Global utveckling av internet och sociala medier – ny rapport

Om du gillar statistik över internetutveckling, sociala medier med mera är We Are Social Singapores senaste rapport något för dig. Här hittar du några av höjdpunkterna.

Slide006We Are Social brukar ta fram många intressanta undersökningar om digital utveckling, främst kring nätanvändning, mobilt och socialt. Idag kom det en 376 sidor stor rapport om läget globalt så här i början av 2015. Jag har plockat ut några delar, men om du gillar statistik av den här sorten bör du verkligen titta på rapporten själv. Du hittar den här:

Världens befolkning beräknas till 7,2 miljarder människor, varav 53% bor i städer. Över hälften av alla människor, 3,6 miljarder, har mobiltelefon. Idag har ungefär 3 miljarder tillgång till internet, och 2 miljarder använder sociala medier.

Tillgången på och användandet av nätet går i rasande fart. Under det senaste året har de som kan använda internet ökat med 21%, medan sociala medier har sett en ökning på 12%. Penetration per land leds av Kanada, där 93% av befolkningen har tillgång, och Indien ligger sist med 19% av befolkningen uppkopplad. Sverige, som inte finns med i undersökningen i år, hade dock en penetration på 94% förra året.

I Europa, där befolkningen beräknas till 837 miljoner, bor 70% i städer. Samma siffra, 70%, gäller för antalet nätanvändare, och i västra Europa stiger antalet till 81%. 46% av Europas befolkning använder sociala medier, och den siffran är bara lite högre, 47%, för västra Europa. För hela Europa är mobilpenetrationen över 100%, alltså det finns fler abonnemang än det finns människor, men detta betyder förstås inte att varenda europé har en mobiltelefon, även om sannolikt den siffran är mycket hög. Istället är det så att många har mer än ett abonnemang, för att vi använder flera mobiler eller har separata konton för tablets osv. I sammanhanget kan nämnas att 39% av innevånarna i västra Europa använder sociala medier i mobilen.

De nordiska länderna finns inte med i årets rapport, utan för en jämförelse får vi gå tillbaka till We Are Socials rapport från början av 2014. Enligt den bor 85% av svenskarna i städer, 94% använder som sagt nätet dagligen och 80% använder sociala medier. Som jämförelse kan sägas att rapporten Svenskarna och Internet 2014,  som ges ut av .se (Stiftelsen för internetstruktur) har något andra siffror: Enligt den har 92% tillgång till nätet och 72% använder sociala medier.

Lite jämförande siffror från Nordamerika i årets undersökning; 88% använder internet, 58% har sociala medier och där är siffran för användning av sociala medier i mobilen 50%.

Men det är i Asien (Asia Pacific) som utvecklingen går i rasande takt. Nästan hälften av alla internetanvändare finns där, och mobilpenetrationen är 93%. Med tanke på att över hälften av den totala befolkningen i världen lever där är det enastående siffror. Här i Europa är det dessutom lätt att glömma bort att flera av världens största sociala nätverk finns i Asien (se längre ned).

Med vad beger vi oss då ut på nätet? Fortfarande är laptop/desktop störst med 62%, medan siffran för mobiltelefoner är 31%. Den senare växer dock snabbt, medan den första sjunker. Sedan skiljer sig detta förstås kraftigt åt beroende på var i världen man befinner sig. I Nigeria står mobilen för 76% av internetåtkomsten, medan motsvarande siffra för Frankrike är 15%. Även hastigheten på uppkopplingen skiljer sig förstås dramatiskt enligt rapporten. I Sydkorea ligger den i snitt på 25,3 mb/sekund, i Indien är den siffran 4,5 mb/sekund.

Innevånarna i Filippinerna lägger mest tid på nätet, åtminstone via laptop/desktop, med över sex timmar per dag. Japanerna däremot har tydligen har annat för sig. De snittar in på runt tre timmar. Vad gäller tid spenderad i sociala medier toppar Argentina med över fyra timmar per dag. Även här har japanerna annat för sig. Förvånande tycker jag, så jag dubbelkollade med We Are Social. Deras tolkning var att det dels berodde på att många i Japan fortfarande använder mobiltelefoner som inte kommer åt internet/sociala medier på samma sätt som smartphones, dels demografiska orsaker. Min fundering är om det beror på att Japan redan på 90-talet byggde upp ett beteende kring sitt mobiltelefonanvändande som gick via portaler som I-mode istället för browsers/appar, och detta kan vara ett resultat av den tidiga utvecklingen.

Att vi shoppar mer och mer på nätet framgår också av rapporten. Enligt den ligger Storbritannien, Tyskland och Sydkorea i topp, 64%, 63% respektive 62% av innevånarna där har handlat på nätet den senaste månaden. I Thailand, Indonesien och Indien ligger e-handlandet under 20%. Topplatserna för att e-handla via mobilen blir dock något annorlunda. 37% har gjort det i Sydkorea, 27% i Kina, 18% i UK den senaste månaden, men enbart 6% i Japan (kan bero på samma sak som jag är inne på ovan).

Slide0221

Svenska siffror för e-handel, där källan ärPostNords E-barometer för Q3 2014, (och här vill jag påpeka att jag jobbar för PostNord) visar på att 32% e-handlar minst en gång per månad, medan 83% har gjort det någon gång under senaste året. Det är svårt att göra en precis jämförelse med siffrorna från We Are Socials undersökning. För e-handel via mobila enheter är siffran 35% under kvartalet. När det gäller hur mycket svenskarna handlar via mobilen är det dessutom nya siffror på gång, som kommer i och med att nästa e-barometer släpps 11/2.

Det finns en stor osäkerhet just kring e-handelssiffrorna, som jag har störst möjlighet att kunna göra jämförelser med. Enligt PostNords rapport E-handel i Europa 2014 är siffran för att ha e-handlat någon gång 85% i de nordiska länderna, medan Storbritannien hamnar på 81%.

För att avrunda med lite sociala medier-siffror så toppar fortfarande Facebook så klart, med över 1,3 miljarder användare. Två kinesiska sociala kanaler kommer därefter, QQ och QZone med 829 respektive 629 miljoner. Du kan se resten av listan i bilden här:

Slide028

Notera att LinkedIn saknas. Den senaste siffran där är kring 330 miljoner användare globalt, vilket skulle placera dem mellan Google+ och Skype på listan. We Are Social tittar enbart på aktiva användare, och anger där 90 miljoner för LinkedIn, så därför är de inte med.

Som alltid med statistikrapporter finns det utrymme för gråzoner och tolkningar. Det blir tydligt i jämförelsen med Svenskarna och Internet samt e-handelsrapporterna att om frågor/premisserna som ligger till grund skiljer sig blir det svårt att få fram resultat som verkligen går att sätta i relation till varandra.

Det som dock är tydligt med We Are Socials rapport är hur snabbt utvecklingen av internetanvändning går, särskilt inom områden som sociala medier och e-handel. Och det i sin tur visar hur snabbt vårt beteende förändras, i allt från informationssökning till social interaktion och shopping, genom den digitala utvecklingen.

0 kommentarer på Global utveckling av internet och sociala medier – ny rapport

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.