Contenthandboken

Contenthandboken är en bok för dig som gör innehåll – text, bild, ljud, video och grafik – inom marknadsföring och kommunikation

Det är en konkret bok som hjälper dig att planera och producera bättre content så du kan arbeta mer effektivt, få större genomslag och nå dina mål.

Oavsett om du jobbar med innehåll för internt eller externt bruk, i ett B2B- eller B2C-företag, eller i en organisation eller myndighet behöver du skapa content som är relevant och värdefullt för mottagaren – och då har du nytta av det som står här.

Så här skrev Bibliotekstjänst om boken: ”Contenthandboken handlar genomgående om content – vad det är, vad det kan bestå av och vilka format som finns. Staunstrup beskriver alla momenten på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Dessutom bjuder han på femtio exempel på content som läsaren kan skapa. Det är lätt att ta till sig innehållet och använda det i praktiken.” De gav den betyget ”Mycket bra”.

Vad den innehåller

Jag har delat upp boken i tre delar:

1. Det här är alltid viktigt

Den första avdelningen handlar om sånt som vi måste tänka på oavsett vilket slags innehåll vi ska göra. Som vad storytelling är, Hur man arbetar med ett utifrån-och-in-perspektiv, Vad Call to Action är, Hur man gör bra innehåll om ”tråkiga ämnen”, Att arbeta tematiskt, Hur man tänker distribution redan från början och mycket mer.

2. Olika format

I del två går jag in i detalj på hur man kan arbeta med text, bild/grafik, ljud och video. För varje format beskriver jag dels vad man ska tänka på, dels ger jag konkreta exempel på hur man kan arbeta med det.

3. 50 exempel på content du kan göra

Den tredje delen består av 50 tips på vad du kan göra innehåll om. För vart och ett av dem beskriver jag vad det är, varför det kan användas och hur man gör. Du får exempel utifrån tre olika typer av företag och tips på vilka format du kan använda.

 

Beställ boken här