Heldagskurs: Content marketing för B2B-företag

Jobbar du med content marketing på ett B2B-företag? Eller vill du att ditt B2B-företag ska börja arbeta med content marketing? Då är detta en utbildning för dig. Boka in 16 november 2017 i Stockholm

Content marketing är som gjort för B2B-företag. Att ta plats tidigt i kundernas köpresa med värdefullt och relevant innehåll och sedan guida dem fram till ett köpbeslut blir allt mer avgörande, oavsett bransch eller storlek på företaget.

Därför har jag tag fram en heldagsutbildning just för B2B-företag. Den kan anpassas till företag i olika storlekar, och tar upp såväl långsiktiga, komplexa säljprocesser som de som sker snabbt, t.ex via e-handel. Du lär dig bl.a att

  • Skapa innehåll för både befintliga och möjliga kunder utifrån deras köpresor
  • Ta fram rätt innehåll för rätt syfte – t.ex kännedom, utbildning och konvertering
  • Göra mer med mindre innehåll – högre kvalitet utan ökade kostnader
  • Arbeta tillsammans med säljare för att göra din content marketing effektiv
  • Använda verktyg som Marketing automation, Google Analytics och sociala medier-analys

Tillsammans med Alma Talent kör jag den här utbildningen i Stockholm torsdag 16 november. Du kan boka din plats här.

Innehåll

Jag har delat upp dagen i fyra block:

Planera och förankra ditt content marketing-arbete

Vi börjar från grunden, med att gå igenom vad en strategi för content marketing ska innehålla. Hur man sätter upp tydliga syften och mål – något som är avgörande för allt annat arbete. Samt hur du förankrar arbetet med content marketing inom din organisation och varför detta är viktigt.

Skapa engagerande och relevant innehåll med hjälp av målgruppsanalys

I nästa del går vi igenom hur man väljer ut vilka målgrupper fokus ska ligga på. Och hur det avgör både vilka ämnen och teman du ska ta upp samt vilka budskap du ska sätta. Samt att arbeta med olika typer av innehåll för beslutsfattare och påverkare.

Planera och producerar olika typer av innehåll 

Block tre handlar om själva produktionen. Vi går hur du utifrån olika teman kan göra innehåll som både är rätt för olika steg i en köpresa och som kan användas maximalt i olika kanaler. Samt hur du kan planera och producera innehållet på ett effektivt sätt.

Distribution av innehåll

Här ligger fokus på att sprida innehåll så brett som möjligt, med hjälp av egna kanaler samt köpt och förtjänad media. Dessutom talar vi om att arbeta kanaloberoende för maximal spridning i egna kanaler, vad du ska tänka på kring sociala medier samt vilka möjligheter som finns med köpt media (reklam) och förtjänad media (media, partners).

Vad och hur du ska mäta för att nå målen och bli bättre

Den sista delen handlar om mätning och analys: Hur du sätter mätpunkter för olika syften och kanaler, hur man mäter på mål och effektivitet. Vi går även igenom hur man analyserar och lär sig av mätningar, för att t.ex kunna jobba mer utifrån data-insikter i innehållsplaneringen.

Vem passar utbildningen för?

Oavsett om du arbetar för ett större eller mindre B2B-företag har du nytta av den här heldagskursen, Samma sak om ditt företag redan håller på med content marketing eller står i startgroparna för att göra det. Upplägget av utbildningen och vad vi går igenom kommer att ge dig en mängd insikter och verktyg du kan börja använda direkt.

Det går förstås utmärkt att dela upp utbildningen i två halvdagar om det passar bättre.

Mejla mig för mer information.

0 kommentarer på Heldagskurs: Content marketing för B2B-företag

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.