Mäta ROI på content marketing – Föreläsning

På konferensen Content marketing B2B som går i Göteborg 14 juni och i Stockholm 30 augusti kommer jag att prata om hur företag och organisationer kan mäta effekterna av sin content marketing på olika sätt.

Content marketing kan användas för olika syften och gentemot olika målgrupper. Men för att kunna ta reda på om det man gör ger effekt, och inte minst för att kunna visa på resultat måste mätandet ske utifrån tydliga mål och med konkreta mätpunkter. Särskilt viktigt är detta för att kunna demonstrera att content marketing ger en utdelning på investering – ROI, return on investment.

Under mitt pass kommer jag att gå igenom hur man sätter upp mätpunkter och även visa på olika möjligheter till mätning. Här är några av de punkter jag kommer att ta upp:

  • Hur du kan mäta effekterna av din content marketing för att se vad som stöttar affären
  • Så mäter du ROI och andra mätpunkter du har nytta av
  • Stirra dig inte blind på klick — så bestämmer du vilka mätpunkter som är viktiga för just din affär
  • Att mäta i flera led — hur du följer kunden genom köpresan
  • Framgångsfaktorer och fallgropar — erfarenheter från B2B-företag i olika storlekar

På konferensen kommer du att kunna lyssna till flera andra intressanta talare, bland annat:

Ulrika Bergström, tidigare på Ericsson, kommer både att moderera dagen och prata om hur man bygger och behåller en publik för sitt innehåll.

Kerstin Weidstam på SEB kommer att gå igenom hur man tar fram innehåll som efterfrågas av målgruppen och optimerar det.

Johanna Snickars på Microsoft pratar om hur man skapar relevant och kvalitativt innehåll som når ut till rätt målgrupp och får spridning.

Joakim Arhammar på Springtime (som jag skrivit Content marketing för alla med) berättar om de senaste trenderna inom content marketing.

Det är Teknologisk Institut som arrangerar konferensen, som genomförs både i Göteborg 14 juni och i Stockholm 30 augusti. Här hittar du hela programmet:

Göteborg 14/6

Stockholm 30/8

I samband med konferensen håller jag en separat, bokningsbar workshop om hur du tar fram en strategi för content marketing.

Om du vill ha en skräddarsydd föreläsning på samma tema, eller med ett större grepp om content marketing, så kontakta mig direkt.  

0 kommentarer på Mäta ROI på content marketing – Föreläsning

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.