Stories, den personliga interaktionen med snaps och chat samt möjligheten att konsumera innehåll från medier m.fl via Discover. Detta slår mig som en bra beskrivning av varför Snapchat har så många dagliga användare (över 150 miljoner i juni 2016):

Meeker 15 snapchat trifecta

5. Messenger-appar driver utvecklingen

Från Snapchat är steget kort till messenger-appar som Facebook Messenger, WhatsApp, Kik m.fl. Här visar Mary Meeker på trenden med ökande integration av olika möjligheter i apparna, och hur den i hög grad leds från Asien:

Meeker 18 asia mess

En av styrkorna med den här sortens appar, och som inte minst är viktig i kontakterna mellan användare och t.ex företag i kundtjänstärenden, beställningar mm är att allt syns sammanhängande i samma tråd:

Meeker 19 mess sauce

Vi lär se en stark tillväxt inom just dessa områden i takt med att allt fler messenger-appar utvecklar möjligheter att t.ex betala. Även annonsering är på frammarsch. Så här ser trenden ut där:

Meeker 20 mess acc growth

Ett praktiskt exempel på e-handel som börjar på Instagram och slutar på messenger-appen Line kommer från Thailand. Det här tycker jag är en av de mest intressanta bilderna i hela presentationen efter som den faktiskt visar ett enkelt sätt att förflytta sig mellan t.ex Instagram eller Snapchat till en kanal där du kan genomföra köpet och få all information kring det:

Meeker 21 thai shop insta

En konsekvens av trenden kring messenger-appar är att de i allt större grad kommer att bli en andra hemma-skärm på vår smartphone:

Meeker 23 mess apps screen

Avslutningsvis i denna avdelning en intressant bild av den genomsnittliga app-användningen:

Meeker 22 ave app use

Vad den understryker är hur få appar som faktiskt används ofta och mycket – vilket i sin tur ställer kravet på den som tar fram en app att se till att den har ett tydligt syfte. Att bara lansera en app är inte längre något som självklart leder till användning.

6. Hur röst-användning håller på att ta över

Interaktionen mellan människor och datorer har gått från hålkort till skriftlig interaktion. Nu håller talad kommunikation på att bli en allt viktigare del:

Meeker 24 humcomp interac

Och fördelarna med det är många, som framgår av den här bilden:

Meeker 25 voice

Förmågan hos datorer mm att förstå talad information blir också allt bättre. Enligt Google ser det ut så här:

Meeker 26 voice recog

Vad detta betyder är att inom ett par år kommer minst hälften av våra sökningar (och sannolikt andra interaktioner med t.ex smartphones) att ske i talad form eller med bilder (enligt Andrew Ng på Baidu:

Meeker 27 voice gaining

Slutsatser

Där har du det viktigaste jag hittade i Mary Meekers rapport. Det finns mycket mer att hämta så titta gärna på den. De slutsatser jag drar från dem är:

  • Försäljningen av smartphones kommer sannolikt att sjunka, vilket gör det intressant att se hur Apple, Samsung, HTC och de andra tillverkarna påverkas.
  • Möjligheterna med annonsering i mobilen är stora, och det blir allt mindre hållbart att annonsörer fortsätter lägga pengar i medier där användningen minskar. Samtidigt ställer t.ex adblockers högre krav på digital och mobil annonsering.
  • Video – främst i form av egenproducerat innehåll – håller på att bli det dominerande kommunikationsformatet. Viktigt för företag att förstå att det inte är välproducerade reklamfilmer för linjär-TV eller pre-rolls som skapar intresse.
  • Mycket av utvecklingen i vad vi kallat sociala medier sker nu i slutna nätverk – Messenger-appar, Snapchat osv – och det är där kundtjänst, e-handel, informationsflöden mm flyttar in.
  • Sök via röst och andra talade interaktioner växer snabbt. Utmaningen för företag är att förstå vad detta innebär för innehåll och budskap

 

Har du frågor eller funderingar kring digital utveckling eller liknande? Lämna en kommentar eller hör av dig.

Ifall du vill att ditt företag ska få bättre koll på digitala trender och digital utveckling så kan jag hjälpa er med t.ex ett inspirerande föredrag eller en workshop. Kontakta mig direkt så berättar jag mer.

 

 

 

 

0 kommentarer på Trender på nätet 2016 enligt Mary Meeker

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.