Låt inte kommittéer skapa ditt innehåll

Det är bra att vara flera när man planerar innehåll, men se till att inte skapa content i grupp

En av de bästa uppfinningar som har kommit i kölvattnet av att content marketing blivit en allt viktigare del av marknadsavdelningens arbete är redaktionsrådet. Jag gillar verkligen både tanken och genomförandet av att man regelbundet samlar de som jobbar med marknadsföring, eller enbart den redaktionella delen, och går igenom vad som är på gång, vad som behöver göras, av vem och så vidare.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

På samma sätt är jag en stor anhängare av att samla personer från andra delar av företaget eller organisationen för att ta reda på vad som är viktigt för dem att kommunicera kring. De är ofta så man hittar de verkligt intressanta berättelserna och vinklarna på budskapen. Och det är ofta så man får kontakt med experterna som kan spela en oerhört viktig roll som förmedlare av kunskap, tips och råd – en nödvändighet för att bygga såväl förtroende som tankeledarskap.

Skilja på idéer och utförande

Redaktionsråd och regelbundna möten med andra avdelningar är alltså båda värdefulla delar av processen att planera innehåll – de hjälper oss att fånga upp relevanta händelser och ta fram bra idéer.

Men när det kommer till själva produktionen av innehållet – oavsett i vilket format eller för vilka kanaler – då är det viktigt att inte ha för många kockar inblandade. Då handlar det nämligen om att ta fram det bästa tänkbara innehållet, som ska riktas mot en tydligt utpekad målgrupp, ha en hög verkshöjd och ett klart definierade mål. För att lyckas med samtliga tre delar krävs ett professionellt arbete, och det ska göras på marknadsavdelningen och deras leverantörer – inte av en kommitté.

Det är viktigt att skilja på planeringsfasen, när man sätter budskap och innehåll för en viss period, och produktionsfasen, när det faktiskt handlar om att komma till skott och leverera bra innehåll. Då är en kommittée inte alls någon bra idé.

Lär dig att göra bättre innehåll i text, video, ljud och bild – Köp Contenthandboken

Målgrupp, verkshöjd och målbild

De tre exempel jag angav här ovan kan på ett tydligt sätt illustrera vad jag menar:

Målgrupp: Allt innehåll vi tar fram ska ha en tydlig mottagare, en målgrupp eller del av en målgrupp som vi vill få som kunder t.ex. Ju tydligare vi identifierar målgruppen desto bättre innehåll kan vi göra, eftersom vi då kan bli ännu bättre på att förstå vad de verkligen är intresserade av. När allt för många personer eller avdelningar är inblandade i detta arbetet är det lätt att mottagarna blir fler, alltså att vi släpper fokuset på en grupp och i stället börjar prata med många. Då riskerar vi att vårt innehåll blir urvattnat och irrelevant.

Verkshöjd: Här är det kvalitet jag talar om – att försöka producera bästa tänkbara innehåll. Vad som är kvalitet kan variera beroende på vad vi vill uppnå (ibland kan t.ex en snabbt producerad video vara det bästa formatet), men en sak vet jag – vi skapar inte kvalitetscontent genom att låta en massa personer vara med och bestämma vad som ska skrivas, filmas eller visualiseras. Självklart kan det vara en grupp kreatörer, men inte en grupp bestående av representanter från olika delar av verksamheten eller från ledningen.

Definierade mål: Det är bara genom att ha tydliga mål med varje bit innehåll som vi kan sätta rätt call to action eller uppmaning för att förflytta användaren framåt mot ett köp eller annan aktivitet. Detta är också något som bäst görs av marknadsavdelningen eller andra experter. Om flera delar av företaget ska vara inblandade händer det ofta att ett stycke innehåll får flera mål eller ska omfatta flera delar vilket gör att slutresultatet blir vagt och otydligt.

Tydlig rollfördelning

Det bästa sättet att undvika kommittee-tänket vid produktion är att ha en dokumenterad strategi som tydligt fördelar roller och ansvar. Om du vill veta mer om hur man tar fram en sådan för content marketing så kan du gå hit.

Det jag hoppas du tar med dig från denna artikel är skillnaden mellan att använda styrkan i att vara flera när det kommer till planering, och hur viktigt det är att inte arbeta så när det faktiskt blir dags att producera. Utmaningen som många marknadsförare möter är att kollegorna i andra delar av organisationen tycker det är roligt och spännande att vara med även i innehållskapandet, och det blir sällan optimalt. Självklart finns undantag, men det är viktigt att ha en tydlig rollfördelning och kunna peka på den.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll i olika former? Jag kan hjälpa er med allt från planering och produktion till att sprida det rätt och följa upp resultat. Oavsett om ert fokus är på Content eller Inbound marketing, Account based marketing eller innehåll för sociala medier kan jag bidra till ökad effektivitet och bättre genomslag. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Låt inte kommittéer skapa ditt innehåll

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.