Digitalt avgörande i bankkonkurrens

Lojaliteten mot banken sjunker  bland kunderna, inte minst bland ungdomar. Samtidigt blir appar och andra digitala tjänster allt viktigare som konkurrensmedel för bankerna. Framöver kan bra UX och content strategy vara det som avgör.

Nyligen kom en undersökning från Landshypotek som visade att mer än hälften av svenska ungdomar mellan 18-24 år kan tänka sig att byta bank. Och då inte till en annan bank. De kan tänka sig att byta till ett helt annat företag som de gillar, om detta företag erbjöd banktjänster.

Flest skulle välja Google, men även företag som Klarna, PayPal och Spotify nämndes. Detta alltså trots att de idag inte erbjuder banktjänster alls. 

Vad som däremot är utmärkande för alla dessa företag är att de är mycket närvarande i ungdomarnas digitala liv. Och eftersom en majoritet av ungdomarna sköter sina bankärenden på nätet är det naturligt att de ser företag som är mer framstående än bankerna digitalt som tänkbara alternativ.

Digitalt får kunden att stanna

En annan färsk undersökning understryker hur viktigt det digitala är i kampen om bankkunderna. Det är AppAnnies rapport Mobile banking in Europe – What consumers want. I den framgår bland annat att innovativa appar har varit en avgörande faktor för att behålla kunder för banker i UK. Och att ett nästa steg där kan vara banktjänster via wearables – alltså uppkopplade kläder, glasögon mm.

Även i Frankrike är digital utveckling viktigt för bankerna i kampen om kunderna. Lättillgänglighet, och effektiv dataanvändning för att kunna erbjuda rätt tjänst (personalisering) är där viktiga frågor.

I Sverige har ju Swish gått som tåget på senaste åren, och är den populäraste appen med över tre miljoner användare. Varje månad får den 100,000 nya användare, och bryter man ned det på en minut får Swish fyra nya användare. Samtidigt som 150 betalningar göra under samma minut.

Det som är ovanligt med Swish är att den är ett samarbete mellan bankerna, den ger alltså inte en konkurrensfördel i sig. Vilket kanske är naturligt med tanke på att Sverige är en begränsad marknad.

Digitalt en fråga om överlevnad

Men sammantaget visar de här undersökningarna och siffrorna på hur avgörande digital utveckling och bra digitala användarupplevelser är för svenska bankers fortsatta överlevnad. Och det gäller förstås inte bara med appar, utan hela användarupplevelsen i alla digitala kanaler. UX och content strategy kommer att vara konkurrensfaktorer framöver.

Särskilt med tanke på att Google med sitt intresse för e-handel och etablerade aktörer på det området som Klarna ses som tänkbara alternativ av svenska ungdomar.

0 kommentarer på Digitalt avgörande i bankkonkurrens

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.