Därför är native advertising viktigt för B2B-content marketing

De flesta B2B-företag använder idag köpt media för att stötta sin content marketing. Men bara en tredjedel använder native advertising enligt en stor undersökning. Native har stor potential att hjälpa B2B-företag, och i den här artikeln berättar jag varför

Jag har fortsatt titta i den stora rapport som Content Marketing Institute och Marketing Profs gav ut i höstas om läget för B2B content marketing under 2020. Du hittar hela rapporten här. Om du är mer intresserad av B2C-content marketing gör de en motsvarande rapport som du hittar här.

Lär dig att göra bättre innehåll i text, video, ljud och bild – Köp Contenthandboken

 

En av de frågor som ställs i rapporten är hur B2B-företagen arbetar med betald distribution. Så här ser fördelningen ut:

Som du kan se dominerar annonsering i sociala medier, och strax därefter kommer sponsring av event samt köpt sök (SEM), som alla ligger klart över 50%.  Sedan är det ett skutt ned till banners på 46%.

Runt 30%-strecket ligger native advertising tillsammans med att köpa närvaro i partnerföretags e-postmarknadsföring. Och det är native eller sponsrat innehåll på medieplattformar som jag vill fokusera på idag.

Fast innan jag gör det måste vi stanna till ett ögonblick och reflektera kring det som står i kursiv text längst ned: 16% av de företag som deltog i undersökningen svarade att de inte köpte någon distribution alls. Jag har förstås ingen direkt insyn i deras marknadsföring, men om de deltar i studien så arbetar de sannolikt med content marketing i någon form. Och det är min bestämda uppfattning att det idag är närmast omöjligt att bedriva content marketing utan att i någon mån betala för att nå sin målgrupp.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Vad är native advertising?

Det var som sagt native advertising och möjligheterna med den som jag ville dyka djupare i.

Låt oss börja med vad det är. Så här beskriver jag det: Native advertising är annonser som är utformat i vad det säger och hur det ser ut så att de ska likna annat innehåll på t.ex en sajt. Det vanligaste sättet vi ser native idag är antingen som en del i den redaktionella delen av en mediesajt eller i olika sociala medier.

Två andra begrepp som ofta syns sida vid sida med native advertising är branded content eller sponsored content. Om du vill dyka djupare i vad de betyder har jag tidigare skrivit om de olika begreppen.

Om du vill titta närmare på några exempel på svensk native advertising finns de här.

 

Varför native advertising är viktigt för B2B-företag

Idag är det mest B2C-företag som använder native advertising, men som jag ser på saken är det en form av köpt media som är som gjord för B2B-företag. Låt oss ta det steg för steg:

Öka din målgrupp

Många B2B-företag arbetar idag med content marketing, man satsar på att producera värdefullt och relevant innehåll i egna kanaler för att förflytta sin målgrupp mot ett köp eller för att fördjupa relationen. Egna kanaler är mycket effektiva, men för att din målgrupp ska hitta till ditt innehåll där krävs en av tre saker:

– Tidigare kännedom – det vill säga man vet att ditt företag levererar relevant innehåll

– Att de kommer dit via sök – det vill säga att ditt innehåll levereras som ett sökresultat när de är på jakt efter information.

– Någon uppmärksammar dem på ditt innehåll – det vill säga att någon delar ditt innehåll med andra i din målgrupp via t.ex sociala medier eller dark social. Detta kan vara dina kollegor, nöjda kunder eller andra.

Om du vill locka en större målgrupp att ta del av ditt innehåll behöver du arbeta med köpta medier, vilket kan vara någon av de saker vi gick igenom ovan. Här ser jag på native advertising som ett av de mest effektiva sätten att nå fram till den delen av din målgrupp som inte känner till er, eftersom det ger er en möjlighet att leverera värde direkt till dem på en plattform de har förtroende för.

Mediasajter är värdefulla plattformar

En framgångsrik mediesajt, oavsett om den har fokus på nyheter eller jobbar med specifika branscher, har redan lyckats dra till sig en stor grupp användare. Och om du gör din målgruppsanalys ordentligt så vet du om de som du vill nå finns bland dessa användare.

Det är alltså så att en mediasajt kan erbjuda dig ett stort antal relevanta användare som du inte når fram till via egna kanaler, och som ser ett värde i att ta del av ditt content. Självklart kan du köpa banners eller andra annonsformat, och försöka driva publik till dina egna kanaler, men ett betydligt mer effektivt sätt är att du delar med dig av din kunskap och annat som är värdefullt för din målgrupp i form av annonser som är utformade som redaktionellt innehåll och på så sätt tar till vara mediesajtens värde och tillför mer av den varan till målgruppen. Det är bara native som kan göra detta.

Visa på expertis

Med hjälp av native kan du alltså förmedla värdefulla insikter till din målgrupp, och på så sätt uppmärksamma dem på att du har mer att erbjuda. Därmed kommer du att kunna förflytta delar av dem över till dina egna kanaler – som besökare, som prenumeranter på ett nyhetsbrev och så vidare. Ett annat sätt att uttrycka saken är att du använder native som starten i en lead generation-process.

Du kan givetvis använda native advertising för att på olika sätt väcka intresse och engagemang hos din målgrupp, men det finns särskilt två sätt som jag skulle vilja lyfta fram:

Genom att dela med dig av de kunskaper som ditt företag har – visa på er expertis – skapar du inte bara innehåll som är mycket relevant för din målgrupp, du gör även innehåll som passar bra in i mediesajtens miljö. På så sätt får du möjlighet att svara på deras frågor, visa på dina kunskaper och göra det i en kontext som de upplever som trovärdig.

Vilket leder över till den andra fördelen: En mycket viktig faktor i B2B-affärer är att kunden måste känna förtroende för säljaren. En hel del av det arbetet kan du göra i dina egna kanaler, men det finns undersökningar som visar att din tänkta kunden även letar efter kunskap om ditt företag på andra platser. Att då använda native advertising som ett sätt att nå fram till dem med bra case och berättelser kring ditt varumärke är ett klokt sätt att skapa tillit.

Samma budskap i olika medier

En sista fördel med native advertising är att du kan skapa innehåll för det i en sammanhängande process med din content marketing. Det finns skillnader – native måste vara anpassat till de mediesajter den ska användas på, medan content marketing-innehållet ska synas i dina egna kanaler – men det finns fortfarande mer som förenar i processen än som skiljer åt. Du kan återanvända och anpassa. Och framför allt får du en samstämmighet i budskapen i både ägda och köpta medier som är ovärderlig.

Ta med det här

Som undersökningen visar används native advertising i betydligt mindre grad än andra former av köpt distribution bland B2B-företag idag. Som jag ser det finns det stora fördelar med native advertising som gör att just inom B2B har den stora fördelar. Det finns alltså all anledning att se över var du lägger dina distributionspengar på, och syna möjligheterna med native advertising närmare.

Om du vill ha hjälp med att titta över hur native advertising skulle kunna hjälpa ditt företag, ta kontakt med mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll i olika former? Jag kan hjälpa er med allt från planering och produktion till att sprida det rätt och följa upp resultat. Oavsett om ert fokus är på Content eller Inbound marketing, Account based marketing och innehåll för sociala medier kan jag bidra till ökad effektivitet och bättre genomslag. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Därför är native advertising viktigt för B2B-content marketing

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.