Sju områden du måste få rätt i din content eller inbound marketing

Brister som obefintlig strategi och målgruppsanalys, ineffektiv produktion och distribution, dålig koll på innehållet och rätt verktyg samt otydlig mätning och analys leder till att content/inbound marketing-program inte fungerar bra. Jag kan hjälpa ditt företag att få ordning på de här utmaningarna.

Många företag arbetar idag med content eller inbound marketing i någon form, alltså att göra innehåll som är relevant för deras målgrupper och som guidar dem fram genom de olika stegen av en köpresa. Ännu fler företag vill arbeta med det, och kommer att sätta igång under det närmaste året.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med content marketing, och vill dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter av vad som är avgörande för att lyckas med ett content eller inbound marketing-program.

Det jag kan se är att det ofta saknas tydliga och konkreta planer och processer i den content/inbound marketing som görs. Detta leder till högre kostnader, otydlig mål och ofta svårigheter att mäta om man är framgångsrika. Problemen finns hela vägen från strategi över planering och produktion till spridning och till sist mätning och analys.

Ett annat sätt att beskriva situationen är att det läggs för mycket tid och pengar på att producera innehåll som visserligen kan vara av hög kvalitet, men som inte har kommit till på ett effektivt sätt och som definitivt inte används så mycket att det tjänar in sin kostnad.

Precis de här sakerna – strategi, processer, spridning och analys – är det jag kan. Och jag kan se att det finns en brist på de här kunskaperna på många jåll, oavsett om content/inbound marketing-arbetet sker inhouse eller med hjälp av en byrå. Därför kan jag hjälpa er att bli betydligt bättre på varje område, vilket kommer att ge resultat både i budget och i kvalitet.

Jag vill lyfta fram sju områden som är avgörande för framgång, och som idag det inte jobbas tillräckligt mycket med:

 

1. Strategi och mål

Om ditt företag vill börja arbeta med content eller inbound marketing, se till att ni sätter en strategi. Och om ni redan satt igång, men inte har en strategi på plats, se då till att ta fram en.

En strategi är nödvändig för att kunna arbeta långsiktigt, kostnadseffektivt och framgångsrikt med content eller inbound marketing.

I strategiarbetet ingår även att sätta mål (vad ska vi uppnå) och definiera målgrupper (vem vill vi nå) – två saker som är avgörande för allt annat arbete som följer sedan – vilket innehåll som ska tas fram, hur det ska spridas och så vidare. Dessutom ska strategin innehåll tydliga riktlinjer för vad som ska göras, hur det ska göras, när och av vem.

I den mån strategier finns på plats saknas ofta en eller flera av dessa punkter – och konsekvenserna blir de samma som att inte ha någon plan alls.

Vad jag kan göra för er: Jag kan ta fram en strategi åt er, eller coacha er när ni gör det själva. Jag kan även förbättra er befintliga strategi.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

 

2. Vem gör vi innehåll för?

Att välja ut rätt målgrupp är som sagt avgörande för att lyckas med content/inbound marketing. Det är ur målgruppsanalysen som vi lär oss vad de är intresserade av, vad som bekymrar dem och hur de upplever sin situation. Den kunskapen är avgörande för att kunna ta fram innehåll som är relevant och värdeskapande. Ofta behöver man även segmentera målgrupper för att vara verkligt relevant. En annan viktig insikt är vilka kanaler vår målgrupp använder och hur.

Utan ordentlig koll på din målgrupp riskerar du att göra innehåll som är irrelevant för den som du i slutändan vill sälja till. Trots detta är verkliga kunskaper om målgruppen något som antingen stannar hos de medarbetare som möter kunder, eller inte alls tas fram ordentligt. Och om det görs är det vanligt att kunskapen inte uppdateras kontinuerligt.

Vad jag kan göra för er: Hjälpa er skapa processer och strukturer för målgruppsanalys, som inkluderar både att samla in insikter från kunder och från kollegor i företaget. Eller så kan jag göra arbetet åt er.

 

3. Ökad effektivitet i planering och innehållsproduktion

Ett vanligt fel i content/inbound marketing-program är att det saknas en ordentlig planering för vilket innehåll som ska tas fram, i vilka format och för vilka kanaler. Istället sker arbetet lite slumpmässigt eller händelsestyrt, vilket både kostar pengar och sänker kvaliteten.

Vad du istället måste göra är att först ta fram en övergripande planering som ser till att allt arbete sker strukturerat och kopplat till målen. Utöver det måste det finnas processer på plats för själva produktionen, så att alla kanaler och format täcks.

Den sista delen i detta handlar om att samla in och analysera data från olika kanaler och aktiviteter, så att din content marketing hela tiden utvecklas och förbättras.

Vad jag kan göra för er: Ta fram planer och processer som både är kostnadseffektiva och säkrar kvaliteten. Eller coacha er när ni gör det själva.

 

Lär dig att göra bättre innehåll i text, video, ljud och bild – Köp Contenthandboken

 

4. Koll på innehållet både förbättrar och sparar pengar

De flesta företag har lite eller ingen överblick av vilket innehåll de tagit fram eller var det finns. Konsekvensen är att det både blir omöjligt att återanvända värdefullt innehåll och att man slösar pengar på att i princip ta fram det igen.

Vad som behövs är dels en inventering av allt content marketing-relaterat innehåll, dels en skattning av hur det kan användas bäst – kan det återanvändas, riktas mot en annan målgrupp eller en annan del av köpresan, flyttas till ett nytt format och så vidare.

Samtliga dessa steg hjälper dig att bli mer effektiv i din content marketing, och frigör pengar du kan lägga på annat.

Vad jag kan göra för er: Coacha er när inventerar och skattar innehållet. Eller göra det åt er.

 

5. Arbeta med rätt verktyg

Verktyg som underlättar olika delar av arbetet blir en allt viktigare del av marknadsförarens vardag. Särskilt inom content och inbound marketing.

Ett viktigt område är verktyg som kan användas för att planera och producera innehåll mer effektivt. Ett annat, ännu mer betydelsefullt är marketing automation, verktyg som gör det möjligt att automatisera och personalisera hur innehållet sprids på olika sätt. Ett tredje område är verktyg för mätning och analys

Att inte använda verktyg minskar effekten av din content marketing. Men att använda fel verktyg ökar dina kostnader och kan minska din effektivitet.

Vad jag kan göra för er: Guida er genom djungeln av verktyg.

 

6. Innehåll måste spridas maximalt

Ett annat stort fel många företag gör i sin content/inbound marketing är att lägga mer krut på att producera innehåll än på att sprida det. Man saknar en överblick av vilka kanaler som finns och hur de kan användas, vilket gör att content görs för bara en eller ett par kanaler.

Lika illa är det med köpta medier. Visst köps det lite sökord och sociala medier-annonser, men det finns ingen genomtänkt plan. Ännu värre är det med förtjänade medier, som ofta inte ens finns med i tankarna utöver i bästa fall lite traditionellt PR-arbete.

Vad du behöver är för det första en ordentlig analys av samtliga kanaler och medier – vilken nytta gör de, hur ska de användas och så vidare. Utifrån det kan du sedan skapa en process som gör att spridningen och användningen av ert innehåll maximeras.

Vad jag kan göra för er: Coacha er när ni tar fram en process för spridning och användning. Eller ta fram den åt er.

 

7. Mäta och analysera

Avsaknaden av tydliga och konkreta mål i många content och inbound marketing-program gör det nästan omöjligt att mäta vilken effekt de har. Eller analysera dem för att utveckla och förbättra. Samma sak med mätningar av effektiviteten i kanaler och format. När det saknas en ordentlig grund är det svårt att veta vad man ska titta efter.

Men det är ett måste att kunna mäta och analysera. Annars blir det omöjligt att värdera arbetsinsatsen eller svara på frågor om resultatet. Dessutom är det oseriöst.

Ditt content eller inbound marketing måste ha ett tydligt syfte, som går att bryta ned i mätbara mål. Utöver det behöver du se till att det finns tid och kompetens för analys och utveckling. Till sist måste du även ha ett genomtänkt sätt att presentera resultaten för olika delar av organisationen.

Vad jag kan göra: Coacha er i att sätta upp mål, mätpunkter, analys samt rapportering.

 

Om du är intresserad av att förbättra hur ditt företag arbetar med en eller flera av de här sju punkterna, hör av dig. Vi kan hitta den samarbetsform som passar bäst för dig och dina kollegor – oavsett om det är i utbildning/workshop-form eller att ni lägger ut uppgifter på mig.

Enklast är att du skickar mig ett mejl

0 kommentarer på Sju områden du måste få rätt i din content eller inbound marketing

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.