Svenska företag inte redo för digital darwinism

En majoritet av svenska företag saknar en strategi för att hantera digital utveckling. Och de flesta företagsledare tror inte att det kommer att påverka affärsmodeller eller strukturer. Tankeväckande och oroande, men jag har några förslag på lösningar.

Det har kommit en ny undersökning från Accenture, baserad på intervjuer med 400 företagsledare från Nordens största företag. Och vad den visar för svensk del är både intressant och tankeväckande.

Svenska företagsledare är i det närmaste eniga om att stora digitala förändringar är på gång, och de allra flesta (95%) ser det som en möjlighet snarare än hot. Möjligheterna de ser ligger främst i att lösa kundbehov bättre och minska kostnader. En klar majoritet, 60%, av svenska företagsledare förväntar sig att deras respektive bransch kommer att påverkas markant av digitaliseringen inom 5 år. (Motsvarande siffror för Norge är 74%, Finland 95% och Danmark 77%)

Majoritet saknar strategi

Men trots detta har bara 17% av svenska företag en dokumenterad strategi på plats som har förankrats i organisationen för att på allvar kunna fånga digitaliseringens värde. (Detta är långt färre än grannländerna – 29% för Danmark, 26 i Finland och 25% i Norge). Och bara 27% av de svenska företagen skulle kunna agera om deras sätt att arbeta utsattes för en omvälvning (t.ex att en konkurrent vände upp och ned på spelplanen).

Den låga siffran beror säkert till viss del på hur de som svarat har tolkat frågan, det kan mycket väl vara en högre andel som faktiskt har en ordentlig plan. Men även om vi dubblar antalet företag med en dokumenterad och förankrad strategi så hamnar vi ändå på bara runt en tredjedel av svenska företag. Vilket skulle betyda att två tredjedelar av svenska företag saknar en genomtänkt, nedskriven och kommunicerad plan för hur man ska arbeta med digitalisering för att skapa värde. 

En rimlig slutsats av detta är att en majoritet av svenska företag inte bara kommer att missa de möjligheter som man säger sig ha identifierat, man riskerar även att gå under i den digitala darwinism som kännetecknar utveckligen för närvarande.

Få ser hot utifrån eller nya intäkter

Det är också oroväckande att bara 29% av svenska företag ser digitala omvälvningar komma utifrån den bransch de befinner sig i. Det betyder att 71% av svenska företag befinner sig i samma position som t.ex Taxi-branschen innan Uber och Link. Man kan inte föreställa sig att det går att göra affärer på andra sätt än de som redan är kända. Och att detta inte stämmer har ju bevisats flera gånger på senare år.

En annan sak som framgår av undersökningen är att bara 15% av svenska företagsledningar ser intäktsmöjligheter bortom de som redan finns som en ledande orsak till digital förändring. Detta innebär att det tänkande i vertikaler och allianser som bl.a Internet of Things har lett till inte gjort något större intryck på 85% av svenska företag. Bilindustrin och telekomföretag är bara ett exempel på en vertikal som kommit till på senare år.

Digitala ledare?

Accenture har utnämnt en del företag till ”digitala ledare”, baserat på att dessa uppvisar högre intäkter och tillväxt från digital utveckling. Men även dessa tycks underskatta vad som krävs för att bli ett helt digitalt företag. Bara 11% anser att digital utveckling markant kommer att påverka nuvarande affärsmodeller. Och endast 22% tror att de kommer att behöva ändra företagsstruktur. Detta alltså bland ”digitala ledare”.

Även detta väcker oro, för att om det är något som de senaste årens digitala utveckling visat så är det just att både affärsmodeller och organisation verkligen kan utsättas för omfattande förändringar. Det kan vara värt att påminna om en bild som vandrat runt en hel del i sociala medier på senare tid (fritt översatt):

”År 2015 äger inte Uber, världens största taxiföretag, en enda bil. Facebook, världens största mediehus skapar inget eget innehåll. Alibaba, den högst värderade återförsäljaren i världen har inget eget lager. Och  AirBnB, störst i världen på logi äger inte ett enda hus”

CA8lhEWUUAAnD6I

När 89% av svenska företagsledare inte tror att digital utveckling kommer att påverka affärsmodellerna, eller 78% inte tror att deras organisationer och strukturer kommer att förändras, bland företag som ska vara digitala ledare, så blir åtminstone jag rätt förundrad.

Det kan dessutom vara intressant att lyfta fram att till och med bland dessa ”digitala ledare” så har 69% inte förankrat sin strategi inom organisationen. Det betyder att även hos dem har stora delar av organisationen liten eller ingen insikt i utmaningar och möjligheter kring digitalisering.

Få upp digitalt på agendan

Det enda sättet att skapa en digital medvetenhet inom organisationer är att få upp digital utveckling på agendan. I alla delar av företaget, men förstås främst i ledningsgrupp och styrelse. Jag har tidigare skrivit om hur detta kan göras genom att skapa team inom företaget bland de som har digitala kunskaper. 

Ett annat sätt att komma framåt är att verkligen börja använda digitala verktyg och att börja fatta beslut utifrån t.ex insamlad data. Jag har skrivit om fem sätt att komma igång med digital transformation, där dessa två ingår, samt även t.ex vikten av utbildning. Ett annat sätt att komma igång är att utse en Chief Digital Officer, som verkligen kan visa på de möjligheter och utmaningar som digital utveckling skapar. Du kan läsa mer om det i den här LinkedIn-posten (engelska).

Jag tror även att många svenska företag behöver komma till insikt om hur mycket i deras infrastruktur och organisation som är går på tvären mot en ordentlig digital utveckling. Det betyder att det finns många inom organisationen som inte vill ha en förändring. Det gör företagen oerhört sårbara för en branschomvälvning som kommer utifrån. Du kan läsa mer om detta i min post En snabbare häst hjälper inte ditt företag att överleva.

Och vad gäller den största utmaningen, att så många företag saknar dokumenterade planer, så beror det i hög grad på den allt vanligare oförmågan att ta fram och implementera ordentliga strategier. Om du vill veta mer om detta så läs min post Därför misslyckas dina strategier(och vad du kan göra)

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur företag kan arbeta med digital transformation, hör av dig. En föreläsning eller en workshop kan vara ett viktigt första steg för att komma upp på banan.

Bildkälla: Westpark, (17:38) idee, Flickr

0 kommentarer på Svenska företag inte redo för digital darwinism

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.