Content marketing – inte bara för företag

Även icke-kommersiella organisationer som kommuner och landsting, föreningar eller hjälporganisationer kan ha nytta av att använda content marketing för att nå sina målgrupper.

Content marketing är en metodik inom marknadsföring, och all marknadsföring syftar i förlängningen till att sälja något. Detta kan nog de flesta av oss enas om.

En konsekvens av detta borde i så fall vara att det inte går att använda content marketing om man inte vill sälja något. Det vill säga det är ingenting för ideella organisationer, kommuner, landsting eller andra per definition icke-kommersiella storheter.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Men det håller jag inte med om. Även organisationer som inte har som direkt syfte att sälja något kan använda mycket av metodiken i content marketing.

Därför att i grund och botten delar både företag och organisationer några grundläggande utmaningar:

  • Vi har alla en målgrupp vi vill nå
  • Vi konkurrerar alla om uppmärksamhet
  • Vi har alla ett behov av att ta fram och sprida relevant och tillgänglig information

Och content marketing är ett utmärkt sätt att lösa de här utmaningarna.

Jag har tagit fram några exempel på områden där jag ser att content marketing kan hjälp icke-kommersiella organisationer:

Öka kännedom

Såväl ideella organisationer som myndigheter har ofta ett behov av att öka kännedomen kring det de gör och erbjuder. Om det de gör även erbjuds av andra finns all anledning att arbeta med relevant och värdefullt innehåll för att särskilja sig och det man gör.

Här ser jag mycket nytta för t.ex hjälporganisationer att arbeta med tydligt identifierade målgrupper, t.ex givare, för att via värdefullt innehåll och bra distribution öka deras kunskap och insikter kring det arbete som görs.

Även t.ex kommuner och landsting har ofta ett behov av att öka kännedom om olika samhällsuppdrag, och att i högre grad göra det utifrån ett användarperspektiv.

Förändra beteende

Precis som med all annan marknadsföring används content marketing för att förändra beteende. Men detta är inte bara relevant vid köp, utan även när det gäller att förändra en målgrupp beter sig i andra sammanhang. Det är inte ovanligt att t.ex kommuner och förvaltningar har ett behov att få sina intressenter att agera annorlunda. Några exempel på det kan vara att minska belastning på en del tjänster, eller att övergå till att använda andra. Här kan content marketing, med den gradvisa förflyttningen från uppmärksamhet till insikt och sedan vidare vara ett användbart sätt.

Attrahera målgrupper

Att attrahera olika målgrupper är en utmaning som många organisationer har. Det kan t.ex vara kommuner som vill locka turister, företag eller nya invånare till sig. turister. Det kan vara ideella organisationer som har ett behov av att få in nya medlemmar. Eller det kan vara hjälp- och frågeorganisationer som både vill attrahera medlemmar och donatorer.

För alla dessa handlar det om att väcka intresse för sina frågor genom att beskriva dem på ett sätt som är relevant och viktigt för målgruppen, för att sedan guida denna vidare till fördjupade kunskaper och till slut en insikt som gör att de fattar rätt beslut. Vilket är precis samma sorts systematiska användande av innehåll som finns i content marketing

Bygga förtroende

En huvuduppgift inom content marketing är att ta position som en trovärdig rådgivare eller partner. Även för icke-kommersiella organisationer är detta en vanlig utmaning. För att bli vald, för att målgruppen ska känna tillit eller för att den ska acceptera något är förtroende oerhört viktigt.

Förtroende byggs bäst genom att leverera bra innehåll som hjälper målgruppen lösa ett problem eller dra nytta av en möjlighet. Genom att ta målgruppens perspektiv och verkligen försöka ge dem kunskap som är värdefulla kan man successivt bygga en position som en partner eller rådgivare som har deras förtroende. Detta fungerar sannolikt lika bra för en hjälporganisation som en kommun, för ett politiskt parti som en hembygdsförening.

Hur gör man?

Allt arbete med content marketing börjar alltid med en strategi – en plan. Du hittar en genomgång av vad en sådan ska innehåll här.

Du kan även ha nytta av att beskriva den resa din målgrupp gör, från problemformulering till insikt och vidare. I kommersiella sammanhang talar vi om det som en köpresa, i det här sammanhanget blir det mer en informationsresa:

inforesa

 

Genom att använda en sådan här struktur blir det lättare att avgöra vilket innehåll som behövs vid de olika stegen på resan. Här kan du läsa mer om köpresor.

Fördelar

Genom att använda content marketing-metodiken kommer du att få större kunskap om din målgrupp – vilka de är, var de finns, och vilka behov de har. Utifrån det kan du ta fram relevant innehåll som övertygar dem om vad du vill uppnå. Det gör det lättare att nå fram till dem, eftersom du använder deras språk. Och hur du har även betydligt bättre möjligheter att mäta dina insatser

Oavsett om du arbetar i en ideell organisation, en förvaltning, en kommun eller liknande så rekommenderar jag dig verkligen att titta närmare på content marketing.

 

Har du frågor eller funderingar om content marketing? Lämna en  kommentar, eller mejla mig.

Om du vill att din organisation ska börja med content marketing eller bli bättre på det? Jag kan hjälpa er med allt från planering till genomförande och uppföljning. Kontakta mig så berättar jag mer.

2 kommentarer på Content marketing – inte bara för företag

  1. Pingback: Lars Wirtén

    • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.