Innehållsanalysen hjälper dig göra bättre innehåll

En innehållsanalys hjälper dig att få vilka resultat ditt innehåll faktiskt skapar. Med hjälp av den kan du göra mer av det innehåll som ger resultat, och mindre av det som inte levererar

Innehållsanalysen tar avstamp i dina mål med t.ex content marketing-arbetet, och tar fram svar kring hur väl ditt innehåll hjälper dig att nå dem.

I arbetet tittar man på flera olika saker: Ett område är vad trafikdata kan tala om, t.ex vilka sidor eller poster som genererar mest trafik. Eller vilken typ av trafik det är (källa, geografi mm).

Ett annat område är att titta på vad innehållet ger i din lead generation eller i direkta intäkter.

Och ett tredje är att analysera olika format för att se vilka som ger bäst resultat (och att titta på dem i relation till vad produktionskostnaderna är).

Till sist är det även intressant att se vilka resultat ditt arbete med flöden i marketing automation ger.

 

Kontakta mig för att prata mer om fördelarna med en innehållsanalys

 

0 kommentarer på Innehållsanalysen hjälper dig göra bättre innehåll

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.