Tre saker du inte hinner med i din content marketing (men som skulle göra den bättre)

Här är tre saker du borde lägga tid på i din content marketing, men som du inte hinner med: Få koll på ditt innehåll, Analysera hur det går och Återanvändning. Men jag har lite tips

Det finns några saker alla som arbetar med content marketing (och all annan marknadsföring för den delen också) ständigt har dåligt samvete för. Vi vet att det är viktigt, men det finns en massa annat som är lika viktigt och det tvingar oss att prioritera.

Jag har hittat tre saker som väldigt ofta får stryka på foten när prioriteringarna görs. Av olika skäl – brist på tid, man vet inte vad man ska göra, eller för att det inte är så kul – och som sagt sker det nästan alltid för att andra uppgifter kräver ens uppmärksamhet.

Men det finns ett par orsaker till varför de här sakerna borde prioriteras högre. De kan nämligen alla på sitt sätt både öka effektiviten i din content marketing och ge dig bättre innehåll.

Här är de tre aktiviteterna och mina tips om hur du kan lösa dem:

Lär dig att göra bättre innehåll i text, video, ljud och bild – Köp Contenthandboken

Få koll på allt innehåll du har

Ett finare begrepp för detta är content audit – en genomlysning av allt innehåll du har. Den bör omfatta både det innehåll som du t.ex använder i din content marketing – utbildande, inspirerande mm – och sådant som mer handlar om dina produkter och lösningar.

Själva poängen med ett sånt arbete är att du ska få en överblick av allt innehåll du har – var det finns, hur det används, vem det riktar sig emot och så vidare. Det finns flera poänger med att göra en sån här genomlysning:

  • Du vet vilket innehåll du har – och därmed även vad du saknar och behöver göra mer av
  • Du kan återanvända hela eller delar av innehållet igen (vilket är omöjligt utan att ha koll)
  • Du kan skapa flöden av innehåll i t.ex marketing automation-program

Vad du kan göra: En anledning till varför content audits ofta får vänta är att de upplevs som omfattande och tidskrävande. Det tar tid att göra arbetet, men du behöver inte göra allt på en gång. Det går alldeles utmärkt att dela upp arbetet i mindre delar och på så sätt göra det mer rimligt.

Ta hjälp med din content audit

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Innehållsanalys

Nästa sak är nära kopplad till content audit-arbetet. Det går ut på att när du fått koll på vilket innehåll du har så kan du börja titta närmare på vilka resultat det faktiskt ger.

En innehållsanalys kan titta på flera olika saker. Ett område är vad trafikdata kan tala om, t.ex vilka sidor eller poster som genererar mest trafik. Eller vilken typ av trafik det är (källa, geografi mm). Ett annat område är att titta på vad innehållet ger i din lead generation eller i direkta intäkter. Och ett tredje är att analysera olika format för att se vilka som ger bäst resultat (och att titta på dem i relation till vad produktionskostnaderna är). Till sist är det även intressant att se vilka resultat ditt arbetet med flöden i marketing atutomation ger .

Vad du kan göra: Även här tror jag att omfattningen är det som hindrar oss. Så ett tips är att välja ett par ingångar till din analys istället för att tackla allt på en gång. En annan sak du kan göra är att se till att fördela ansvaret på flera personer. Om ni är några stycken på marknadsavdelningen är det bättre att ha ett gemensamt ansvar för analysen än att den hamnar på en enskild person eller helt faller vid sidan av.

Ta hjälp med din innehållsanalys

Återanvänd dina vinnare

När du vet vilka artiklar, videos mm som ger bäst resultat kan du också börja arbeta med att återanvända dem. Detta kan du göra på några olika sätt:

  • Du kan flytta över från ett format till ett annat. Så blir t.ex din Hur man gör-video en artikel eller den spännande diskussionen från senaste podden kan bli en explainer video och så vidare.
  • Du kan uppdatera och förnya innehållet i din post – t.ex berätta om en ny lösning eller länka till ett färskt kundcase. Om det är någon del av posten som blivit föråldrad kan du korrigera informationen. En viktig anledning till varför du vill göra detta är att dina högpresterande sidor eller poster fungerar som startpunkter för att gå till flera delar av din sajt eller ta del av annat innehåll. Därför vill du alltid att de sidorna ska vara relevanta.
  • Du kan ta innehållet och rikta det mot en annan målgrupp. Om du t.ex har en välbesökt artikel som berättar om vad din produkt löser som i nuläget vänder sig mot någon med stora tekniska kunskaper så kan du skruva den mot en annan mottagare, som kanske mer intresserar sig för kostnader och effektivitet.

Vad du kan göra: För att kunna arbeta så här måste du ha en viss koll på vad ditt innehåll faktiskt presterar. Men det kan du enkelt få fatt på. Därefter kan du välja ut ett par av de poster eller sidor som går bäst och testa en eller flera av möjligheterna jag beskrivit ovan. Ta det steg för steg och pröva dig fram.

Ta hjälp med att återanvända ditt innehåll

 

Vad du ska ta med dig

Inget av det jag föreslagit kommer att ge dig mer tid på en gång – men om du gör någon eller alla tre av dem så kommer du att ha ökat effektiviteten och kvaliteten på din content marketing (och marknadsföring generellt) vilket på sikt både kommer att ge dig både mer tid och lägre kostnader.

Det är värt att lägga tid och pengar på att uppnå det!

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll i olika former? Jag kan hjälpa er med allt från planering och produktion till att sprida det rätt och följa upp resultat. Oavsett om ert fokus är på Content eller Inbound marketing, Account based marketing eller innehåll för sociala medier kan jag bidra till ökad effektivitet och bättre genomslag. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Tre saker du inte hinner med i din content marketing (men som skulle göra den bättre)

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.