Det tar lika lång tid att göra bra content som dåligt!

Tycker du det tar lång tid att producera innehåll? Ställer bristen på tid till det? Sanningen kan vara den att du gör fel saker för att du saknar en strategi

Jag skrev nyligen en artikel där jag reflekterade kring om det är dåligt självförtroende som hindrar oss från att göra bra content? När jag postade den på LinkedIn fick jag bland annat ett svar som gick ut på att det snarare var brist på tid som låg bakom låg kvalitet – att det tar mer tid att producera genomtänkt innehåll som tillför värde.

Mitt svar det var i sin tur att det tar lika lång tid att producera bra innehåll som dåligt. Vad jag menar med det är att det inte tar längre tid att skapa innehåll som är värdefullt och tilltalande för en målgrupp än vad det tar för oss att ta fram innehåll som inte talar till dem eller levererar värde. Inte om vi har en genomtänkt strategi att utgå ifrån.

Skillnaden uppstår när du ska sätta dig ned varje gång det är dags att skriva, rita, filma, podda eller hur du nu producerar content och börja ända från början – identifiera målgrupper och vilka behov de har, fundera ut vad det är du vill säga till dem och så vidare. Då kan det ta massor med tid.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Strategi, inte produktion

Min poäng är den här: Om ditt content marketing-arbete (eller vilken annan typ av innehållsproduktion som helst) bygger på att du varje gång ska uppfinna hjulet från början så kommer den att ta massor av tid. Och inte bli särskilt bra.

Det är i din planering – den grundläggande strategin och tillämpningen på t.ex års- eller kvartalsbasis – som du lägger ned tiden för att få fram vad som behövs av innehåll, vilka målgrupper du ska nå och med vad ditt syfte är. Om du väl har det på plats kommer mycket av ditt produktionsarbete att rulla på och göras på ett effektivt sätt.

En bra strategi strukturerar dessutom upp mycket av innehållsproduktionen i förväg och talar om vad som ska göras och när. Du slipper sitta ned och tänka efter, för det finns en plan att jobba utifrån.

För lite verkstad

Några andra möjliga tidstjuvar i din content-produktion kan vara att du och dina kollegor tillbringar alldeles för mycket tid med att ta fram underlag, hålla möten om vad som ska göras och inte minst med att få det innehåll ni tar fram godkänt. Sådant får också innehållsproduktionen att ta onödigt lång tid. Och på samma sätt som i själva produktionen beror det på att ni inte har en ordentlig plan som löser den sortens utmaningar på ett bättre sätt.

Självklart ska vi alltid hålla en hög nivå på hantverket i det innehåll vi tar fram – leverera bra content helt enkelt – men det är inte något som är särskilt svårt för vana innehållsproducenter. De kan ta fram mycket bra innehåll på samma tid som den som jobbar utan en plan tar fram dåligt innehåll.

Brist på tid – gör vi rätt saker?

Argumentet att brist på tid leder till dåligt innehåll har också en strategisk dimension. Om du och dina kollegor inte har tid att producera content, och inte har fått en budget för att ta hjälp av externa leverantörer – hur ser då ert content marketing-program ut? Det är en annan sak som tas upp och benas ut i en strategi – vad som ska produceras, inom vilken tidsrymd och av vem.

Det har blivit en uttjatad sanning inom content marketing, och marknadsföring generellt, att allt vi gör måste börja med och utgå från en strategi. Men det slutar aldrig att vara sant, och detta är ytterligare ett exempel på varför det är så viktigt.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag jobbar på Brandmovers, en content marketing-byrå som kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Det tar lika lång tid att göra bra content som dåligt!

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.