Därför fungerar inte ditt digitala verktyg som du tänkt dig

Accenture har släppt en studie kring varför digitala verktyg  inte fungerar som det är tänkt i många företag. Och lite tips om vad man kan göra för att ändra på detta.

Många som arbetar inom Sälj, Marknadsföring och IT kan säkert känna igen sig i historier om dyrbara verktyg som köps in för att underlätta och effektivisera olika delar av verksamheten. CRM-system inte minst. Och där verkligheten sedan blir den att bara en liten del av funktionaliteten utnyttjas eller ingenting sker över huvud taget. Tills det blir dags att köpa in ett nytt verktyg, som ska lösa alla problem och göra livet lättare.

Accenture har undersökt vad det är som hindrar företag från att få deras digitala säljverktyg att leverera. Jag tycker många av svaren och tipsen går att tillämpa på andra digitala verktyg, inom områden som marketing automation, sociala medier och innehållsplanering.

1. Låg användning

accenture 1

Detta är en mycket vanlig företeelse, man utnyttjar bara en liten del av verktygets kapacitet. Accentures tips är att tala med användarna om vad som hindrar dem från att använda det mer och bättre – tid, utbildning osv – men även att skapa realistiska scenarios som visar nyttan med att använda det fullt ut.

2. Brist på tillit

accenture 2

Det här tror jag är vanligare för t.ex CRM-verktyg, som ju kräver att säljare delar med sig av vad de gjort för och med kunder och prospects. Men i en vidare bemärkelse kan det finnas en brist på tillit till vad ett system ska kunna leverera som kräver att dem som ska jobba med det får tid att sätta sig in i det och att effekterna av att använda det mäts från dag ett. Accentures tips är att göra målen med verktyget mycket tydliga och om resultaten ska användas för att mäta hur väl ett arbete utförs även mjukare värden tas med.

3. För många verktyg

accenture 3

Inte minst i större organisationer kan det vara vanligt med flera olika verktyg, som överlappar varandra i vad de ska bidra med. Det tar mycket tid att använda dem och risken är alltid att olika mätresultat blandas i t.ex rapportering. Jag tycker Accentures tips är bra här – låt de som arbetar med verktygen rangordna dem och prioritera användandet av de som kommer högst. Och förstås gärna om det går att koppla ihop olika verktyg så arbetsprocessen förenklas.

4. Inte tillräckligt anpassade

accenture 4

Att ett verktyg inte är anpassat eller inställt utifrån de behov som finns kan ställa till stora problem. En utmaning här är ofta att försäljaren gärna ställer upp med tid och expertis i början, för att få igång verktyget, men sedan inte är lika tillgänglig när användarna har lärt sig mer om det och verkligen kan specificera hur de vill att det ska fungera. Mitt tips är därför att säkra att det finns hjälp att få även längre in i användandet. Accentures tips är också bra, att fokusera på att förstå behoven hos de människor som ska använda verktyget samt att beskriva en profil och processer hos t.ex kunder för att utifrån det ställa in olika funktioner.

5. Ojämn eller dålig utbildning

accenture 5

Det här är i mina ögon det största och vanligaste problemet – företaget köper in ett verktyg, men ger inte användarna tillräckligt med utbildning på det. Eller, som Accentures data visar, en del grupper får mer utbildning än andra. Det kan inte sägas nog många gånger att bra och tillräcklig utbildning och träningsmöjligheter är A och O för framgången med varje digitalt verktyg. Accentures tips är bra – kartlägg varje användargrupps specifika behov och fokusera på enkla och flexibla delar av verktyget för att inte bli alltför komplex på en gång.

6. Skapa experter eller superusers

Ett sista tips från mig för att lyckas bättre med digitala verktyg är att se till att en eller ett par av dem som ska arbeta hands-on med det får extra tid och utbildning kring det redan från början. Helst någon som visat lite extra intresse för det under utrullningen eller till och med innan dess. På så sätt får du fram en eller ett par personer som kan hjälpa resten, som kan fungera som ambassadörer för verktyget och dela med sig av sitt kunnande och sin entusiasm till resten av gruppen.

 

Där har du Accentures undersökning, samt deras och mina tips. Digitala verktyg är en allt viktigare del av arbetet inom marknadsföring, sälj och andra delar av organisationen, det krävs verkligen att introduktionen och användandet av dem sköts rätt. Därför hoppas jag de här insikterna kan komma till nytta.

Har du egna tips om hur digitala verktyg kan användas bättre, lämna gärna en kommentar här nedan. Samma sak om du har frågor och funderingar kring verktygen eller digital utveckling i allmänhet. Kommentera eller mejla mig.

 

Om du vill att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing eller sociala medier så kan jag hjälpa er. Med allt från strategi och planering till genomförande och uppföljning. Kontakta mig direkt för mer information

 

Bildkälla: The Blue Diamond Gallery

0 kommentarer på Därför fungerar inte ditt digitala verktyg som du tänkt dig

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.