Content marketing kan ge ditt företag synlighet för en lägre kostnad – En lösning för tuffa tider

Kristid innebär mindre budget för marknadsavdelningen. Genom att arbeta med content marketing kan du minska kostnaderna och fortfarande nå fram till dina målgrupper

Vi befinner oss i mitt i, eller kanske bara i början av, en kris som helt saknar motstycke i världens historia. I såna lägen ska man vara försiktig med att uttala sig om vad som är rätt att göra, särskilt när man på sätt och vis är part i målet. Men jag läste en artikel i veckan av JP Castlin som jag tyckte gav mycket. I den ifrågasätter han den vedertagna sanningen att företag som investerar i varumärkesbyggande under dåliga tider klarar sig bättre än de som inte gör det. Hans syn på saken är att företagens främsta uppgift är att överleva, om de säkrat de kan de börja tänka långsiktigt. Jag tycker det ligger mycket i det.

Självklart är det viktigt att inte sluta med marknadsföringsaktiviteter i ett krisläge, men realiteten för många marknadsavdelningar just nu är sannolikt att man antingen fått sin budget starkt beskuren (eller kommer att få det) eller håller på att göra om alla planer för 2020 och bortom för att marknadsläget har förändrats i grunden. För många gäller troligen bägge delarna.

Jag förstår och håller med om logiken bakom detta, men den ställer till det för marknadsavdelningar som byggt det mesta av sin verksamhet på kampanjer och liknande i köpta medier. Att frysa alla aktiviteter betyder bara att arbetet med att sätta igång igen när en ny fas inträder kommer att ta längre tid.

Det gäller alltså för marknadsförare att hitta sätt att skapa synlighet för sina företag, att fortsätta kommunicera med befintliga och möjliga kunder på ett trovärdigt sätt, och som inte är baserade främst på aktiviteter som kräver mediaköp.

Ett sätt att arbeta som uppfyller de här kraven är att satsa mer på content/inbound marketing. Låt mig förklara varför:

Lär dig att göra bättre innehåll i text, video, ljud och bild – Köp Contenthandboken

 

Fokus på egna kanaler

I content marketing ligger det mesta av fokuset på att skapa innehåll för dina egna kanaler. Detta kan du sedan kombinera med köpta medier (t.ex reklam) för att nå fler – men du kan nå en stor del av din publik genom att främst arbeta med kanaler du äger.

Dels har ditt företag sannolikt redan ett antal kunder och ett ännu större antal potentiella kunder som känner till er – som prenumerar på ett nyhetsbrev, interagerar med er i sociala medier, eller har tagit del av ert innehåll på andra sätt. De kanske inte är redo att sluta några avtal just nu, men du kan fortsätta att utbilda, inspirera och interagera med dem på olika sätt.

En annan, större grupp är de som söker efter information på nätet – en grupp som sannolikt inte blivit mindre av allt hemmaarbete. För att ditt företag ska dyka upp bland sökresultaten krävs innehåll som svarar på de frågor den här gruppen ställer. En mycket bra utgångspunkt för att göra innehåll.

Genom att satsa på relevant innehåll i egna kanaler håller du igång en dialog med befintliga och möjliga kunder. Och det kan till och med vara så att de har mer tid för inspirerande och utbildande innehåll just nu än annars.

Allt det här sker i kanaler du redan äger, där du kan skapa aktiviteter i till ett betydligt lägre pris än i köpta medier. Du skapar synlighet till en lägre kostnad.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

 

Dela verkligt värde

En grundsten i content marketing är att ditt innehåll ska leverera verkligt värde för din målgrupp. Jag tror detta är extra viktigt i de tider vi nu befinner oss i – det som kommunicerad från företag och organisationer granskas i ett skarpare ljus än vanligt (och då är vi som mottagare ändå rätt snabba att döma ut det som saknar värde eller inte talar till oss).

Att sända ut mejl från vd:n om att ditt företag tänker på kunderna eller leka lite med loggan för att visa på social distansering skapar inte verkligt värde. I krissituationer är våra hjärnor är fullt upptagna med att hantera fruktansvärda händelser och otäcka scenarios, i sådana lägen är det viktigt att ditt företags budskap och innehåll känns både värdigt och värdefullt.

Nu är rätt tid att istället titta närmare på vilka frågor era kunder har ställt tidigare, att undersöka vilka utmaningar (utöver coronan) de har i sina branscher, att peka på möjligheter och trender. Dina kunder och prospects kanske inte är i köpläge just nu, men de vill fortfarande lära sig mer.

Att svara på frågor de verkligen har är det bästa sättet att skapa värdefull och relevant innehåll. Med andra ord, vårda relationen till kunderna extra mycket genom att bara förse dem med innehåll som gör deras liv bättre.

Digitalisera dina aktiviteter

Digitala events, som webinarer och livesändningar, är något företag som jobbat mycket med content marketing satsat på sedan länge. Och de senaste veckorna har vi sett en enorm överflyttning av fysiska möten mm till digitala arenor. Men här finns det fortfarande mycket att göra för många företag, på flera plan:

Ni kanske har flyttat över interna möten till digitala plattformar, men vad gör ni med de externa kontakterna? Om mässor, konferenser och andra fysiska event som varit viktiga för er nu ställs in eller skjuts på framtiden, hur ska ditt företag agera då?

Med hjälp av content/inbound marketing kan ni skapa digitala möten med kunder och prospects som kan ersätta de fysiska eventen. Jag har redan nämnt webinarer, och det finns flera andra format – frågestunder, demos, paneldiskussioner mm. Allt detta ger er en möjlighet att upprätthålla relationer och även skapa nya. I ett längre perspektiv kan det dessutom vara så att även om de fysiska eventen gör en comeback post-corona så kommer de sannolikt att ha större digitala inslag, och då är det bra att ni är igång med det arbetet.

 

Mer innehåll för pengarna

En annan fördel content marketing har framför mer kampanjbaserade marknadsaktiviteter är att ni kan skapa innehåll som täcker fler kanaler, som kan användas igen och igen, och dessutom anpassas gentemot olika målgrupper och situationer. Det blir mer kostnadseffektivt att arbeta med innehåll på detta sätt.

På det här sättet skär du ned på kostnader i flera delar av marknadsföringsarbetet. Att planera och producera innehåll utifrån t.ex ett tematiskt perspektiv ger dig mer innehåll för pengarna.

Oavsett om du tar hjälp av externa krafter eller gör arbetet in-house så finns det ytterligare en aspekt av produktionen som du kan använda just nu för att minska kostnaderna. Jag skrev om trovärdighet tidigare i texten, och ett bra sätt att visa upp sig som en pålitlig, kunnig partner är att låta medarbetare komma till tals.

Ditt företag har experter inom olika områden, att göra innehåll där de får dela sin kunskap är alltid ett bra sätt att arbeta. Utöver dem har ni säkert andra kunniga personer som kanske inte ses som experter, men som kan bidra med värdefulla insikter som er målgrupp vill ha. Det här är innehåll ni säkert skulle producera även under vanliga omständigheter, men nu kan ni göra mer av det istället för mer kostsamma produktioner. Det kan finnas en poäng just nu med enkla produktioner – video filmad med mobilkameror, tips från medarbetare i text och bildform och så vidare. Det enkla känns ofta mer trovärdigt i tuffa tider.

Den stora posten i många marknadsbudgetar brukar vara betald distribution, och genom att fokusera på ägda kanaler och eget innehåll kan du minska den rejält. Detta betyder inte att du ska avstå från köpta medier helt, utan att du använder dem på ett mer begränsat sätt.

Vad du ska ta med dig

Min poäng med den här texten är att visa att det finns alternativ till det som din marknadsavdelning i vanliga fall satsar mest på, som passar för tider med begränsad budget och behov av nya budskap. Där företaget traditionellt satsat mest på kampanjbaserade aktiviteter i köpta medier, med innehåll framtaget för just detta, så avstår du från detta för att matcha en lägre budget och lägger återstoden av pengarna på att arbeta med innehåll i egna kanaler.

Att arbeta så här ger dig en möjlighet att vara synlig trots minskade möjligheter, och även att bygga upp ett arbetssätt och en marknadsföring som är mer effektiv och ständigt pågående. När det sedan kommer andra tider som förhoppningsvis är ljusare så kan du skruva upp ditt arbete, istället för att starta från noll.

Om du vill pröva att arbeta mer med content/inbound marketing så är ditt första steg att skaffa dig en plan – och processer för att producera och sprida innehåll på ett effektivt sätt. Här kan jag hjälpa dig. Mejla mig så pratar vi mer.

 

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll i olika former? Jag kan hjälpa er med allt från planering och produktion till att sprida det rätt och följa upp resultat. Oavsett om ert fokus är på Content eller Inbound marketing, Account based marketing eller innehåll för sociala medier kan jag bidra till ökad effektivitet och bättre genomslag. Kontakta mig för mer information.

0 kommentarer på Content marketing kan ge ditt företag synlighet för en lägre kostnad – En lösning för tuffa tider

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.