Längre tid, fler ord och färre poster – Utvecklingen av bloggposter 2016

Trenden bland bloggare i USA är att ta längre tid på sig när de skriver, producera längre poster och publicera mindre ofta enligt en ny undersökning.

För tredje året i rad har Orbit Media undersökt bloggare i USA och hur de arbetar. I det här sammanhanget står bloggare och blogg för de som skriver professionellt, som anställda eller egenföretagare, kring ämnen, branscher mm. Det är drygt 1,000 personer som svarat på årets frågor.

Mer tid läggs på bloggposter

Ett resultat som framgår av undersökningen är att tiden en bloggare lägger per post har ökat. I genomsnitt tar nu en post tre timmar och 16 minuter att skriva. Det är en ökning med 26% sedan förra året. Orsaken är delvis att enstaka bloggare lägger fem-sex timmar, men fr.a beror det på att antalet bloggare som lägger mindre än två timmar per post har minskat från hälften till en tredjedel av alla tillfrågade.

orbit1

Gav den ökade tiden någon konkret utdelning då? Ja, på sätt och vis. Av de som tillbringade mer än sex timmar per post rapporterade 33% ”strong results” (exakt vad det betyder kvalificeras inte) och 23% av de som la mindre än sex timmar sa samma sak. Men jag misstänker att det är svårt att särskilja tiden från andra faktorer som spridning och timing när det är resultat som ska mätas.

Ann Handley, författare till Everyone Writes och grundare av Marketing Profs, gör en intressant tolkning av resultatet – att den ökande tiden beror på att fler bloggare nått insikten att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas. Om det stämmer är det ju ett steg åt rätt håll.

Posterna blir längre

Ett annat tydligt resultat från undersökningen är att den genomsnittliga längden på en bloggpost har ökat med 19%, till runt 1050 ord. En av orsakerna till detta är att antalet korta poster, under 500 ord, har halverats jämfört med för två år sedan. Samt att längre poster, som är 2000 ord eller mer, fortsätter att öka.

orbit2

Även här rapporterade de bloggare som skrev längre resultat att de fick bättre resultat. Ur ett sökmotorperspektiv har det i flera år setts som en fördel att skriva längre poster, minst 500 ord, och  det finns fler orsaker till varför det kan vara en bra idé – inte minst möjligheten att gå på djupet kring ett ämne.

Det är också intressant att notera att ökningen kommer samtidigt som allt flera använder nätet via smartphones, och därför sannolikt även läser posterna på sina mobiler. Undersökningen går inte in på detta, men även om säkert en stor del av läsandet sker via datorer så blir smartphones och tablets allt vanligare. Det blir spännande att se om den här trenden håller i sig.

Som alltid är det dock värt att understryka att långa texter inte är ett självändamål. En bra längd för en bloggpost är precis så många ord som det tar att förmedla det du vill till din målgrupp – varken fler eller färre. Läs gärna min post om hur långt man ska skriva.

Publiceringstakten minskar

Den tredje tydliga trenden är att bloggare postar mindre ofta än jämfört med tidigare år. Gruppen som publicerar innehåll på daglig basis har mer än halverats. Att posta innehåll på veckobasis är nu det vanligaste sättet, medan månadspostning har ökat med 38% relativt tidigare år.

orbit3

 

orbit4

Att det finns ett samband mellan längre poster som tar mer tid att producera och att publiceringstakten sjunker är inte förvånande. Och det är, som Ann Handley konstaterar, positivt att kvaliteten går upp. Men samtidigt väcker frekvensminskningen vissa frågor.

Först och främst, ger förändringen bättre resultat? Svaret på detta är nej enligt undersökningen. Den finner tvärtom att motsatsen stämmer. De bloggare som postar oftare är mer sannolika att nå starka resultat.

orbit5

 

Detta stämmer även in på mina egna observationer. Jag har under året ökat publiceringstakten på den här sajten, och fått såväl mer trafik som fler ”leads”. Därför kan det vara värt att ta en funderare innan man minskar antalet postningar. I slutändan blir det ofta ett val mellan kvalitet och kvantitet, och då är minskad takt självklart rätt svar. Men för de som kan upprätthålla kvaliteten i varje post och ändå publicera ofta finns det all anledning att fortsätta med det.

En annan viktig fråga att bena ut kring publiceringstakten är förstås vilken roll bloggposterna ska fylla. Om syftet fr.a är att ha ett antal tidlösa – evergreen – poster om ett särskilt ämne finns det förstås ingen anledning att posta ofta. Ifall däremot tanken är att ha ett stort antal relevanta eller nyhetsfokuserade poster inom ett eller flera områden (som t.ex är min ambition) så är det viktigt att publicera ofta och regelbundet.

Fler bilder och andra media

En sista trend som undersökningen redovisar är att användandet av bilder, film och andra visuella format ökar i bloggposterna. Detta ligger helt i linje med den allmänna trenden att visuellt innehåll blir allt viktigare, inte minst för genomslag i sociala medier.

orbit6

En majoritet av bloggarna använder nu mer än en bild i en typisk post. 15% av dem använder video. Och andra länkar till Slideshare eller visat statistik mm. Däremot låg användandet av ljud kvar på samma nivå som tidigare – trots intresset för podcasts.

Där har du några trender bland bloggare i USA. Jag har inte sett motsvarande undersökningar i Sverige, men flera av trenderna tycker jag känns igen här också. Längre poster och ökad användning av visuellt innehåll t.ex.

Ifall svenska bloggare tar längre tid på sig att skriva är okänt, men däremot tycker jag mig se fler övergivna bloggar eller företag som väljer att göra annat än att ta fram skrivet innehåll. Podcasts och video växer i populäritet. Och om ett sådant val grundar sig på en ordentlig målgruppsanalys är det helt rätt väg att gå – det är inte givet att skrivet innehåll är det bästa sättet att nå fram, och tyvärr blir det ofta valet av gammal vana.

Men med detta sagt förordar jag fortfarande att man använder flera format för att kommunicera samma innehåll. Både för att det är mer kostnadseffektivt och för att skrivet innehåll ännu är det bästa sättet att synas bland sökresultat.

 

Om du har frågor eller funderingar kring att blogga, och hur det görs bäst – lämna en kommentar här nedanför eller mejla mig.

Om du vill att ditt företag ska börja arbeta med innehåll eller blir bättre på att göra det så kan jag hjälpa er. Med allt från planering till genomförande och uppföljning. Kontakta mig så berättar jag mer.

2 kommentarer på Längre tid, fler ord och färre poster – Utvecklingen av bloggposter 2016

  1. Pingback: Ola Andersson

    • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.