52% av svenskar ogillar reklam – satsa på content marketing

En ny undersökning från Sveriges Annonsörer visar att 52% av de tillfrågade är negativt inställda till reklam. Därför bör fler företag satsa på t.ex content marketing – innehåll som skapar värde för målgruppen.

Det som framgår väldigt tydligt i undersökningen är att inställningen till reklam generellt blir allt mer negativ. Den upplevs som irriterande och störande. Inte minst i digitala kanaler, där vi ju sett en motreaktion i form av adblockers.

Över hälften av de tillfrågade ogillar reklam, en fördubbling sedan 2005 och en ökning med 8% sedan förra undersökningen 2014:

svA negativ reklam

Det är även intressant att konstatera att den positiva inställningen till reklam minskat med 4% sedan 2014. Gruppen som ser något positivt med reklam är alltså klart under 20%.

Undersökningen är utförd av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer och du hittar den här.

Varför satsa på att irritera dina kunder?

Den här undersökningen är inte unik, utan reflekterar sannolikt i hög grad den generella inställningen till reklam – den är irriterande och störande, och tillför inget direkt värde.

Trots detta investerar en stor andel företag fortfarande mer i traditionell reklam – alltså precis det som irriterar deras målgrupp – än på andra typer av marknadsföring, som ger ett värde till samma målgrupp. Som t.ex content marketing.

Denna bild från Content Marketing Institutes och Marketing Profs årliga undersökning om mål och budgets för B2B-företag visar hur mycket av deras totala marknadsföringsbudget som läggs på content marketing:

cmi budget 2016

Siffrorna är ungefär de samma för B2C-företag, strax över 30%.

Den slutsats vi kan dra av detta är att en majoritet av företag väljer att investera mindre i aktiviteter som är värdefulla för deras potentiella och befintliga kunder, som t.ex content marketing, och fortsätter att satsa pengar på sådant som en majoritet av deras målgrupper ogillar.

För mig är logiken i detta helt obegriplig. Och då har jag inte ens nämnt det faktum att en hel del av t.ex digital reklam inte bara är störande utan dessutom inte ger några som helst resultat.

Alla gillar en bra kompis

Själva poängen med content marketing är ju just att ta fram innehåll som är värdefullt och utbildande för din målgrupp. Att lära ut, uppmärksamma och ibland ifrågasätta. På samma sätt som en god vän eller en pålitlig rådgivare gör. Samt att hela tiden göra det på mottagarens villkor – med deras tillåtelse. Permission marketing, som Seth Godin döpte det till redan i slutet av 1990-talet.

Sveriges Annonsörer försöker i sin kommentar till undersökningen ge lite vägledning för hur reklamen kan återvinna en del mark: ”Om reklamen blir mer underhållande, håller högre kvalitet och kommer med erbjudanden som man är intresserad av så är sannolikheten stor att vågskålen kan svänga något”. Detta är förstås helt riktigt, och reklam som träffar rätt – oavsett om det är i erbjudanden eller kvalitet – kan ge mycket bra effekt. Men sanningen är att det mesta av den reklam som produceras och sprids idag inte är vare sig det ena eller det andra. Utan bara just det som deltagarna i undersökningen ger uttryck för: jobbig, störande och irriterande. Hugh Macleod har sagt det bäst

hugh macleod advertising

Just precis så som en bra kompis inte ska vara.

Min rekommendation till företag – stora som små, B2C som B2B – är att verkligen se över sin fördelning av marknadsföringsbudgeten. Och att ställa sig själva frågan om det verkligen är en bra ide att satsa en majoritet av den på sådant som irriterar och stör de man i slutändan vill se som kunder?

Jag tycker inte att det är det. Och jag är övertygad om att man långsiktigt skulle få mycket bättre resultat genom att satsa på content marketing. Till skillnad från det mesta av reklam är den både värdeskapande, effektiv och mätbar.

 

Har du frågor eller funderingar kring marknadsföring i allmänhet eller content marketing i synnerhet? Ställ dem här eller mejla mig direkt.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med content marketing? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Kontakta mig direkt för mer information.

 

Bildkälla: Mary Anne Clarke Scott, Flickr

0 kommentarer på 52% av svenskar ogillar reklam – satsa på content marketing

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.