22 trender inom content marketing för 2022

Vill du få en överblick på viktiga trender inom content marketing och inbound marketing? Jag har samlat ihop 22 trender för 2022.

Spaningar om vad som kommer att hända inom marknadsföring och dess olika delgrenar – t.ex content marketing – brukar dugga tätt månaderna före och efter ett årsskifte. Jag har tittat närmare på flera trendspaningar och valt ut 22 stycken trender som jag tror kommer ha betydelse för utvecklingen av content och inbound marketing under 2022 och kommande år.

Du kommer säkert att känna igen flera av dem, de har varit på tapeten tidigare. Och en del kommer sannolikt aldrig att bli särskilt betydelsfulla för just ditt företag eller bransch. Detta är heller ingen bruttolista över vad du ska prioritera under 2022 (ifall du är intresserad så har jag skrivit en sån artikel också).

Detta är en genomgång av vad som är på gång inom content marketing, så du ska få en bättre bild av utvecklingen. Som alltid är det ett visst fokus på B2B, men många av de här trenderna är lika relevanta för konsumentföretag.

Nu så, här kommer trenderna:

 

1. Ökad personalisering

Ökad användning av CRM-system och marketing automation gör det lättare att segmentera och personalisera utskick. Rätt innehåll kommer till rätt mottagare vid rätt tillfälle, istället för att alla bombas med samma utskick. Det är fortfarande många företag som inte tagit det här steget ännu, men allt fler är på gång att göra det. En förhoppning är att detta leder till större insikt i att innehållet som används måste hålla hög klass.

 

2. Bättre kundinsikter

Många företag jobbar med målgruppsanalys och uttag i form av t.ex personas. Men detta leder mer till kunskap om köparen, inte vad som får dem att fatta köpbeslutet. Här finns utrymme för förbättring, och 2022 blir förhoppningsvis året när detta slår igenom brett. Inte minst för att en återkommande utmaning för marknadsförare är dålig koll på köparna.

Ett hett tips till dig som vill bättre på kundinsikter under året är att komma till tals med verkliga kunder.

 

3. Sälj och marknad slås ihop

Säljare och marknadsförare har kommit varandra mycket närmare på senare år, inte minst på grund av content marketing. Att allt fler B2B-företag tittar närmare på account based marketing skyndar på den här utvecklingen ännu mer.

Två fördelar som kommer av det här är att marknadsaktiviteter får en tydligare koppling till affären och att kvalificering av prospects kan skötas via digitala kanaler.

Jag tror 2022 blir året där allt fler sammanslagningar av sälj och marknad sker, alternativt att man börjar jobba tätare ihop.

 

4. Verktygen fortsätter dominera

Investeringen i marknadsföringsteknologi har ökat kraftigt de senaste åren, och med det även behovet att anställa personer som är kompetenta att sköta verktygen. Den här trenden kommer fortsätta att vara stark under 2022, av ett par orsaker: För det första för att många företag bara är i början av sin resa mot mer verktygsbaserad marknadsföring. Och för det andra eftersom utvecklingen av verktygen fortsätter med oförminskad styrka.

För varje år får vi fler och fler möjligheter. Utmaningen som alltid är att använda dem på rätt sätt. Här blir möjligheten att koppla ihop olika verktyg avgörande.

 

5. Mer genomtänkt innehåll

Nu när majoriteten företag jobbar med innehåll i någon form måste vi lägga mer kraft på att särskilja det vi gör från andra. Vi måste börja använda fler format, för att nå alla i vår målgrupp. Vi måste bli mer fokuserade i vad vi pratar om istället för att försöka nå alla. Och vi måste bli bättre på att anpassa längden och djupet i vårt innehåll till vad vår målgrupp faktiskt efterfrågar.

Parallellt med detta krävs att vi blir bättre på att återanvända och anpassa befintligt innehåll, för att få ut maximal nytta av det. Just nu görs det fortfarande för mycket innehåll som bara används en gång.

 

6. Video, video, video

Det är inte en ny trend att både produktionen och konsumtionen av video ökar kraftigt. Men för alla företag och personer som har börjat jobba med rörligt finns det ännu fler som inte gör det. Därför kommer video att vara en stark trend i år. För företag handlar det om att lära sig att det finns en mängd olika typer av video de kan använda, och att de måste bli bättre på att producera själva.

En dimension av detta är livesändningar via sociala medier, en möjlighet som bara ett fåtal företag har utnyttjat.

 

7. Ljud tar större plats

Parallellt med videotrenden växer vår användning av ljud. Dels för att vi konsumerar poddar och testar audiofokuserade kanaler som Clubhouse, men även för att röstsök och rösttjänster växer sig allt starkare.

Många företag har gett sig på poddar, och fler är sugna. För att lyckas krävs dock ett ordentligt koncept och ämnen som verkligen intresserar. LinkedIn kommer att släppa en Clubhouse-klon snart, blir intressant att se hur det går. Och det är hög tid för svenska företag att börja ta röstsök på allvar.

 

8. Samarbete med användarna

Istället för att företag gör innehåll i sociala medier som inte engagerar kan de ta hjälp av användare, fans och oberoende experter. Resultatet blir både bättre innehåll och större genomslag. Användargenererat innehåll eller UGC (user generated content) har dessutom ofta större trovärdighet. I takt med att fler företag får upp ögonen för detta kommer vi att se fler samarbeten.

 

9. Data-drivet innehåll

Siffror och fakta kan bli bra berättelser, och framför allt om den datan finns i ditt företags egna system. Det är alltför få företag som använder egen data för att skapa intressant innehåll. Möjligheterna är många, det finns mycket att säga om både vad ni gör och de ni gör dem för. Samt om trender, utvecklingslinjer och förändringar – även här sitter många på mycket data. Jag hoppas det lossnar för betydligt fler företag under 2022, att man ser värdet i att använda sin data för att berätta något.

 

10. Interaktivt innehåll

Content som vi inte bara läser eller tittar på, utan faktiskt interagerar med på olika sätt är en tydlig trend. Det finns fler och fler möjligheter här, från att ge olika alternativ för vart användaren ska gå vidare till spelmoment. Det här är inte något för företag som precis har börjat med content eller inbound, då finns det viktigare saker att göra. Men för de som jobbat med innehåll ett par år och vill hitta nya sätt att nå sin kunder kan detta vara en mycket god idé.

 

11. Fler verktyg i innehållet

Ju närmare en blivande kund kommer till sitt köpbeslut, desto viktigare är det att kunna se vad en optimal lösning är. Om du kan ta fram ett verktyg som låter besökaren räkna ut eller titta närmare på hur just deras affär skulle se ut så gör det. Kalkylatorer för banker, försäkringsbolag m.fl kring ränta, premier är ett exempel. Möjligheten att kunnna beräkna kostnader, volymer, leveranstider är andra som passar många branscher. Allt fler företag tar fram verktyg där man kan räkna på miljöpåverkan och liknande. Om ditt företag kan erbjuda ett verktyg, prioritera det.

 

12. Högre krav på kvalitet

Oavsett vi gör innehåll i text, video, ljud eller något annat format så är det viktigt att vi levererar det bästa tänkbara resultatet. En dimension av kvalitet är att det vi producerar ska vara relevant och värdefullt.

En annan, och det är den jag är ute efter här, är att vi ska jobba med hantverket i det vi gör. Se till att våra texter är välskrivna, att våra filmer är gjorda så bra som möjligt, att våra bilder och grafik är visuellt slående. I det här ingår även tydliga och bra strukturer, så det är lätt att hänga med.

Under flera år har mycket av content marketing handlat om att producera mycket, eller tanken att allt innehåll är bra innehåll. Men nu när det finns så mycket innehåll gäller det istället att höja kvaliteten så mycket vi kan.

 

13. Förstå skillnader och likheter mellan B2B och B2C

På samma sätt som det finns en utbredd uppfattning att det är stora skillnader mellan att marknadsföra sig mot företag eller konsumenter så finns det en växande grupp som hävdar att det inte finns någon skillnad alls. B2B eller B2C är ointressant, allt är B2H (Business to Human) eller H2H (Human to Human).

2022 blir förhoppningsvis året när vi lär oss att alla de här sakerna stämmer, men inte på bekostnad av varandra. Det är skillnad på att sälja till företag eller individer. Det är alltid människor vi gör affärer med. Skillnaden ligger i tidslängd, processer mm. Ju snabbare vi förstår skillnaderna och ser parallellerna desto bättre marknadsförare blir vi.

 

14. Empati och storytelling

Det är ingen ny kunskap att vi måste tala till våra kunders hjärtan för att nå fram till dem. För att vinna deras förtroende, och för att bygga starka band till dem. Ändå är det fortfarande alldeles för många företag och marknadsförare som hellre talar produkt och fördelar än att ta fram berättelser som engagerar.

Det räcker dock inte med att bara bli bättre på storytelling. Många företag skulle tjäna på att visa upp mer empati i allt sitt innehåll, att gång på gång övertyga om att man förstår sina kunder och vill göra deras situation bättre.

 

15. Nya former av event

De fysiska mötesplatserna som varit så viktiga för många företag – mässor, konferenser, event – har drabbats hårt av de senaste årens pandemi. Till viss del kommer de säkert tillbaka, men kopplingen till det digitala är här för att stanna. Nu kan företag äntligen riva silon mellan fysisk marknadsföringen och digital. Eventen som existerar i både den fysiska sfären och den digitala blir allt mer självklara, och det betyder att vi kan skapa en sammanhängande upplevelse.

 

16. AI för analys och produktion

Artificiell intelligens kan hjälpa oss med allt från kundkontakter till mediaköp. Samma sak med enklare innehållsproduktion, oavsett om det är texter eller video. Och vi kan även ta hjälp av dessa lärande program för att analyser effekten av vad vi gör. Tre områden som kan hjälpa oss göra ett bättre jobb.

 

17. Annan syn på sociala medier

Allt fler företag upplever minskad räckvidd och genomslag i sociala medier, när de inte öppnar plånboken. Av de två huvudsakliga alternativen, satsa mer eller lämna, tror jag många kommer att välja det senare. Åtminstone för de stora plattformarna som Facebook och Instagram. Här blir användningen framför allt annonsering, och arbetet med organiska (obetalda) poster avtar eller upphör. En mindre del kommer att lyckas med sin organiska närvaro, därför att de förstått hur de ska nå fram till och engagera sin publik.

Undantaget är plattformar som YouTube, LinkedIn och TikTok där det fortfarande finns möjlighet att nå fram utan att betala.

 

18. Bättre interna processer för innehåll

Det har länge talats om behovet av snabbare interna processer på företag, för att kunna planera och skapa innehåll, få det godkänt samt kunna utveckla och optimera allt vi gör. I många företag, både stora och små, är detta fortfarande inte en verklighet. Men vi har fler och bättre verktyg för samarbete än tidigare, och med de förändringar i beteende och rutiner som också föreslås kan vi förhoppningsvis bli bättre även på detta under 2022.

 

19. Lossnar det för AR och VR?

Vi har hört om det i så många år – hur förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) ska dominera marknadsföringen. Nu när vi pratar Metaverse och har bandbredden för bägge delarna i våra smartphones kanske vi äntligen når dit. För det är ingen tvekan om att bägge formerna är kraftfulla verktyg för storytelling.

 

20. Hållbarhet blir (ännu) viktigare säljargument

Många företag pratar redan hållbarhet i olika former, men mer utifrån vad man själva gör än hur det hjälper eller påverkar köparen. Jag tror vi kommer att se mer kommunikation kring detta under 2022, helt enkelt för att det blir en allt mer avgörande del i vad som får en kund att välja oss.

 

21. Metaverse öppnar dörrarna

Om du som jag gillar Ready Player One så ser du sannolikt utvecklingen av en tredimensionell, virtuell värld där sociala medier, e-handel, spel och annat förenas i digitala former och upplevelser. Under det kommande året kommer vi att höra och lära mer om det, och det kommer hjälpa oss förstå hur vi ska integrera formerna och upplevelserna i vårt content-arbete och våra kanaler.

 

22. Cookies försvinner

Nu när tredjepartskakor gradvis försvinner (alltså den sortens cookies som inte kommer direkt från t.ex en sajt, utan från företag som spårar våra aktiviteter) måste vi hitta nya sätt att förstå hur våra kunder agerar och beter sig. Under 2022 kan vi lägga mer tid på att etablera bättre sätt att interagera med dem som inte är baserade på osynliga skripts. Till exempel prata direkt med dem och fråga dem vad de vill veta eller göra.

 

Vill du bli bättre på content marketing?

Oavsett om ditt företag aldrig jobbat med content/inbound marketing eller om ni är redo att ta nästa steg i er utveckling kan jag hjälpa er.

Jag har stor erfarenhet av att hjälpa både små och stora B2B-företag med deras marknadsföring, och särskilt content eller inbound marketing. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

0 kommentarer på 22 trender inom content marketing för 2022

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.